Inflacija iznad ciljane razine ECB-a

Objavljeno: 7. rujna 2021.

Na temelju novih podataka za nezaposlenost i inflaciju u zemljama EU-a za srpanj 2021., istražujemo gdje se po ova dva ključna kriterija trenutno nalazi eurozona, kao i sve njene zemlje članice. To nam služi kako bismo ocijenili koliko blizu/daleko je Europska središnja banka od ispunjenja svojih ciljeva i potencijalne promjene smjera svoje monetarne politike.*

Kakva su aktualna kretanja?

Na donjem-lijevom grafikonu vidimo kretanje inflacije u eurozoni. Ona je u srpnju 2021. ubrzala za 0,3 postotna boda u odnosu na lipanj te je iznosila 2,2 posto. Na godišnjoj razini cijene hrane, alkohola i duhanskih proizvoda porasle su 1,6 posto, usluga 0,9 posto, dok su cijene energije porasle 14,3 posto. Time je inflacija prešla razinu od 2 posto, koju prema novoj strategiji ECB cilja u srednjem roku. Prema prvoj procjeni za kolovoz, stopa inflacije je snažno porasla na 3 posto godišnje. Tako visoka inflacija nije zabilježena od studenog 2011.

Inflacija u Eurozoni

Izvor: Eurostat, izračun autora

Napomena: Horizontalna linija označava ciljanu razinu inflacije od 2 posto.

Stopa nezaposlenosti u Eurozoni

Izvor: Eurostat, izračun autora

Napomena: Horizontalna linija označava prosječnu stopu nezaposlenosti u analiziranom razdoblju.

Što se nezaposlenosti tiče, ona je u srpnju 2021. na razini eurozone iznosila 7,6 posto prema desezoniranim podacima, 0,2 postotna boda manje nego u lipnju, te se zadržala ispod svog dugoročnog prosjeka (označenog horizontalnom linijom na gornjem-desnom grafikonu). Istovremeno, desezonirana stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj pala na 7,3 posto (-0,2 pb). U odnosu na veljaču 2020., prije pandemije koronavirusa i mjera karantene, stopa nezaposlenosti na razini eurozone viša je za 0,2 postotna boda, dok je u Hrvatskoj viša za 1,4 postotnih bodova.

Monetarna politika ECB-a

Na posljednjem sastanku Europske središnje banke u srpnju blago su promijenjene smjernice buduće politike u skladu s novom strategijom ciljanja simetrične inflacije od 2 posto u srednjem roku. Prema strategiji pozitivne i negativne devijacije od ciljane inflacije jednako su nepoželjne. U skladu sa strategijom, kamatne stope ostat će na sadašnjim niskim razinama sve dok projekcije inflacije u ne budu iznad 2 posto u cijelom prognoziranom roku i nakon njega te dok inflacija ne bude dovoljno jaka da se može očekivati stabilizacija na oko 2 posto u srednjem roku. Drugim riječima ECB je spreman tolerirati privremenu inflaciju iznad 2 posto, a kamatne stope ostat će nepromijenjene još duže vremena.

Kamatna stopa na glavne operacije refinanciranja zadržana je na 0 posto, a kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke na -0,5 posto.

ECB nastavlja s programom Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), s planiranim otkupom 1850 milijardi eura. Program će trajati barem do ožujka 2022., odnosno otkup će se nastaviti sve dok ECB ne procjeni da je kriza uzrokovana koronavirusom gotova. Nastavlja se i APP s mjesečnim otkupom 20 milijardi eura. Europska središnja banka namjerava refinancirati dospijeća iz PEPP programa barem do kraja 2023., a APP-a kroz duže vremensko razdoblje, odnosno i nakon što krene podizati kamatne stope.

ECB je na sastanku u lipnju revidirao očekivanu stopu rasta BDP-a i inflacije u ovoj i sljedećoj godini na više. Prema novim projekcijama iz ECB-a očekuje se rast od 4,6, odnosno 4,7 posto u 2021. i 2022. godini. Za inflaciju, u ECB-u očekuju rast cijena od 1,9 posto te 1,5 posto u ovoj i sljedećoj godini. Prema osnovnom scenariju, ECB očekuje snažan oporavak u drugoj polovici 2021. podržan relaksiranjem mjera ograničavanja širenja koronavirusa, smanjenjem neizvjesnosti, rastom pouzdanja potrošača uslijed povećanog udjela cijepljenih osoba te povoljnim fiskalnim i monetarnim politikama. Pretkriznu razinu BDP-a eurozona bi trebala dostići u prvom kvartalu 2022., do kada bi se trebala razriješiti i zdravstvena kriza.

U optimističnom scenariju, prema kojemu će pandemija biti uspješno suzbijena do kraja 2021., rast BDP-a u ovoj godini trebao bi iznositi 6,2 posto, dok u negativnom scenariju koji pretpostavlja produženu krizu i trajne gubitke ekonomskog potencijala rast bi mogao iznositi samo 2,9 posto.

Kreću li se sve zemlje u istom smjeru?

Na sljedećem grafikonu promatramo promjene u trendovima nezaposlenosti i inflacije u posljednjih mjesec dana.

Vidljivo je da je inflacija ubrzava u svim članicama osim Belgije i Nizozemske. Pritom je najveći rast zabilježen u Estoniji, Irskoj i Grčkoj. Što se kretanja na tržištu rada tiče, u svim članicama stopa nezaposlenosti blago pada, dok je pad najizraženiji u Belgiji.

Izvor: Eurostat, izračun autora

Hrvatska u odnosu na Eurozonu

Donji grafikon pokazuje poziciju Hrvatske u odnosu na svih 19 zemalja eurozone po pitanju inflacije i nezaposlenosti te, u skladu s time, kakva monetarna politika bi odgovarala pojedinoj zemlji, ali i eurozoni kao cjelini. Grafikon je interaktivan te se, koristeći legendu na dnu, može promatrati kako se ta pozicija mijenjala kroz posljednjih 9 godina u svakoj pojedinoj zemlji. Hrvatska (crveni balončić) i Eurozona (zeleni balončić) su istaknute zasebnim bojama radi vidljivosti. Za detaljnije objašnjenje grafikona pročitajte bijeli okvir na kraju teksta.

Okomita os predstavlja ciljanu inflaciju (1,9 posto). Vodoravna os predstavlja prosječnu stopu nezaposlenosti za svaku pojedinu zemlju.

Nakon što je sredinom 2018. prešla u donji desni kvadrant, odnosno zonu niske nezaposlenosti i relativno visoke inflacije, eurozona je s usporavanjem inflacije krajem iste godine ponovno prešla vertikalnu os te se posljednje dvije i pol godine nalazila u zoni niske nezaposlenosti i niske inflacije. Ipak s ubrzanjem inflacije u posljednjih pet mjeseci eurozona je prešla vertikalnoj granici te se vratila u donji desni kvadrant. Hrvatska je u svibnju također prešla vertikalnu granicu te se nalazi u zoni niske nezaposlenosti i visoke inflacije.

Većina članica eurozone nalazi se u sličnoj fazi poslovnog ciklusa, u zoni niske nezaposlenosti i blizu vertikalne granice između faza niske i visoke inflacije, što je dobra vijest i za ECB, budući da to smanjuje troškove promjene smjera monetarne politike Eurosustava, u smislu asimetričnog djelovanja na pojedine zemlje.

Prethodni grafikon pokazuje kako su se Hrvatska i 19 zemalja Eurozone kretali kroz različite faze poslovnih ciklusa unazad posljednjih sedam godina. Vidljivo je da je kretanje hrvatskog „balončića“ usklađenije s „balončićem“ Eurozone čak i više nego nekih već postojećih članica.

Za ostale indikatore uvođenja eura za Hrvatsku kliknite ovdje...

* Čitatelji trebaju imati na umu da, premda važne, inflacija i nezaposlenost nisu jedine dvije varijable koje utječu na smjer monetarne politike ECB-a, stoga ovaj tekst ne treba koristiti u prognostičke svrhe niti kao investicijski savjet. Sadržaji služe isključivo u svrhu informiranja i obrazovanja, a prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka, posavjetujte se sa svojim financijskim savjetnikom.

Zašto su inflacija i nezaposlenost bitni pokazatelji?

Inflacija predstavlja najvažniju ciljanu varijablu ECB-a, budući da je stabilnost cijena, definirana kao srednjoročna inflacija nešto ispod 2 posto, glavni cilj monetarne politike Eurosustava. Ne dovodeći u pitanje stabilnost cijena, monetarna politika ima i druge zadatke, među kojima je najvažniji djelovati kontraciklički na gospodarstvo Eurozone - poticati gospodarski rast kada se on nalazi ispod očekivanih (prirodnih) razina, a zauzdati ga ako raste brže od očekivanja i prijeti opasnošću da se prelije u visoku inflaciju. Budući da podaci za BDP ne postoje na mjesečnoj razini, stanje poslovnog ciklusa promatramo kroz kretanje stope nezaposlenosti.

Objašnjenje interaktivnog grafikona

Grafikon je podijeljen na četiri kvadranta na način da okomita os predstavlja ciljanu inflaciju u Eurozoni - procijenjenu na 1,9 posto. Područja desno od okomite osi predstavljaju zonu u kojoj inflacija nadmašuje ciljanu vrijednost, izraženo u postotnim bodovima. Područja lijevo od osi predstavljaju zonu u kojoj je inflacija ispod ciljanih 1,9 posto. Vodoravna os predstavlja prosječnu stopu nezaposlenosti za svaku pojedinu zemlju. Područja iznad osi predstavljaju zonu u kojoj se nezaposlenost nalazi iznad prosjeka, izraženo u standardnim devijacijama. Analogno tome, područja ispod osi označavaju zonu ispodprosječne nezaposlenosti.

Ovisno o tome u kojem se kvadrantu zemlja nalazi, pogledom na grafikone doznajemo u kojoj je fazi poslovnog ciklusa i kakva bi monetarna politika toj zemlji odgovarala uvažavajući stabilnost cijena kao primarni kriterij:

    1. kvadrant (gore-desno): visoka nezaposlenost i visoka inflacija --> RESTRIKTIVNA POLITIKA

    2. kvadrant (gore-lijevo): visoka nezaposlenost i niska inflacija --> EKSPANZIVNA POLITIKA

    3. kvadrant (dolje-lijevo): niska nezaposlenost i niska inflacija --> EKSPANZIVNA POLITIKA

    4. kvadrant (dolje-desno): niska nezaposlenost i visoka inflacija --> RESTRIKTIVNA POLITIKA