Semafor poslovnog ciklusa

Objavljeno: 22. prosinca 2020.

EKSPANZIJA

PlaćeUSPORAVANJE

Građevinarstvo

Potrošački sentiment

RECESIJA

Turizam

Izvoz roba

Uvoz roba

Maloprodaja

Inflacija

Zaposlenost

OPORAVAK

Industrijska proizvodnja


(ažurirano: 22.12.2020.)

Grafikon je interaktivan te se na njemu mogu odabrati prethodna razdoblja i promatrati u kojoj fazi poslovnog ciklusa su tada bili pojedini indikatori.

Industrijska proizvodnja i osobna potrošnja

Nakon jedanaest mjeseci pada, obujam industrijske proizvodnje u listopadu porastao je 2,8 posto na godišnjoj razini prema kalendarski prilagođenim podacima. Pozitivan utjecaj na rast industrijske proizvodnje imali su proizvodnja intermedijarnih (+8,6 posto) i kapitalnih proizvoda (+7,9 posto). S druge strane, pala je proizvodnja trajnih (-7,7 posto), netrajnih proizvoda (-2,9 posto) i energije (-1,9 posto). U prvih deset mjeseci 2020. industrijska proizvodnja je u prosjeku pala za 3,9 posto godišnje. S rastom u listopadu, industrijska proizvodnja prešla je u fazu oporavka na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

U maloprodaji se nastavio pad prometa već osmi mjesec zaredom, uslijed pada zaposlenosti i snažnog pada turističke potražnje. Ipak pad u listopadu (-2,5 posto prema kalendarski prilagođenim podacima) značajno je manji od prosjeka trećeg kvartala (-7,5 posto) i prosjeka prethodnih 12 mjeseci (-4 posto). Uslijed snažnog pada u posljednjih pola godine sektor maloprodaje prešao je horizontalnu os te se nalazi u fazi recesije na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Slika 1. Godišnje stope rasta pojedinih pokazatelja

Napomena: Podaci za izvoz i uvoz roba odnose se na rujan 2020.

Izvor: DZS, HZMO, izračun autora

Turizam i građevinarstvo

U listopadu zabilježeno je 618 tisuća turističkih noćenja prema podacima DZS-a, što je gotovo 2,5 milijuna noćenja manje u odnosu na listopad 2019. (-79,9 posto). Time broj noćenja turista pada već osmi mjesec zaredom. Ipak pad je manji u odnosu na travanj (-98,9 posto) i svibanj (-96,6 posto) kada su uslijed mjera karantene bile zatvorene granice. Turizam se očekivano nalazi duboko u fazi recesije na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Obujam građevinskih radova nastavlja rasti peti mjesec zaredom. U listopadu, rast je iznosio 5,6 posto prema kalendarski prilagođenim podacima. Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosi 4,6 posto, a građevinarstvo se nalazi u fazi usporavanja na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Trgovinska razmjena

Prema zadnje dostupnim podacima za rujan 2020., desezonirani izvoz roba snažno je porastao za 8 posto na godišnjoj razini, nakon stagnacije u kolovozu. U prethodnih 12 mjeseci prosječna stop rasta izvoza roba iznosila je -2,8 posto godišnje. Izvoz roba se u posljednje dvije godine nalazi u fazi recesije.

Istovremeno, uvoz roba pao je za 3,3 posto na godišnjoj razini prema desezoniranim podacima, nakon snažnijeg pada u kolovozu (-5,4 posto). Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosila je -5,8 posto. Uvoz roba se od kolovoza 2019. nalazi u fazi recesije na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Tržište rada, plaće i cijene

Tržište rada uobičajeno nešto kaska za promjenama u proizvodnji i potrošnji. Desezonirana zaposlenost (mjerena brojem osiguranika pri HZMO-u) pala je 1,5 posto godišnje. U prethodnih 12 mjeseci desezonirana zaposlenost je u prosjeku pala za 0,3 posto. Sa snažnim usporavanje stope rasta u ožujku i padom u posljednjih sedam mjeseci zaposlenost je prešla horizontalnu os na našem Semaforu te se sada nalazi u fazi recesije.

Rast bruto plaća u listopadu usporio je na 2,2 posto godišnje s 3,2 posto iz rujna. U prethodnih 12 mjeseci prosječna stopa rasta iznosila je 2,9 posto. S blagim ubrzanjem rasta plaća u prethodnih četiri mjeseca, plaće su prešle vertikalnu granicu na našem Semaforu te se opet nalaze u fazi ekspanzije na našem Semaforu, tik uz vertikalnu granicu.

Iako inflacija nije klasična ciklička varijabla jer se zna kretati u suprotnom smjeru od aktualnog poslovnog ciklusa, zanimljivo je promotriti i njeno kretanje. Na Semaforu je vidljivo da cijene prate kretanje plaća, ali ipak s vremenskim odmakom. Nakon stagnacije u rujnu, indeks potrošačkih cijena u listopadu vratio se u zonu deflacije (-0,1 posto). Inflacija se na našem Semaforu nalazi u fazi recesije.

Napomena: Činjenica da je neka varijabla ušla u fazu usporavanja ili recesije ne znači da se trend ne može preokrenuti, stope rasta ubrzati, a varijabla se vratiti u fazu ekspanzije. Budućnost je teško predvidjeti, stoga ovdje komentiramo kretanje trendova uz trenutno dostupne informacije.

Što je Semafor poslovnog ciklusa?

Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i vizualno atraktivan način pokazuje kretanje različitih indikatora hrvatskog gospodarstva kroz faze poslovnog ciklusa. Cikličnim kretanjem u smjeru obrnutom od kazaljke na satu, Semafor nam govori nalaze li se pojedini indikatori hrvatskog gospodarstva u fazi ekspanzije, usporavanja, recesije ili oporavka.

Iako u inozemstvu uobičajene, u Hrvatskoj do sada nisu postojale ovakve cikličke vizualizacije poslovnog ciklusa. Analize kretanja hrvatskog gospodarstva do sada su se svodile na prikaz vremenskih serija pojedinih pokazatelja ekonomskih kretanja, poput stopa rasta BDP-a, stope nezaposlenosti, anketa o pouzdanju potrošača i sl. Navedeni pokazatelji obilježeni su velikom kolebljivošću u kratkom roku te rast nekog od pokazatelja ne mora značiti zaokret u ciklusu hrvatskog gospodarstva, već biti samo kratkoročna promjena koja iščezava već nakon mjesec ili dva. Također, iz ovih pokazatelja običnom promatraču nije odmah na prvi pogled jasno u kojoj od četiri standardne faze poslovnog ciklusa se određeni pokazatelj nalazi, gdje su bile točke preokreta iz jedne faze u drugu, u kakvom je odnosu trenutna situacija s dugogodišnjim prosjekom hrvatskog gospodarstva te da li dinamika promjena ubrzava ili usporava.

Ovdje predstavljeni Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i lako razumljiv način opisuje položaj i dinamiku kretanja pojedinih sektora hrvatskog gospodarstva kroz četiri faze poslovnog ciklusa iz mjeseca u mjesec. S obzirom da se semafori temelje na indikatorima visoke frekvencije objave, pokazatelji poslovnog ciklusa bit će ažurirani na mjesečnoj bazi i to znatno ranije od objava službenih podataka o kretanju BDP-a.

Pojašnjenje faza poslovnog ciklusa

  • EKSPANZIJA - stope rasta varijabli su iznad dugoročnog prosjeka i ubrzavaju

  • USPORAVANJE - stope rasta su iznad dugoročnog prosjeka, ali usporavaju

  • RECESIJA - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka i usporavaju

  • OPORAVAK - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka, ali ubrzavaju

Vrhunci poslovnog ciklusa nalaze na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna poslovnog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.