Semafor poslovnog ciklusa

Objavljeno: 25. studenog 2021.

EKSPANZIJA

Industrijska proizvodnja

Maloprodaja

Građevinarstvo

Izvoz roba

Uvoz roba

Zaposlenost

Potrošački sentiment

Inflacija


USPORAVANJE

Plaće


RECESIJA


OPORAVAK








(ažurirano: 25.11.2021.)

Grafikon je interaktivan te se na njemu mogu odabrati prethodna razdoblja i promatrati u kojoj fazi poslovnog ciklusa su tada bili pojedini indikatori.

Industrijska proizvodnja i osobna potrošnja

Obujam industrijske proizvodnje u rujnu porastao je za 2,8 posto godišnje prema kalendarski prilagođenim podacima, sporije nego u kolovozu kada je rast iznosio 5,4 posto godišnje. Time deseti mjesec zaredom industrijska proizvodnja raste na godišnjoj razini. Rast industrijske proizvodnje u trećem kvartalu (+4,0 posto u prosjeku) značajno je usporio u odnosu na drugi kvartal u kojem je industrija u prosjeku porasla za 13,8 posto godišnje, no bazni efekt je manji (u trećem kvartalu 2020. industrijska proizvodnja pala je 1,3 posto, a u drugom kvartalu 2020. 8,4 posto u prosjeku). Gledano po komponentama industrije, najsnažniji rast u rujnu ostvaren je u proizvodnji intermedijarnih proizvoda (+4,1 posto). Porasla je i proizvodnja kapitalnih (+2,7 posto), netrajnih proizvoda (+2,2 posto) i energije (+1,4 posto), dok je proizvodnja trajnih proizvoda pala (-3,7 posto). S rastom u prethodnih deset mjeseci industrijska proizvodnja prešla je u fazu ekspanzije na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Promet u maloprodaji raste osmi mjesec zaredom, a sedmi mjesec zaredom stopa rasta je dvoznamenkasta. U rujnu stopa rasta iznosila je 14,5 posto prema kalendarski prilagođenim podacima. Visoka stopa rasta u rujnu posljedica je i niske baze iz rujna 2020., kada je maloprodaja pala 7,2 posto godišnje. Prosječna stopa rasta u trećem kvartalu 2021. iznosila je 15,2 posto. Sa snažnim rastom u 2021. godini maloprodaja je prešla horizontalnu os na Semaforu poslovnog ciklusa te se nalazi u fazi ekspanzije.

Slika 1. Godišnje stope rasta pojedinih pokazatelja

Napomena: Podaci za izvoz i uvoz roba odnose se na kolovoz 2021.

Izvor: DZS, HZMO, izračun autora

Turizam i građevinarstvo

U rujnu zabilježeno je 10,2 milijuna turističkih noćenja prema podacima DZS-a, što je 7,1 milijun noćenja više u odnosu na rujan 2020. (+226 posto). Time sedmi mjesec zaredom broj turističkih noćenja raste, nakon dvanaest mjeseci pada. Ipak u odnosu na rujan 2019. broj turističkih noćenja je niži za 175 tisuća, odnosno 1,7 posto.

U građevinarstvu nastavio se rast šesnaesti mjesec zaredom. U rujnu je obujam građevinskih radova porastao 7,9 posto godišnje prema kalendarski prilagođenim podacima, sporije nego u kolovozu (+10,8 posto) i od prosjeka prethodnih 12 mjeseci (+9 posto). Građevinarstvo se nalazi u fazi ekspanzije na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Trgovinska razmjena

Prema zadnje dostupnim podacima za kolovoz 2021., desezonirani izvoz roba porastao je 30,2 posto, značajno brže u odnosu na srpanj (+14,1 posto). U prethodnih 12 mjeseci prosječna stop rasta izvoza roba iznosila je 19,3 posto godišnje. Izvoz roba se od kraja 2020. nalazi u fazi ekspanzije.

Istovremeno, uvoz roba porastao je 28,1 posto na godišnjoj razini prema desezoniranim podacima, brže nego u srpnju (+16,8 posto). Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosila je 12,7 posto. Sa snažnim rastom u prethodnih šest mjeseci, uvoz roba prešao je u fazu ekspanzije na Semaforu poslovnog ciklusa.

Tržište rada, plaće i cijene

Tržište rada uobičajeno nešto kaska za promjenama u proizvodnji i potrošnji. Desezonirana zaposlenost (mjerena brojem osiguranika pri HZMO-u) porasla je za 3,4 posto godišnje, čime zaposlenost raste sedmi mjesec zaredom nakon jedanaest mjeseci pada. U prethodnih 12 mjeseci desezonirana zaposlenost je u prosjeku porasla za 0,9 posto. Sa snažnim rastom zaposlenosti u posljednjih šest mjeseci, zaposlenost je prešla horizontalnu os na našem Semaforu te se sada nalazi u fazi ekspanzije.

Rast bruto plaća u rujnu iznosio je 0,7 posto, sporije u odnosu na kolovoz (+1,5 posto) i prosjek prethodnih 12 mjeseci (+2,5 posto). Značajno usporavanje rasta plaća u trećem kvartalu (+0,9 posto u prosjeku) posljedica je ubrzanja inflacije. Sa snažnim padom stope rasta bruto plaća u prethodna tri mjeseca, plaće su prešle vertikalnu granicu na našem Semaforu se opet nalaze u fazi usporavanja.

Iako inflacija nije klasična ciklička varijabla jer se zna kretati u suprotnom smjeru od aktualnog poslovnog ciklusa, zanimljivo je promotriti i njeno kretanje. Na Semaforu je vidljivo da cijene prate kretanje plaća, ali ipak s vremenskim odmakom. Inflacija je u rujnu ubrzala na 3,3 posto godišnje (+0,2 postotna boda). Sa snažnim ubrzanjem inflacije u posljednjih nekoliko mjeseci inflacija je prešla horizontalnu granicu na našem Semaforu se opet nalazi u fazi ekspanzije.

Napomena: Činjenica da je neka varijabla ušla u fazu usporavanja ili recesije ne znači da se trend ne može preokrenuti, stope rasta ubrzati, a varijabla se vratiti u fazu ekspanzije. Budućnost je teško predvidjeti, stoga ovdje komentiramo kretanje trendova uz trenutno dostupne informacije.

Što je Semafor poslovnog ciklusa?

Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i vizualno atraktivan način pokazuje kretanje različitih indikatora hrvatskog gospodarstva kroz faze poslovnog ciklusa. Cikličnim kretanjem u smjeru obrnutom od kazaljke na satu, Semafor nam govori nalaze li se pojedini indikatori hrvatskog gospodarstva u fazi ekspanzije, usporavanja, recesije ili oporavka.

Iako u inozemstvu uobičajene, u Hrvatskoj do sada nisu postojale ovakve cikličke vizualizacije poslovnog ciklusa. Analize kretanja hrvatskog gospodarstva do sada su se svodile na prikaz vremenskih serija pojedinih pokazatelja ekonomskih kretanja, poput stopa rasta BDP-a, stope nezaposlenosti, anketa o pouzdanju potrošača i sl. Navedeni pokazatelji obilježeni su velikom kolebljivošću u kratkom roku te rast nekog od pokazatelja ne mora značiti zaokret u ciklusu hrvatskog gospodarstva, već biti samo kratkoročna promjena koja iščezava već nakon mjesec ili dva. Također, iz ovih pokazatelja običnom promatraču nije odmah na prvi pogled jasno u kojoj od četiri standardne faze poslovnog ciklusa se određeni pokazatelj nalazi, gdje su bile točke preokreta iz jedne faze u drugu, u kakvom je odnosu trenutna situacija s dugogodišnjim prosjekom hrvatskog gospodarstva te da li dinamika promjena ubrzava ili usporava.

Ovdje predstavljeni Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i lako razumljiv način opisuje položaj i dinamiku kretanja pojedinih sektora hrvatskog gospodarstva kroz četiri faze poslovnog ciklusa iz mjeseca u mjesec. S obzirom da se semafori temelje na indikatorima visoke frekvencije objave, pokazatelji poslovnog ciklusa bit će ažurirani na mjesečnoj bazi i to znatno ranije od objava službenih podataka o kretanju BDP-a.

Pojašnjenje faza poslovnog ciklusa

  • EKSPANZIJA - stope rasta varijabli su iznad dugoročnog prosjeka i ubrzavaju

  • USPORAVANJE - stope rasta su iznad dugoročnog prosjeka, ali usporavaju

  • RECESIJA - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka i usporavaju

  • OPORAVAK - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka, ali ubrzavaju

Vrhunci poslovnog ciklusa nalaze na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna poslovnog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.