Duljina nije bitna

Piše: Hrvoje Šimović*

Objavljeno: 9. veljače 2018.

Vrlo često razmjenjujem razne informacije sa svojim kolegama i tako sam neki dan dobio poruku od kolege s osječkog Ekonomskog fakulteta o zanimljivom članku. Radi se radu pod naslovom „Duljina naslova“ (Title Length) iz veljače 2018. godine, objavljenom u časopisu Journal of Economic Behavior & Organization. Autori članka su Yann Bramoullé sa Sveučilišta Aix-Marseille i Lorenzo Ductor sa Sveučilišta Middlesex u Londonu.

U radu autori ukazuju na snažnu negativnu korelaciju između duljine naslova ekonomskih članka i raznih mjera znanstvene kvalitete i produktivnosti, kao što su kvaliteta časopisa (prema impact faktoru), broj citata i izvornost rada (index of novelty). Uzorak sadrži 580.055 članaka objavljenih u 1.617 časopisa između 1970. i 2011. godine. Radi se o uzorku časopisa iz područja ekonomije, ekonometrije i financija koji su referirani u bazi EconLit - bazi koja predstavlja bibliografiju ekonomskih časopisa napravljenu od strane American Economic Association.

Glavni rezultati rada ukazuju na činjenicu da se radovi kraćih naslova češće objavljuju u kvalitetnijim časopisima, da su više citirani te da su izvorniji i inovativniji. Autori navode dva razloga objašnjavajući navedene rezultate. Prvo, kraće naslove je lakše zapamtiti, što utječe na citiranje i vjerojatno odluke uredništva o prihvaćanju rada. Drugo, duljina naslova može poslužiti kao svojevrsna proxy varijabla za istinu i dosad nepromatrana područja rada. Takvi radovi utječu na nova istraživanja koja se na njima baziraju i nastavljaju, što pak generira nove citate i vidljivost rada.

Slika 1. Distribucija duljine naslova prema kvaliteti časopisa

Napomena: Kategorizacija časopisa na AA, A, B i Nerangirani preuzeta je od Tinbergenovog instituta.

Izvor: Bramoullé & Ductor (2018)

Često je hrvatska ekonomska znanost na vjetrometini raznih kritika, što opravdanih i neopravdanih. Iz jednog ovakvog članka mogu se izvući dva zaključka. Prvo, da ideje i promišljanja znanstvenika nemaju granica. Nijedna istraživačka tema ne može i ne smije a priori biti odbačena, pa tako i naoko jedna banalna tema kao što je duljina naslova članka. Drugo, forma, a pritom se misli i na naslov članka, ne smije biti važnija od sadržaja istraživanja. Iz kvalitete sadržaja proizlazi naslov, a nikako obrnuto.

Za sve skeptike, časopis u kojem je članak objavljen desetljećima je među vodećim časopisima iz područja ekonomije i ekonometrije te organizacijskih znanosti (Q1 ili 1.665 rang prema SCImago Journal Rank, 5-Year Impact Factor: 1.732), a ne treba posebno ni spominjati da se nalazi u prestižnim WoS bazama poput Current Contents i Social Science Citation Index, kao i Scopusu.

Referenca:

Bramoullé, Y. & L. Ductor (2018), Title length, Journal of Economic Behavior and Organization, https://doi.org/10.1016/j.jebo.2018.01.014

* Autor je izvanredni profesor na Katedri za financije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

MacroHub je otvoren za analize, preglede, osvrte i slične tekstove ne samo svojih članova, već i drugih zainteresiranih istraživača.