Hrvatska je zemlja iznadprosječne ravnopravnosti žena – svugdje osim u politici

Objavljeno: 8. ožujka 2018.

Prigodno smo se na Dan žena kratko pozabavili (ne)ravnopravnošću spolova u Hrvatskoj. Naime, od 2006. godine World Economic Forum svake godine objavljuje Globalni indeks ravnopravnosti spolova (Global Gender Gap Index). Globalni indeks ravnopravnosti spolova ispituje jaz između muškaraca i žena u četiri temeljne kategorije (podindeksa): ekonomska participacija i mogućnosti, obrazovanje, zdravlje te političko osnaživanje. Posljednji rezultat objavljen je u studenom 2017. godine kada se pokazalo kako je Hrvatska zemlja s natprosječnom ravnopravnošću žena te je zauzela 54. mjesto od ukupno 144 zemlje koje sudjeluju u istraživanju. Ujedno je time ostvaren i napredak u odnosu na prethodnu godinu kada je Hrvatska u istom uzorku zemalja rangirana kao 68. zemlja.

S druge strane, u odnosu na 2006. godinu, Hrvatska je značajno pogoršala svoju poziciju, s obzirom da je tada bila rangirana kao 16. od 115 zemalja koliko je tada sudjelovalo u istraživanju. Općenito je Hrvatska od 2006. godine pa sve do 2016. godine pogoršavala svoju poziciju kako je vidljivo na donjem grafikonu. Istovremeno susjedna Slovenija kontinuirano poboljšava svoju poziciju te je u 2017. godini rangirana među top 10 zemalja prema ravnopravnosti spolova sa zauzetim sedmim mjestom.

Unatoč značajnim pogoršanjima uvjeta za žene – Hrvatska je ostala zemlja iznadprosječne ravnopravnosti žena u svim komponentama indeksa osim u političkom osnaživanju žena kao što je moguće vidjeti na donjem grafikonu.

Ukoliko detaljnije promotrimo komponente pod-indeksa primijetit ćemo da je takav rezultat ponajprije nošen ispodprosječnom zastupljenošću žena u Saboru i vremena tijekom kojeg su žene predsjedavale zemljom.

Treba napomenuti da, iako se prema pokazatelju „bezuvjetnog“ jaza dohotka žena čini kako je u Hrvatskoj jaz plaća između muškaraca i žena među najnižima u Europskoj uniji, ukoliko promatramo „uvjetni“ jaz (jaz između plaća muškaraca i žena koji rade na sličnom radnom mjestu - što implicira da imaju neke zajedničke ili slične karakteristike) vidimo da se prema ovom pokazatelju Hrvatska rangira kao 100. od 144 zemlje. Drugim riječima, uz generalno ispodprosječnu ravnopravnost žena u politici, položaj žena naspram „usporedivih“ muškaraca na platnim listama poslodavaca je nepovoljniji u Hrvatskoj no u prosječnoj analiziranoj zemlji.

I za kraj jedna zanimljivost, na stranici World Economic Foruma možete izračunati koliko godina bi imali u trenutku kada bi Hrvatska postala zemlja potpune ravnopravnosti žena (trenutno je kalkulator dostupan samo uz pretpostavke trendova do 2016. godine).