Analize

Zanimljivi podaci stižu s Eurostata. Prema novo objavljenom izvještaju o utjecaju socijalnih transfera na siromaštvo unutar EU, socijalni transferi (bez mirovina) u 2017. podigli su dohodak 32,4% stanovnika klasificiranih u skupinu u riziku od siromaštva iznad granice rizika od siromaštva. Ta granica postavljena je na 60% nacionalnog medijalnog raspoloživog dohotka nakon transfera. Gledano po članicama, najveće smanjenje broja stanovnika ispod granice siromaštva u 2017. uzrokovano socijalnim transferima zabilježeno je u Finskoj (56,9%) i Danskoj (51%), dok je najmanje smanjenje zabilježeno u Grčkoj (15,8%) i Rumunjskoj (16,6%)...

Prema podacima Eurostata, Hrvatska je među europskim rekorderima po potrošnji opće države (svih razina vlasti) na rekreaciju, kulturu i religiju. Tomislav Globan se pozabavio strukturom tih izdataka, tj. analizom postoje li neke značajnije razlike po pitanju izdataka države za rekreaciju, kulturu i religiju razdvojimo li ih na zasebne kategorije. Rezultati su vrlo iznenađujući...

Prema novom Izvješću o globalnoj konkurentnosti Svjetskog gospodarskog foruma, Hrvatska je zauzela 68. mjesto među 140 promatranih država (indeks 60,1 od 100). Napredak na ljestvici u odnosu na prošlu godinu (74.) posljedica je promijenjene metodologije. Da je prošle godine primijenjena nova metodologija, Hrvatska bi zauzela 66. mjesto uz nepromijenjeni indeks te bi ove godine zabilježila pad za 2 mjesta...

Zanimljivi podaci stižu iz Eurostata. Naime, očekivano trajanje radnog vijeka, odnosno aktivnosti na tržištu rada, prosječnog muškarca u Hrvatskoj u 2017. godini iznosilo je samo 34,5 godine. Prema tom kriteriju, muškarci iz Hrvatske smjestili su se na predzadnje mjesto u Europi. Kraće od prosječnog Hrvata radit će samo Bugarin, a dulje od prosječnog Hrvata radit će, primjerice, muškarac iz Crne Gore, Makedonije, Turske, Grčke... Žene na toj ljestvici ipak stoje bolje...

Na temelju novih podataka za nezaposlenost i inflaciju u zemljama EU-a za kolovoz 2018., istražujemo gdje se po ova dva ključna kriterija trenutno nalazi Eurozona, kao i sve njene zemlje članice. To nam služi kako bismo ocijenili koliko blizu/daleko je Europska središnja banka od ispunjenja svojih ciljeva i potencijalne promjene smjera svoje monetarne politike te gdje se u svemu tome nalazi Hrvatska...

Na temelju novih podataka za nezaposlenost i inflaciju u zemljama EU-a za srpanj 2018., istražujemo gdje se po ova dva ključna kriterija trenutno nalazi Eurozona, kao i sve njene zemlje članice. To nam služi kako bismo ocijenili koliko blizu/daleko je Europska središnja banka od ispunjenja svojih ciljeva i potencijalne promjene smjera svoje monetarne politike te gdje se u svemu tome nalazi Hrvatska...

U nedavno objavljenom drugom dijelu teksta na portalu Ideje.hr o tržištu rada i obrazovnoj politici, Ozana Nadoveza piše kako današnja (tehnološki i organizacijski zastarjela) struktura gospodarstva nije sukladna cilju podizanja opće obrazovanosti stanovništva. U ovom dijelu teksta detaljnije se analizira neusklađenost ponude i potražnje na tržištu rada te dodatno argumentira zašto trenutna situacija ne bi trebala biti jedini čimbenik kod donošenja odluka vezanih za obrazovnu politiku.


Većina medija nekritički je prenijela informaciju o stopi rasta hrvatskog BDP-a u prvom kvartalu 2018. godine od 2,5 posto i požurila zaključiti kako je riječ o ubrzanju rasta u odnosu na stopu zabilježenu u četvrtom kvartalu 2017. Tomislav Globan piše kako su ovakve brojke pomalo zavaravajuće te uspoređuje hrvatske stope rasta BDP-a u posljednja četiri kvartala s ostalim zemljama Europske unije, a posebno zemljama Nove EU...

U nedavno objavljenom prvom dijelu teksta na portalu Ideje.hr o tržištu rada i obrazovnoj politici, Ozana Nadoveza piše kako današnja struktura gospodarstva nije sukladna cilju podizanja opće obrazovanosti stanovništva jer su deficitarna zanimanja ponajprije povezana s nižim razinama obrazovanja. Struktura potražnje za radom ostavlja dojam viška visokokvalificirane radne snage. No, u usporedbi s članicama EU28, Hrvatska solidno zaostaje po udjelu visokoobrazovanog stanovništva...

Eurostat je objavio podatke za nezaposlenost i inflaciju u zemljama EU-a za ožujak 2018., stoga istražujemo gdje se po ova dva ključna kriterija trenutno nalazi Eurozona kao i sve njene zemlje članice. To nam služi kako bismo ocijenili koliko blizu/daleko je Europska središnja banka od ispunjenja svojih ciljeva i potencijalne promjene smjera svoje monetarne politike...

Voditelj MacroHuba, dr. sc. Tomislav Globan i njegov nizozemski koautor Ed Jägers, objavili su znanstveni rad pod naslovom „Multiple Ownership, Collusion and Unusual Result Patterns in Soccer“ u američkom znanstvenom časopisu Contemporary Economic Policy. Rad se bavi vezom između bliskih poslovnih veza i neočekivanih rezultata nogometnih utakmica kroz studiju slučaja jedne od većih kontroverzi hrvatskog nogometa – odnosa Dinama i Lokomotive te njihova utjecaja na regularnost Prve hrvatske nogometne lige (1. HNL)...

Nedavno smo pisali o ogromnim razlikama u dohotku po glavi stanovnika među zemljama u svijetu. Konsenzus među ekonomistima sugerira da su razlike u dohocima po glavi stanovnika kojima svjedočimo danas „novijeg datuma“, odnosno da su prije 200-tinjak godina dohoci po glavi stanovnika među zemljama bili ujednačeniji. Ovog puta su studenti diplomskog studija "Ekonomija" na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu analizirali neke od čimbenika koji su doprinijeli takvoj divergenciji...

Ovih je dana DZS objavio najnovije podatke iz područja građevinarstva i stambenog tržišta u Hrvatskoj. O pozitivnim trendovima na stambenom tržištu u posljednje dvije godine piše Tamara Slišković. Analiza ukazuje da se može očekivati daljnji blagi porast cijena stambenih nekretnina, no njihova razina i dalje se nalazi značajno ispod vrhunca dosegnutog tijekom prošlog desetljeća...

Usklađenost poslovnih ciklusa važan je neformalni kriterij ulaska u eurozonu. Hrvatska po tom pitanju dobro stoji, jer su BDP i nezaposlenost usklađeni s Europskom unijom. O pozitivnim i negativnim stranama te usklađenosti Hrvatske i Europske unije piše Vladimir Arčabić...

Eurostat je objavio podatke za nezaposlenost i inflaciju u zemljama EU-a za veljaču 2018., stoga istražujemo gdje se po ova dva ključna kriterija trenutno nalazi Eurozona kao i sve njene zemlje članice. To nam služi kako bismo ocijenili koliko blizu/daleko je Europska središnja banka od ispunjenja svojih ciljeva i potencijalne promjene smjera svoje monetarne politike...

U 2014. godini omjer dohotka po glavi stanovnika korigiranog za kupovnu snagu u SAD-u i Etiopiji iznosio je nevjerojatnih 34:1. Pritom izgleda kako su se nejednakosti u svijetu zapravo smanjile u 2014. godini u odnosu na pretkrizno razdoblje. Ovaj fenomen, kao i još neke druge, analizirali su studenti diplomskog studija "Ekonomija" na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu...

Kućanstva u Hrvatskoj se razdužuju i kreditna aktivnost pada, no mijenja se i valutna struktura kredita. S druge strane, niske kamate "otjerale" su stanovništvo iz štednje u bankama u druge oblike štednje. Vladimir Arčabić se pozabavio aktualnim kretanjima štednje i kredita u Hrvata...

Niti u jednoj zemlji Europske unije ne postoji toliki udio mladih iznad 25 godina koji i dalje žive s roditeljima, kao što je to slučaj u Hrvatskoj. Kao prilog javnoj raspravi o demografskom slomu u Hrvatskoj, Tomislav Globan istražio je koji bi to potencijalni razlozi mogli objasniti ovaj pomalo porazan nalaz...

Eurostat je objavio podatke za nezaposlenost i inflaciju u zemljama EU-a za siječanj 2018., stoga istražujemo gdje se po ova dva ključna kriterija trenutno nalazi Eurozona kao i sve njene zemlje članice. To nam služi kako bismo ocijenili koliko blizu/daleko je Europska središnja banka od ispunjenja svojih ciljeva i potencijalne promjene smjera svoje monetarne politike. Promatramo i gdje se u svemu tome nalazi Hrvatska...

Prigodno smo se na Dan žena kratko pozabavili (ne)ravnopravnošću spolova u Hrvatskoj. Naime, od 2006. godine World Economic Forum svake godine objavljuje Globalni indeks ravnopravnosti spolova (Global Gender Gap Index). O tome što se krije iza 54. mjesta Hrvatske u 2017. godini u skupini od 144 zemlje piše Ozana Nadoveza...

MacroHubov istraživač Vladimir Arčabić objavio je znanstveni rad u uglednom međunarodnom znanstvenom časopisu Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. U koautorstvu s Josipom Ticom i još dva profesora iz SAD-a, istraživao je postoji li granica nakon koje javni dug započinje štetiti ekonomskom rastu. Evo što su otkrili...

Eurostat je objavio podatke o razvijenosti regija u zemljama Europske unije mjerenu BDP-om per capita korigiranom za kupovnu snagu. Najbogatija regija nalazi se u Ujedinjenom Kraljevstvu, a najsiromašnija u Bugarskoj. Dvije hrvatske regije - Jadranska i Kontinentalna Hrvatska - ne mogu se pohvaliti visokom stopom razvijenosti u odnosu na prosjek EU28...

U drugom dijelu analize posvećene novom krugu PISA istraživanja kompetencija hrvatskih 15-godišnjaka koje se uskoro provodi u Hrvatskoj, Ozana Nadoveza piše o obrazovnim ishodima u hrvatskom školstvu, zapošljivosti mladih te kurikularnoj i drugim reformama u sustavu obrazovanja....

U Hrvatskoj se uskoro provodi novi krug PISA istraživanja koje ispituje kompetencije 15-godišnjih učenika u čitalačkoj, matematičkoj i prirodoslovnoj pismenosti. Ozana Nadoveza istražila je kakve su rezultate do sada u ovim istraživanjima ostvarivali hrvatski učenici te kakvi su oni s obzirom na razvijenost zemlje i iznose ulaganja u obrazovanje...

Prema najnovijem MacroHubovom Semaforu poslovnog ciklusa, hrvatsko se gospodarstvo nalazi u procesu prelaska iz faze ekspanzije u fazu usporavanja. To znači da je vrhunac ekonomskog rasta vrlo vjerojatno iza nas te da u narednom periodu možemo očekivati rast ekonomske aktivnosti po nižim stopama nego proteklih godina...

Usklađenost poslovnih ciklusa zemalja članica Eurozone jedno je od ključnih pretpostavki kako bi odricanje od monetarnog suvereniteta nosilo što manje troškova za domaće gospodarstvo. Tomislav Globan analizira je li i koliko Hrvatska usklađena s ekonomskim kretanjima u Eurozoni kroz kretanje dva indikatora - nezaposlenosti i inflacije - te što to znači u kontekstu uvođenja eura u RH...

U uglednom znanstvenom časopisu objavljen je rad koji ispituje postoji li veza između duljine naslova rada u području ekonomije i kvalitete časopisa u kojemu je rad objavljen, broja citata, izvornosti rada i sl. Hrvoje Šimović je napisao kratak osvrt...

Indeks VIX najčešće je korištena mjera tržišnog rizika na američkim burzama. Često ga zovu i „indeksom straha“, budući da pokazuje očekivanja investitora o volatilnosti tržišta u idućih 30 dana. U kontekstu događaja na Wall Streetu otprije tri dana, Tomislav Globan analizira kako je VIX reagirao u usporedbi s nekim sličnim događajima unazad posljednjih 10 godina, uključujući i veliku financijsku krizu...

Vladimir Arčabić analizira javne financije u Hrvatskoj proučavajući proračunske prihode, rashode i deficit. Proračunski deficit se smanjuje zbog porasta prihoda, ali rashodi ostaju nepromijenjeni...

Ozana Nadoveza istražuje postoji li neusklađenost između ponude i potražnje na hrvatskom tržištu rada te kolika je ona u kontekstu ostalih zemalja članica Europske unije. Za odgovor na to pitanje poslužit će nam tzv. Beveridgeova krivulja koja grafički prikazuje negativnu vezu između stope slobodnih radnih mjesta i stope nezaposlenosti u nekom gospodarstvu...


Broj dolazaka i prihodi od inozemnih turista u Turskoj snažno su porasli u 2017. Ovakav rast ne čudi, s obzirom da je 2016. bila turistički katastrofalna godina za Tursku, obilježena vojnim udarom i pokušajem puča usred turističke sezone te nizom terorističkih napada. No, znači li to da bi se hrvatski turistički djelatnici trebali zabrinuti zbog jače konkurencije 2018. godine?

Hrvatska je ostala jedina zemlja tzv. Nove Europe koja još uvijek nije dosegla razinu BDP-a zabilježenu u 2008:Q2 - zadnjem kvartalu prije izbijanja globalne krize. U drugom kvartalu ove godine to su napokon uspjeli učiniti i Slovenci, čime je Hrvatska ostala jedina među 11 postsocijalističkih zemalja koja tavori na razinama BDP-a ispod onih pretkriznih. Unatoč tome što nam BDP raste tri godine uzastopce, trenutno se nalazimo čak 6,5 posto ispod razine zabilježene u drugom kvartalu 2008...

Stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj i broj zaposlenih ne pričaju istu priču o stanju tržišta rada u RH. S jedne strane, nezaposlenost već mjesecima ruši povijesne pozitivne rekorde i približava se jednoznamenkastim postotcima, što je nezabilježeno otkad se vodi statistika u Hrvatskoj. S druge strane, broj zaposlenih udaljen je čak 135.000 radnih mjesta od vrhunca iz 2008. Grafikon koji danas donosimo potvrđuje da je ovo potpuno novi fenomen na hrvatskom tržištu rada...

Eurostat je objavio kako se Rumunjska izjednačila s Hrvatskom po visini BDP-a per capita, no gledamo li potrošnju kućanstava po stanovniku, Rumunji su već ispred nas. Riječ je o pokazatelju koji bolje opisuje životni standard stanovnika neke zemlje nego što to čini BDP per capita, budući da se rast životnog standarda primarno očituje u većoj količini i kvaliteti stvari koje si možemo priuštiti...