Odljev doznaka iz EU tri puta veći od priljeva, Hrvatska u suficitu

Piše: Marin Levaj

Objavljeno: 20. studenog 2018.

Eurostat je objavio izvještaj o novčanim transferima rezidenata po članicama Europske unije. U 2017. godini, odljev novčanih sredstava iz EU na ime osobnih transfera iznosio je 32,7 milijardi eura, dok je priljev u EU bio tri puta manji i iznosio je 10,7 milijardi eura.

Većina transfera odnosi se na novčane doznake migranata prema njihovim domicilnim državama. Time je EU zabilježila deficit od 22 milijarde eura s ostatkom svijeta.

Izvor: Eurostat

Gledajući po članicama, najveći odljev doznaka u inozemstvo u 2017. godini imale su Francuska (10,6 mlrd. €), Španjolska (7,3 mlrd. €) i Ujedinjeno Kraljevstvo (6,8 mlrd. €), u kojima živi veliki broj doseljenika. S druge strane, najveći priljev doznaka zabilježen je u relativno siromašnijim članicama istočne Europe i Mediterana, u kojima je stanovništvo emigriralo prema zapadnoj Europi, poput Portugala (3,6 mlrd. €), Poljske (3,1 mlrd. €) i Rumunjske (2,8 mlrd. €).

Kao što je vidljivo na grafikonu dolje, upravo su članice s najvećim priljevom zabilježile i najveći suficit u 2017. Hrvatska je među članicama s najvećim suficitom (823 milijuna €), odmah iza Portugala, Poljske, Rumunjske i Bugarske. Pritom je priljev doznaka u Hrvatsku iznosio 1,07 mlrd. eura, a odljev 248 milijuna eura.

Izvor: Eurostat