O nama

MacroHub je istraživački centar u okviru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Istraživački tim trenutno čini osmero docenata s Katedre za makroekonomiju i gospodarski razvoj, a tijekom 2018. timu se priključio i doktorand. Svrha MacroHuba je provoditi i popularizirati istraživanja iz makroekonomije, ali i ostalih područja ekonomskih znanosti.

Osim znanstvenih publikacija, istraživači MacroHuba bave se analizama aktualnih ekonomskih kretanja, ali i izradom različitih ekonomskih indikatora - poslovnih ciklusa, tržišta nekretnina, ponude i potražnje za stranim kapitalom, i sl. U organizaciji MacroHuba održavaju se predavanja i radionice istaknutih inozemnih profesora, znanstvene konferencije, a kroz tzv. brown bag seminare javno se prezentiraju najaktualnija istraživanja članova MacroHuba, ali i ostalih istraživača Ekonomskog fakulteta.

Članovi tima

Klikom na fotografiju doznajte više o svakom istraživaču.

Doc. dr. sc. Tomislav Globan

Voditelj MacroHuba

Doc. dr. sc. Vladimir Arčabić

Doc. dr. sc. Marija Beg

Doc. dr. sc. Ozana Nadoveza Jelić

Doc. dr. sc. Irena Raguž Krištić

Doc. dr. sc. Lucija Rogić Dumančić

Doc. dr. sc. Tomislav Sekur

Doc. dr. sc. Tamara Slišković

Marin Levaj, mag. oec.

Doktorand