Semafori tržišta rada

Piše: Tomislav Globan i Marin Levaj

Objavljeno: 4. listopada 2018.

NEZAPOSLENOST

Zadnji podatak: kolovoz 2018. (administrativna stopa nezaposlenosti, DZS)

Stanje ciklusa: USPORAVANJE - stopa nezaposlenosti se smanjuje, ali sve sporije

Komentar za kolovoz 2018.:

STOPA NEZAPOSLENOSTI NA NOVOJ REKORDNO NISKOJ RAZINI U KOLOVOZU

DZS je objavio da je administrativna stopa nezaposlenosti u kolovozu 2018. iznosila 8,5 posto, što je za 0,1 postotni bod manje u odnosu na prethodni mjesec. Riječ je o najnižoj stopi nezaposlenosti ikada zabilježenoj u samostalnoj Hrvatskoj.

Uz nastavak pada administrativne stope nezaposlenosti na mjesečnoj razini, iako sporijim tempom u odnosu na prethodna dva mjeseca (0,4 i 0,2 postotna boda u lipnju, odnosno srpnju), desezonirani podaci nam potvrđuju nastavak povoljnih kretanja na tržištu rada. Naime, nakon netipičnog rasta desezonirane nezaposlenosti u lipnju, stopa nezaposlenosti se smanjila drugi mjesec zaredom, čime se nastavljaju pozitivni trendovi na tržištu rada koji traju od sredine 2014. godine.

Nakon što se iz podataka o nezaposlenosti isključi utjecaj sezonskih kretanja, dolazimo do podatka da se stopa nezaposlenosti u srpnju 2018. smanjila za 0,1 postotni bod te iznosi 9,9 posto.

Stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj

Izvor: DZS, obrada MacroHub

Unatoč nastavku pozitivnog trenda pada stope nezaposlenosti, dinamika na tržištu rada, mjerena promjenom stope nezaposlenosti, već je neko vrijeme u "silaznoj putanji", odnosno fazi usporavanja. Faza usporavanja znači da se trend nezaposlenosti smanjuje, ali po sve sporijim stopama. Ta je faza započela, prema našoj procjeni, u ožujku 2017.

Usporavanje je vidljivo i na sljedećem grafikonu koji prikazuje godišnju dinamiku promjene u stopama nezaposlenosti. Ona je u kolovozu 2018. manja za 2,1 postotni bod u odnosu na isti mjesec prošle godine, što je sporije od smanjenja zabilježenog u prethodne dvije godine (2,5 postotnih bodova u prosjeku).

Promjena stope nezaposlenosti u Hrvatskoj

Izvor: DZS, obrada MacroHub

Semafor tržišta rada, prikazan na vrhu ove stranice, potvrđuje da se trend nezaposlenosti nalazi u fazi usporavanja, a tempo usporavanja otprilike je sličan onome iz ožujka 2008., no ovoga puta na nižoj razini nezaposlenosti nego što je bila zabilježena prije 10 godina.

ZAPOSLENOST

Zadnji podatak: kolovoz 2018. (broj osiguranika pri HZMO-u)

Stanje ciklusa: EKSPANZIJA - zaposlenost ubrzano raste

Komentar za kolovoz 2018.:

DESEZONIRANA ZAPOSLENOST NASTAVLJA RASTI

Vrhunac sezone je iza nas i nije neobično da broj zaposlenih u Hrvatskoj počinje opadati. Prema podacima HZMO-a, broj zaposlenih u kolovozu 2018. spustio se na 1,559 milijuna, što je za 4,3 tisuće manje nego u srpnju ove godine.

S obzirom da je ovaj pad dominantno rezultat prestanka sezonskog zapošljavanja, potrebno je isključiti utjecaj sezone iz podataka kako bismo mogli raditi mjesečne usporedbe.

Prema našim podacima, nakon desezoniranja, broj zaposlenih u kolovozu iznosi 1,523 milijuna i veći je za 2 tisuće osoba nego mjesec ranije.

Time su nastavljeni pozitivni trendovi na tržištu rada koji, uz manje prekide, traju od sredine 2014. te je desezonirani broj zaposlenih sada na najvišoj razini od veljače 2010. godine.

Na donjem grafikonu prikazano je kretanje desezoniranog broja zaposlenih (osiguranika prema evidenciji HZMO-a), počevši od siječnja 1998. pa sve do kolovoza 2018. Grafikon otkriva da je broj novozaposlenih osoba u odnosu na završetak recesije (svibanj 2014.) sada veći za 104 tisuće osoba.

Broj zaposlenih u Hrvatskoj (osiguranici pri HZMO-u)

Izvor: HZMO, obrada MacroHub

Valja reći i to da je u odnosu na vrhunac zabilježen krajem 2008., u Hrvatskoj je još uvijek manjak zaposlenih od 96 tisuća osoba.

Trend na Semaforu tržišta rada i dalje je uzlazan. Na godišnjoj razini zaposlenost je porasla 2,3 posto, što je nešto brže od stope zabilježene u srpnju, ali i brže nego što je prosječno rasla tijekom posljednjih 12 mjeseci (2,2 posto). Zbog toga je trend stope rasta i dalje blago uzlazan te se nalazi i dalje u fazi ekspanzije. Sve to vidljivo je na donjem grafikonu, kao i na Semaforu tržišta rada prikazanom na vrhu ove stranice.

Stopa rasta zaposlenosti (osiguranika) u RH

Izvor: HZMO, obrada MacroHub

Što su semafori tržišta rada?

Tržište rada se kroz kvadrante ciklički kreće u smjeru obrnutom od kazaljke na satu. Svaka točka na grafikonu predstavlja jedan mjesec, kronološki u razdoblju od siječnja 2007. do siječnja 2018. Četiri kvadranta na grafikonu opisuju četiri faze ciklusa zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti u odgovarajućim bojama semafora.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.

Grafikoni su interaktivni te se prelaskom mišem preko točaka otkriva period na koji se pojedina točka odnosi.