Semafor poslovnog ciklusa

Objavljeno: 27. studenog 2018.

EKSPANZIJA

Građevinarstvo

Zaposlenost

Potrošački sentiment

Plaće

Inflacija

USPORAVANJE

Turizam

Maloprodaja

Uvoz roba

RECESIJA

Industrijska proizvodnja

Izvoz roba

OPORAVAK

-(ažurirano: 27.11. 2018.)

Grafikon je interaktivan te se na njemu mogu odabrati prethodna razdoblja i promatrati u kojoj fazi poslovnog ciklusa su tada bili pojedini indikatori.

Industrijska proizvodnja i osobna potrošnja

Industrijska proizvodnja je po deveti put u posljednjih jedanaest mjeseci zabilježila pad na godišnjoj razini. U rujnu je snažno pala za 2,7 posto u odnosu na isti mjesec lani. Time se nastavljaju negativni trendovi u ovom važnom indikatoru za kretanje BDP-a.

Slika 1. pokazuje da je u posljednjih godinu dana prosječna stopa rasta industrijske proizvodnje bila oko nule. S obzirom da je tijekom 2017. proizvodnja prosječno rasla oko 1,9 posto, potvrđuje se da je ovaj pokazatelj u fazi recesije u kojoj se, prema našim procjenama, nalazi od travnja 2018. Faza recesije znači da je trend u stopama rasta industrijske proizvodnje ispod dugogodišnjeg prosjeka, uz daljnji trend smanjenja.

S druge strane, rast prometa u maloprodaji ubrzao je na 3,9 posto u rujnu, što je 1,6 postotni bod više u odnosu na posljednja tri mjeseca. Rast u rujnu bio je viši i od prosječnog u posljednjih 12 mjeseci (3,6 posto), no bez obzira na ubrzanje u rujnu trend osobne potrošnje i dalje se nalazi u fazi usporavanja, što se vidi i na našem Semaforu poslovnog ciklusa. S druge strane, trend optimizma među potrošačima je i dalje u ekspanziji te za sad ne pokazuje znakove usporavanja.

Slika 1. Godišnje stope rasta pojedinih pokazatelja

Napomena: Podaci za građevinarstvo te izvoz i uvoz roba odnose se na kolovoz 2018.

Izvor: DZS, HZMO, izračun autora

Turizam i građevinarstvo

Broj noćenja turista porastao je treći mjesec zaredom po stopi od 3,4 posto prema desezoniranim podacima, nakon blagog pada u lipnju.

S obzirom da je u prethodnih 12 mjeseci prosječna stopa rasta turističkih noćenja bila 10 posto, a dugoročan prosjek rasta (od 2006. do 2018.) iznosi 5,7 posto, jasno je da je turizam osjetno zagazio u fazu usporavanja. To je vidljivo i po poziciji balončića Turizam na Semaforu. Prema našim izračunima, rast turističke potražnje dosegao je svoj vrhunac u svibnju 2017. te otada traje faza usporavanja.

Prema zadnje dostupnim podacima za kolovoz 2018. (u trenutku pisanja ovog teksta podaci za rujan nisu bili dostupni), građevinarstvo je i dalje u fazi ekspanzije. Obujam građevinskih radova u kolovozu na godišnjoj je razini porastao za visokih 10 posto, što je najviša stopa rasta ovog pokazatelja u gotovo deset godina.

Trgovinska razmjena

Prema zadnje dostupnim podacima za kolovoz 2018., desezonirani izvoz roba zabilježio je rast od 6,7 posto na godišnjoj razini. Nakon snažnog rasta u srpnju (12,3 posto), rast izvoza se vratio na razinu ispod prosjeka u posljednjih 12 mjeseci (7,1 posto) te se i dalje nalazi u fazi recesije, što ne čudi budući da je izvoz roba usko vezan uz industrijsku proizvodnju, koja se nalazi u istoj fazi poslovnog ciklusa.

Uvoz roba je zabilježio rast od 7,1 posto na godišnjoj razini. Iako je rast već treći mjesec zaredom veći od prosječno zabilježenog u posljednjih 12 mjeseci (6,9 posto), dugoročniji trend uvoza je i dalje silazan te se ovaj pokazatelj nalazi u fazi usporavanja.

Tržište rada, plaće i cijene

Tržište rada uobičajeno nešto kaska za promjenama u proizvodnji i potrošnji te je zaposlenost (mjerena brojem osiguranika pri HZMO-u) porasla 2,2 posto u rujnu, a to je upravo ona stopa po kojoj je prosječno rasla i prethodnih 12 mjeseci. To upućuje na zaključak da se zaposlenost nalazi pri svom vrhuncu ekspanzije te da bi uskoro mogla prijeći u fazu usporavanja. To je vidljivo i po poziciji balončića Zaposlenost na Semaforu.

Rast bruto plaća ubrzao je na 3,3 posto godišnje u rujnu, no rast je i dalje sporiji od prosjeka u posljednjih 12 mjeseci (3,5 posto). Rekordno niska nezaposlenost uz daljnji rast zaposlenosti pozitivno utječu na rast plaća koje se i dalje nalaze u fazi ekspanzije. Iako, uslijed ispodprosječnog rasta plaća posljednjih nekoliko mjeseci plaće su stigle na granicu prelaska u fazu usporavanja.

Iako inflacija nije klasična ciklička varijabla jer se zna kretati u suprotnom smjeru od aktualnog poslovnog ciklusa, zanimljivo je promotriti i njeno kretanje. Na Semaforu je vidljivo da cijene prate kretanje plaća, ali ipak s vremenskim odmakom. Inflacija je u rujnu 2018. usporila na 1,4 posto s 2,1 posto u kolovozu kada je prešla u fazu ekspanzije.

Napomena: Činjenica da je neka varijabla ušla u fazu usporavanja ili recesije ne znači da se trend ne može preokrenuti, stope rasta ubrzati, a varijabla se vratiti u fazu ekspanzije. Budućnost je teško predvidjeti, stoga ovdje komentiramo kretanje trendova uz trenutno dostupne informacije.

Što je Semafor poslovnog ciklusa?

Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i vizualno atraktivan način pokazuje kretanje različitih indikatora hrvatskog gospodarstva kroz faze poslovnog ciklusa. Cikličnim kretanjem u smjeru obrnutom od kazaljke na satu, Semafor nam govori nalaze li se pojedini indikatori hrvatskog gospodarstva u fazi ekspanzije, usporavanja, recesije ili oporavka.

Iako u inozemstvu uobičajene, u Hrvatskoj do sada nisu postojale ovakve cikličke vizualizacije poslovnog ciklusa. Analize kretanja hrvatskog gospodarstva do sada su se svodile na prikaz vremenskih serija pojedinih pokazatelja ekonomskih kretanja, poput stopa rasta BDP-a, stope nezaposlenosti, anketa o pouzdanju potrošača i sl. Navedeni pokazatelji obilježeni su velikom kolebljivošću u kratkom roku te rast nekog od pokazatelja ne mora značiti zaokret u ciklusu hrvatskog gospodarstva, već biti samo kratkoročna promjena koja iščezava već nakon mjesec ili dva. Također, iz ovih pokazatelja običnom promatraču nije odmah na prvi pogled jasno u kojoj od četiri standardne faze poslovnog ciklusa se određeni pokazatelj nalazi, gdje su bile točke preokreta iz jedne faze u drugu, u kakvom je odnosu trenutna situacija s dugogodišnjim prosjekom hrvatskog gospodarstva te da li dinamika promjena ubrzava ili usporava.

Ovdje predstavljeni Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i lako razumljiv način opisuje položaj i dinamiku kretanja pojedinih sektora hrvatskog gospodarstva kroz četiri faze poslovnog ciklusa iz mjeseca u mjesec. S obzirom da se semafori temelje na indikatorima visoke frekvencije objave, pokazatelji poslovnog ciklusa bit će ažurirani na mjesečnoj bazi i to znatno ranije od objava službenih podataka o kretanju BDP-a.

Pojašnjenje faza poslovnog ciklusa

  • EKSPANZIJA - stope rasta varijabli su iznad dugoročnog prosjeka i ubrzavaju
  • USPORAVANJE - stope rasta su iznad dugoročnog prosjeka, ali usporavaju
  • RECESIJA - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka i usporavaju
  • OPORAVAK - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka, ali ubrzavaju

Vrhunci poslovnog ciklusa nalaze na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna poslovnog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.