Semafor poslovnog ciklusa

Objavljeno: 16. travnja 2019.

EKSPANZIJA

Građevinarstvo

Potrošački sentiment

Maloprodaja


USPORAVANJE

Plaće

Zaposlenost

Uvoz roba

Turizam

RECESIJA

Industrijska proizvodnja

Izvoz roba

Inflacija


OPORAVAK
(ažurirano: 16.4.2019.)

Grafikon je interaktivan te se na njemu mogu odabrati prethodna razdoblja i promatrati u kojoj fazi poslovnog ciklusa su tada bili pojedini indikatori.

Industrijska proizvodnja i osobna potrošnja

Nakon snažnog rasta u siječnju (4,6 posto), industrijska proizvodnja porasla je za 0,6 posto godišnje u veljači prema kalendarski prilagođenim podacima, što je prvi put od listopada 2017. kako industrijska proizvodnja raste dva mjeseca zaredom na godišnjoj razini. Snažan rast je zabilježen u proizvodnji intermedijarnih proizvoda (+7,5 posto) te trajnih proizvoda za široku potrošnju (+7,1 posto), dok su negativan utjecaj imali proizvodnja energije (-5,3 posto) i kapitalnih proizvoda (-6,9 posto). Bez obzira na rast u posljednja dva mjeseca, industrijska proizvodnja se i dalje nalazi u fazi recesije. Ipak proizvodnja se približava vertikalnoj osi, to jest fazi oporavka što je vidljivo na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Pozitivni trendovi se nastavljaju u sektoru maloprodaje. U veljači je promet u trgovini na malo porastao za 8,7 posto godišnje, što je više nego dvostruko brže od rasta u siječnju (4,3 posto) te od prosjeka u prethodnih 12 mjeseci (3,8 posto). Toliko visoka stopa rasta prometa u maloprodaji nije zabilježena od kolovoza 2007. Sektor maloprodaje se od lipnja prošle godine nalazi u fazi ekspanzije. Trend optimizma među potrošačima je također u ekspanziji te za sad ne pokazuje znakove usporavanja.

Slika 1. Godišnje stope rasta pojedinih pokazatelja

Napomena: Podaci za građevinarstvo, plaće te izvoz i uvoz roba odnose se na siječanj 2019.

Izvor: DZS, HZMO, izračun autora

Turizam i građevinarstvo

Broj noćenja turista je nakon pada u siječnju (-6,1 posto), snažno porastao za 12,6 posto u veljači na godišnjoj razini prema desezoniranim podacima. Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosi 9 posto godišnje. Bez obzira na visoke stope rasta u prethodnih nekoliko mjeseci (izuzev siječnja) turizam se i dalje nalazi u fazi usporavanja. To je vidljivo i po poziciji balončića Turizam na Semaforu. Prema našim izračunima, rast turističke potražnje dosegao je svoj vrhunac u travnju 2017. te otada traje faza usporavanja, što znači da su stope rasta i dalje iznad dugogodišnjeg prosjeka, ali s trendom smanjenja.

Građevinarstvo se i dalje nalazi u fazi ekspanzije. Prema zadnjim podacima za siječanj, obujam građevinskih radova na godišnjoj razini porastao je za 15,9 posto, što je 13,1 postotni bod više u odnosu na prosinac te 10,9 postotnih bodova više u odnosu na prosječan rast u prethodnih 12 mjeseci. Toliko visoka stopa rasta obujma građevinskih radova nije zabilježena od svibnja 2008.

Trgovinska razmjena

Prema zadnje dostupnim podacima za siječanj 2019., desezonirani izvoz roba porastao je za 3,8 posto na godišnjoj razini, nakon pada od 5,6 posto u prosincu. Prosjek rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosi 3,3 posto te se izvoz roba se i dalje nalazi u fazi recesije, što ne čudi budući da je izvoz roba usko vezan uz industrijsku proizvodnju, koja se nalazi u istoj fazi poslovnog ciklusa.

Istovremeno, uvoz roba porastao je 5,2 posto, nakon sporijeg rasta u prosincu (1,6 posto). Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosila je 7,5 posto. Uvoz roba se na našem Semaforu nalazi u fazi usporavanja, tik uz granicu prelaska u fazu ekspanzije.

Tržište rada, plaće i cijene

Tržište rada uobičajeno nešto kaska za promjenama u proizvodnji i potrošnji te je zaposlenost (mjerena brojem osiguranika pri HZMO-u) porasla 2,2 posto u veljači, blago sporije od prosječne stope u prethodnih 12 mjeseci (2,3 posto). Rast zaposlenosti u prosjeku stagnira posljednjih godinu dana na razini oko 2,3 posto. S blagim usporavanjem u posljednjih nekoliko mjeseci zaposlenost je prešla svoj vrhunac te se nalazi u fazu usporavanja tik uz vertikalnu granicu. To je vidljivo i po poziciji balončića Zaposlenost na Semaforu.

Prema zadnjim podacima za siječanj, bruto plaće su porasle za 3,5 posto na godišnjoj razini, dok je rast u prethodnih 12 mjeseci u prosjeku iznosio 3,1 posto. Bez obzira na rekordno nisku nezaposlenost te daljnji rast zaposlenosti, koji pozitivno utječu na rast plaća, plaće se od travnja 2018. nalaze u fazi usporavanja našem Semaforu.

Iako inflacija nije klasična ciklička varijabla jer se zna kretati u suprotnom smjeru od aktualnog poslovnog ciklusa, zanimljivo je promotriti i njeno kretanje. Na Semaforu je vidljivo da cijene prate kretanje plaća, ali ipak s vremenskim odmakom. Inflacija je u veljači 2019. blago ubrzala na 0,5 posto s 0,2 posto u siječnju. Inflacija se na našem Semaforu nalazi u fazi recesije.

Napomena: Činjenica da je neka varijabla ušla u fazu usporavanja ili recesije ne znači da se trend ne može preokrenuti, stope rasta ubrzati, a varijabla se vratiti u fazu ekspanzije. Budućnost je teško predvidjeti, stoga ovdje komentiramo kretanje trendova uz trenutno dostupne informacije.

Što je Semafor poslovnog ciklusa?

Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i vizualno atraktivan način pokazuje kretanje različitih indikatora hrvatskog gospodarstva kroz faze poslovnog ciklusa. Cikličnim kretanjem u smjeru obrnutom od kazaljke na satu, Semafor nam govori nalaze li se pojedini indikatori hrvatskog gospodarstva u fazi ekspanzije, usporavanja, recesije ili oporavka.

Iako u inozemstvu uobičajene, u Hrvatskoj do sada nisu postojale ovakve cikličke vizualizacije poslovnog ciklusa. Analize kretanja hrvatskog gospodarstva do sada su se svodile na prikaz vremenskih serija pojedinih pokazatelja ekonomskih kretanja, poput stopa rasta BDP-a, stope nezaposlenosti, anketa o pouzdanju potrošača i sl. Navedeni pokazatelji obilježeni su velikom kolebljivošću u kratkom roku te rast nekog od pokazatelja ne mora značiti zaokret u ciklusu hrvatskog gospodarstva, već biti samo kratkoročna promjena koja iščezava već nakon mjesec ili dva. Također, iz ovih pokazatelja običnom promatraču nije odmah na prvi pogled jasno u kojoj od četiri standardne faze poslovnog ciklusa se određeni pokazatelj nalazi, gdje su bile točke preokreta iz jedne faze u drugu, u kakvom je odnosu trenutna situacija s dugogodišnjim prosjekom hrvatskog gospodarstva te da li dinamika promjena ubrzava ili usporava.

Ovdje predstavljeni Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i lako razumljiv način opisuje položaj i dinamiku kretanja pojedinih sektora hrvatskog gospodarstva kroz četiri faze poslovnog ciklusa iz mjeseca u mjesec. S obzirom da se semafori temelje na indikatorima visoke frekvencije objave, pokazatelji poslovnog ciklusa bit će ažurirani na mjesečnoj bazi i to znatno ranije od objava službenih podataka o kretanju BDP-a.

Pojašnjenje faza poslovnog ciklusa

  • EKSPANZIJA - stope rasta varijabli su iznad dugoročnog prosjeka i ubrzavaju
  • USPORAVANJE - stope rasta su iznad dugoročnog prosjeka, ali usporavaju
  • RECESIJA - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka i usporavaju
  • OPORAVAK - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka, ali ubrzavaju

Vrhunci poslovnog ciklusa nalaze na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna poslovnog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.