Inflacija u Eurozoni ponovno klizi ispod ciljane

Objavljeno: 15. siječnja 2019.

Na temelju novih podataka za nezaposlenost i inflaciju u zemljama EU-a za studeni 2018., istražujemo gdje se po ova dva ključna kriterija trenutno nalazi Eurozona, kao i sve njene zemlje članice. To nam služi kako bismo ocijenili koliko blizu/daleko je Europska središnja banka od ispunjenja svojih ciljeva i potencijalne promjene smjera svoje monetarne politike.*

Kakva su aktualna kretanja?

Na donjem-lijevom grafikonu vidimo kretanje inflacije u Eurozoni. Ona je u studenom 2018. iznosila 1,9 posto, što je 0,3 postotna boda manje u odnosu na listopad. Iako je inflacija u studenom već sedmi mjesec zaredom na ili iznad ciljane razine od 1,9 posto (označene horizontalnom linijom na grafikonu), primjetno je usporavanje inflacije uslijed nižih cijena energenata te se crvena linija trend-ciklusa vratila na graničnu razinu s negativnim trendom. S obzirom na prvu procjenu inflacije za prosinac od Europske komisije, koja iznosi 1,6 posto, izgledno je da će linija trend-ciklusa inflacije vrlo skoro pasti ispod ciljane razine.

Inflacija u Eurozoni

Izvor: Eurostat, izračun autora

Napomena: Horizontalna linija označava ciljanu razinu inflacije od 1,9 posto.

Stopa nezaposlenosti u Eurozoni

Izvor: Eurostat, izračun autora

Napomena: Horizontalna linija označava prosječnu stopu nezaposlenosti u analiziranom razdoblju.

Što se nezaposlenosti tiče, ona je u studenom 2018. na razini Eurozone blago pala na 7,9 posto, u odnosu na 8,0 posto koliko je iznosila u listopadu, te se zadržala ispod svog dugoročnog prosjeka (označenog horizontalnom linijom na gornjem-desnom grafikonu). Pritom je nezaposlenost u Hrvatskoj pala na novu rekordno nisku razinu od 7,8 posto, čime je već drugi mjesec zaredom stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj niža u odnosu na prosjek Eurozone. Prema desezoniranim podacima, stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj bila je još niža te je iznosila 7,7 posto, dok je u Eurozoni iznosila 7,9 posto.

Kreću li se sve zemlje u istom smjeru?

Na sljedećem grafikonu promatramo promjene u trendovima nezaposlenosti i inflacije u posljednjih mjesec dana.

Vidljivo je da je većina članica Eurozone u studenom bilježila trend rasta inflacije. Inflacija posebno brzo raste u Cipru, Luksemburgu i Italiji, dok je blago usporavanje inflacije zabilježeno samo u Hrvatskoj, Slovačkoj, Portugalu, Litvi i Austriji. Kretanja na tržištu rada pozitivna su u velikoj većini članica Eurozone, tj. stopa nezaposlenosti se smanjuje. Najsnažniji trend pada nezaposlenosti bilježi Belgija, nakon koje slijede Finska i Hrvatska. No, postoji i skupina zemalja u kojima nezaposlenost ubrzava, među kojima se najviše ističe Estonija, a nezaposlenost raste i u Litvi te Cipru.

Izvor: Eurostat, izračun autora

Hrvatska u odnosu na Eurozonu

Donji grafikon pokazuje poziciju Hrvatske u odnosu na svih 19 zemalja Eurozone po pitanju inflacije i nezaposlenosti te, u skladu s time, kakva monetarna politika bi odgovarala pojedinoj zemlji, ali i Eurozoni kao cjelini. Grafikon je interaktivan te se, koristeći legendu na dnu, može promatrati kako se ta pozicija mijenjala kroz posljednjih 5 godina u svakoj pojedinoj zemlji. Hrvatska (crveni balončić) i Eurozona (zeleni balončić) su istaknute zasebnim bojama radi vidljivosti. Za detaljnije objašnjenje grafikona pročitajte bijeli okvir na kraju teksta.

Okomita os predstavlja ciljanu inflaciju (1,9 posto). Vodoravna os predstavlja prosječnu stopu nezaposlenosti za svaku pojedinu zemlju.

Vidljivo je da se Eurozona od srpnja 2018. nalazi u donjem desnom kvadrantu, odnosno zoni niske nezaposlenosti i relativno visoke inflacije, no usporavanjem inflacije u studenom vratila se na vertikalnu os. Hrvatska je u srpnju također prešla u donji desni kvadrant, no zadržala se oko ciljane inflacije, a potom se uslijed usporavanja inflacije vratila u zonu niske nezaposlenosti i niske inflacije. Bez obzira na blagi odmak, Hrvatska se i dalje nalazi u sličnoj fazi poslovnog ciklusa kao i Eurozona. Stoga budući očekivani rast kamatnjaka u Eurozoni, odnosno početak restriktivnije monetarne politike ECB-a, neće imati štetno procikličko djelovanje na naše gospodarstvo.

Činjenica da je 9 od 19 članica Eurozone u istom kvadrantu, odnosno istoj fazi poslovnog ciklusa, dok se još četiri članice nalaze tik uz vertikalnu os u susjednom kvadrantu, svakako je dobra vijest i za ECB, budući da to smanjuje troškove promjene smjera monetarne politike Eurosustava, u smislu asimetričnog djelovanja na pojedine zemlje.

Nisu sve zemlje u istom položaju

Restriktivnija monetarna politika mogla bi biti preuranjena za neke članice poput Italije, Grčke i Cipra koje se i dalje bore s iznadprosječno visokom nezaposlenošću, dok im je inflacija i dalje ispod ciljane. Te se zemlje nalaze u gornjem-lijevom kvadrantu, potpuno suprotnom od onoga u kojemu je većina zemalja Eurozone. Eventualno dizanje kamatnih stopa moglo bi dodatno pogoršati ionako relativno lošu situaciju na tržištu rada te istovremeno negativno utjecati na javne financije, s obzirom na visoke razine javnog duga u BDP-u.

Za ostale indikatore uvođenja eura za Hrvatsku kliknite ovdje...

* Čitatelji trebaju imati na umu da, premda važne, inflacija i nezaposlenost nisu jedine dvije varijable koje utječu na smjer monetarne politike ECB-a, stoga ovaj tekst ne treba koristiti u prognostičke svrhe niti kao investicijski savjet. Sadržaji služe isključivo u svrhu informiranja i obrazovanja, a prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka, posavjetujte se sa svojim financijskim savjetnikom.

Zašto su inflacija i nezaposlenost bitni pokazatelji?

Inflacija predstavlja najvažniju ciljanu varijablu ECB-a, budući da je stabilnost cijena, definirana kao srednjoročna inflacija nešto ispod 2 posto, glavni cilj monetarne politike Eurosustava. Ne dovodeći u pitanje stabilnost cijena, monetarna politika ima i druge zadatke, među kojima je najvažniji djelovati kontraciklički na gospodarstvo Eurozone - poticati gospodarski rast kada se on nalazi ispod očekivanih (prirodnih) razina, a zauzdati ga ako raste brže od očekivanja i prijeti opasnošću da se prelije u visoku inflaciju. Budući da podaci za BDP ne postoje na mjesečnoj razini, stanje poslovnog ciklusa promatramo kroz kretanje stope nezaposlenosti.

Objašnjenje interaktivnog grafikona

Grafikon je podijeljen na četiri kvadranta na način da okomita os predstavlja ciljanu inflaciju u Eurozoni - procijenjenu na 1,9 posto. Područja desno od okomite osi predstavljaju zonu u kojoj inflacija nadmašuje ciljanu vrijednost, izraženo u postotnim bodovima. Područja lijevo od osi predstavljaju zonu u kojoj je inflacija ispod ciljanih 1,9 posto. Vodoravna os predstavlja prosječnu stopu nezaposlenosti za svaku pojedinu zemlju. Područja iznad osi predstavljaju zonu u kojoj se nezaposlenost nalazi iznad prosjeka, izraženo u standardnim devijacijama. Analogno tome, područja ispod osi označavaju zonu ispodprosječne nezaposlenosti.

Ovisno o tome u kojem se kvadrantu zemlja nalazi, pogledom na grafikone doznajemo u kojoj je fazi poslovnog ciklusa i kakva bi monetarna politika toj zemlji odgovarala uvažavajući stabilnost cijena kao primarni kriterij:

    1. kvadrant (gore-desno): visoka nezaposlenost i visoka inflacija --> RESTRIKTIVNA POLITIKA
    2. kvadrant (gore-lijevo): visoka nezaposlenost i niska inflacija --> EKSPANZIVNA POLITIKA
    3. kvadrant (dolje-lijevo): niska nezaposlenost i niska inflacija --> EKSPANZIVNA POLITIKA
    4. kvadrant (dolje-desno): niska nezaposlenost i visoka inflacija --> RESTRIKTIVNA POLITIKA