Rekordno visoka inflacija, bez promjena u monearnoj politici ECB-a

Objavljeno: 15. travnja 2022.

Na temelju novih podataka za nezaposlenost i inflaciju u zemljama EU-a za veljlaču 2022., istražujemo gdje se po ova dva ključna kriterija trenutno nalazi eurozona, kao i sve njene zemlje članice. To nam služi kako bismo ocijenili koliko blizu/daleko je Europska središnja banka od ispunjenja svojih ciljeva i potencijalne promjene smjera svoje monetarne politike.*

Kakva su aktualna kretanja?

Na donjem-lijevom grafikonu vidimo kretanje inflacije u eurozoni. Ona je u veljači 2022. ubrzala za 0,8 postotnih bodova u odnosu na siječanj te je iznosila 5,9 posto, što je nova najviša razina inflacije zabilježena od uspostave eurozone. Na godišnjoj razini cijene hrane, alkohola i duhanskih proizvoda porasle su 4,2 posto, usluga 2,5 posto, dok su cijene energije porasle 32 posto. Time je inflacija osmi mjesec zaredom iznad razine od 2 posto, koju prema novoj strategiji ECB cilja u srednjem roku. Prema prvoj procjeni za ožujak 2022., stopa inflacije je dodatno ubrzala na novu rekordno visoku razinu od 7,5 posto godišnje.

Inflacija u Eurozoni

Izvor: Eurostat, izračun autora

Napomena: Horizontalna linija označava ciljanu razinu inflacije od 2 posto.

Stopa nezaposlenosti u Eurozoni

Izvor: Eurostat, izračun autora

Napomena: Horizontalna linija označava prosječnu stopu nezaposlenosti u analiziranom razdoblju.

Što se nezaposlenosti tiče, ona je u veljači 2022. na razini eurozone iznosila 6,8 posto prema desezoniranim podacima, 0,1 postotni bod manje nego u siječnju, te se zadržala ispod svog dugoročnog prosjeka (označenog horizontalnom linijom na gornjem-desnom grafikonu). Istovremeno, desezonirana stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj pala je za 0,1 postotni bod te je iznosila 6,6 posto. U odnosu na veljaču 2020., prije pandemije koronavirusa i mjera karantene, stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj viša za 0,6 postotnih bodova, dok je u eurozoni niža za 0,6 postotnih bodova.

Monetarna politika ECB-a

Na jučerašnjem sastanku Europske središnje banke nije bilo promjena u monetarnoj politici. Kroz APP program otkupit će se 40 milijardi eura obveznica u travnju, 30 milijardi u svibnju, a u lipnju 20 milijardi eura. Upravno vijeće smatra da novi ekonomski podaci sugeriraju da će u trećem kvartalu biti zaustavljen program.

Upravno vijeće potvrdilo je da će dospijeća iz Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), koji je ukinut u ožujku biti refinancirana barem do kraja 2024. godine.

Kamatna stopa na glavne operacije refinanciranja zadržana je na 0 posto, a kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke na -0,5 posto. Potencijalne promjene ključnih kamatnih stopa uslijedit će tek nakon što se prekine otkup kroz APP program.

Prema projekcijama iz ožujka rast BDP-a na razini eurozone u 2022. iznosit će 3,7 posto, a u 2023. godini 2,8 posto. Inflacija bi prema projekcijama trebala ove godine ubrzati na 5,1 posto godišnje, dok za 2023. godinu ECB očekuje inflaciju od 2,1 posto.

S obzirom na visoku neizvjesnost vezanu uz sukob u Ukrajini, ECB je postavio dva pesimističnija scenarija. Prema prvom, ako se nametnu još strože sankcije Rusiji, koje bi ometale globalne lance vrijednosti, dovele do snažnijeg rasta cijena energenata, financijskih poremećaja i rasta neizvjesnosti, rast u 2022. iznosio bi samo 2,5 posto godišnje, a inflacija bi mogla dosegnuti 5,9 posto.

U drugom scenariju, koji predviđa još snažnije poremećaje na tržištima, snažnije smanjenje ponude energenata i snažniji rast cijena, rast bi u 2022. godini mogao iznositi 2,3 posto godišnje, a inflacija 7,1 posto godišnje.

Kreću li se sve zemlje u istom smjeru?

Na sljedećem grafikonu promatramo promjene u trendovima nezaposlenosti i inflacije u posljednjih mjesec dana.

Vidljivo je da inflacija ubrzava u većini članica. Pritom je najveći rast trenda inflacije zabilježen u Litvi i Estoniji. Što se kretanja na tržištu rada tiče, u većini članica stopa nezaposlenosti pada. Pad je najizraženiji u Austriji i Luksemburgu.

Izvor: Eurostat, izračun autora

Hrvatska u odnosu na Eurozonu

Donji grafikon pokazuje poziciju Hrvatske u odnosu na svih 19 zemalja eurozone po pitanju inflacije i nezaposlenosti te, u skladu s time, kakva monetarna politika bi odgovarala pojedinoj zemlji, ali i eurozoni kao cjelini. Grafikon je interaktivan te se, koristeći legendu na dnu, može promatrati kako se ta pozicija mijenjala kroz posljednjih 10 godina u svakoj pojedinoj zemlji. Hrvatska (crveni balončić) i Eurozona (zeleni balončić) su istaknute zasebnim bojama radi vidljivosti. Za detaljnije objašnjenje grafikona pročitajte bijeli okvir na kraju teksta.

Okomita os predstavlja ciljanu inflaciju (2 posto). Vodoravna os predstavlja prosječnu stopu nezaposlenosti za svaku pojedinu zemlju.

Nakon što je sredinom 2018. prešla u donji desni kvadrant, odnosno zonu niske nezaposlenosti i relativno visoke inflacije, eurozona je s usporavanjem inflacije krajem iste godine ponovno prešla vertikalnu os te se dvije i pol godine nalazila u zoni niske nezaposlenosti i niske inflacije. Ipak s ubrzanjem inflacije u posljednjih godinu dana eurozona je prešla vertikalnu granici te se vratila u donji desni kvadrant. Hrvatska je u svibnju 2021. također prešla vertikalnu granicu te se nalazi u zoni niske nezaposlenosti i visoke inflacije.

Sve članice eurozone nalaze se u istoj fazi poslovnog ciklusa, u zoni niske nezaposlenosti i visoke inflacije, što je dobra vijest i za ECB, budući da to smanjuje troškove promjene smjera monetarne politike Eurosustava, u smislu asimetričnog djelovanja na pojedine zemlje.

Prethodni grafikon pokazuje kako su se Hrvatska i 19 zemalja Eurozone kretali kroz različite faze poslovnih ciklusa unazad posljednjih sedam godina. Vidljivo je da je kretanje hrvatskog „balončića“ usklađenije s „balončićem“ Eurozone čak i više nego nekih već postojećih članica.

Za ostale indikatore uvođenja eura za Hrvatsku kliknite ovdje...

* Čitatelji trebaju imati na umu da, premda važne, inflacija i nezaposlenost nisu jedine dvije varijable koje utječu na smjer monetarne politike ECB-a, stoga ovaj tekst ne treba koristiti u prognostičke svrhe niti kao investicijski savjet. Sadržaji služe isključivo u svrhu informiranja i obrazovanja, a prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka, posavjetujte se sa svojim financijskim savjetnikom.

Zašto su inflacija i nezaposlenost bitni pokazatelji?

Inflacija predstavlja najvažniju ciljanu varijablu ECB-a, budući da je stabilnost cijena, definirana kao srednjoročna inflacija nešto ispod 2 posto, glavni cilj monetarne politike Eurosustava. Ne dovodeći u pitanje stabilnost cijena, monetarna politika ima i druge zadatke, među kojima je najvažniji djelovati kontraciklički na gospodarstvo Eurozone - poticati gospodarski rast kada se on nalazi ispod očekivanih (prirodnih) razina, a zauzdati ga ako raste brže od očekivanja i prijeti opasnošću da se prelije u visoku inflaciju. Budući da podaci za BDP ne postoje na mjesečnoj razini, stanje poslovnog ciklusa promatramo kroz kretanje stope nezaposlenosti.

Objašnjenje interaktivnog grafikona

Grafikon je podijeljen na četiri kvadranta na način da okomita os predstavlja ciljanu inflaciju u Eurozoni - procijenjenu na 1,9 posto. Područja desno od okomite osi predstavljaju zonu u kojoj inflacija nadmašuje ciljanu vrijednost, izraženo u postotnim bodovima. Područja lijevo od osi predstavljaju zonu u kojoj je inflacija ispod ciljanih 1,9 posto. Vodoravna os predstavlja prosječnu stopu nezaposlenosti za svaku pojedinu zemlju. Područja iznad osi predstavljaju zonu u kojoj se nezaposlenost nalazi iznad prosjeka, izraženo u standardnim devijacijama. Analogno tome, područja ispod osi označavaju zonu ispodprosječne nezaposlenosti.

Ovisno o tome u kojem se kvadrantu zemlja nalazi, pogledom na grafikone doznajemo u kojoj je fazi poslovnog ciklusa i kakva bi monetarna politika toj zemlji odgovarala uvažavajući stabilnost cijena kao primarni kriterij:

    1. kvadrant (gore-desno): visoka nezaposlenost i visoka inflacija --> RESTRIKTIVNA POLITIKA

    2. kvadrant (gore-lijevo): visoka nezaposlenost i niska inflacija --> EKSPANZIVNA POLITIKA

    3. kvadrant (dolje-lijevo): niska nezaposlenost i niska inflacija --> EKSPANZIVNA POLITIKA

    4. kvadrant (dolje-desno): niska nezaposlenost i visoka inflacija --> RESTRIKTIVNA POLITIKA