Semafor poslovnog ciklusa

Objavljeno: 27. svibnja 2020.

EKSPANZIJA

Potrošački sentiment


USPORAVANJE

Plaće

Zaposlenost

Maloprodaja

Građevinarstvo

RECESIJA

Turizam

Izvoz roba

Uvoz roba

Industrijska proizvodnja

OPORAVAK

Inflacija
(ažurirano: 27.5.2020.)

Grafikon je interaktivan te se na njemu mogu odabrati prethodna razdoblja i promatrati u kojoj fazi poslovnog ciklusa su tada bili pojedini indikatori.

Industrijska proizvodnja i osobna potrošnja

Obujam industrijske proizvodnje u ožujku snažno je pao 4,9 posto godišnje prema kalendarski prilagođenim podacima, čime industrijska proizvodnja pada već peti mjesec zaredom na godišnjoj razini. Pritom je najveći pad zabilježen u proizvodnji trajnih (-23,5 posto) i kapitalnih proizvoda (-14,8 posto). Negativan utjecaj na stopu rasta imale su i proizvodnja intermedijarnih (-5,8 posto) i netrajnih proizvoda (-5 posto), dok je pozitivan utjecaj imala samo proizvodnja energije (+9,8 posto). Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosi -0,5 posto, a uslijed negativnih stopa rasta u zadnjih pet mjeseci industrijska proizvodnja se nalazi u fazi recesije na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Mjere karantene u drugoj polovici mjeseca snažno su pogodile sektor maloprodaje. Promet u trgovini na malo pao je 7 posto godišnje u ožujku prema kalendarski prilagođenim podacima, što je najsnažniji pad od siječnja 2010. Prosječna stopa rasta u prvom kvartalu iznosila je samo 1,4 posto, dok je prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci 3,7 posto. Sektor maloprodaje nalazi se u fazi usporavanja na našem Semaforu poslovnog ciklusa, a sa snažnim padom u ožujku približio se horizontalnoj granici i nadomak je prelaska u fazu recesije.

Slika 1. Godišnje stope rasta pojedinih pokazatelja

Napomena: Podaci za izvoz i uvoz roba odnose se na veljaču 2020.

Izvor: DZS, HZMO, izračun autora

Turizam i građevinarstvo

Nakon blagog rasta u prva dva mjeseca, broj noćenja turista snažno je pao 69,5 posto u ožujku prema sezonski prilagođenim podacima uslijed pandemije koronavirusa i mjera karantene. Pad broja noćenja u ožujku je najsnažniji pad otkad DZS prikuplja podatke. Turizam se nalazi duboko u fazi recesije, kao što je vidljivo na našem Semaforu.

Obujam građevinskih radova u ožujku pao je za 0,9 posto godišnje prema kalendarski prilagođenim podacima, što je prvi pad na godišnjoj razini od veljače 2018. Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosi 7,5 posto, a građevinarstvo se nalazi u fazi usporavanja na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Trgovinska razmjena

Prema zadnje dostupnim podacima za veljaču 2020., desezonirani izvoz roba porastao je 7,5 posto, brže nego u siječnju (+3,1 posto) i od prosječne stope rasta u 2019. (+5,9 posto). Uslijed niskih prosječnih stopa rasta prošle godine te pada u kolovozu, listopadu i studenom izvoz roba nalazi se u fazi recesije.

Istovremeno, uvoz roba porastao je 7,5 posto na godišnjoj razini prema desezoniranim podacima. Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosila je 4,6 posto. Uvoz roba se od kolovoza 2019. nalazi u fazi recesije na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Tržište rada, plaće i cijene

Tržište rada uobičajeno nešto kaska za promjenama u proizvodnji i potrošnji. Rast zaposlenosti (mjeren brojem osiguranika pri HZMO-u) iznosio je samo 0,6 posto, značajno manje u odnosu na veljaču (+2,3 posto) i od prosjeka prethodnih 12 mjeseci (2,4 posto). Snažno usporavanje stope rasta u ožujku preokrenulo je trend, koji je postao negativan, te se zaposlenost sada nalazi u fazi usporavanja. To je vidljivo i po poziciji balončića Zaposlenost na Semaforu.

Rast bruto plaća na godišnjoj razini usporio je na 0,7 posto godišnje, u odnosu na 2,6 posto koliko su porasle plaće u veljači i prosjek prethodnih 12 mjeseci (+2,8 posto). S blagim usporavanjem rasta plaća početkom ove godine, plaće su prešle vertikalnu granicu na našem Semaforu te se nalaze u fazi usporavanja.

Iako inflacija nije klasična ciklička varijabla jer se zna kretati u suprotnom smjeru od aktualnog poslovnog ciklusa, zanimljivo je promotriti i njeno kretanje. Na Semaforu je vidljivo da cijene prate kretanje plaća, ali ipak s vremenskim odmakom. Inflacija je u ožujku 2020. usporila na 0,6 posto, s 1,5 posto koliko je iznosila u veljači. Inflacija se na našem Semaforu nalazi u fazi oporavka.

Napomena: Činjenica da je neka varijabla ušla u fazu usporavanja ili recesije ne znači da se trend ne može preokrenuti, stope rasta ubrzati, a varijabla se vratiti u fazu ekspanzije. Budućnost je teško predvidjeti, stoga ovdje komentiramo kretanje trendova uz trenutno dostupne informacije.

Što je Semafor poslovnog ciklusa?

Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i vizualno atraktivan način pokazuje kretanje različitih indikatora hrvatskog gospodarstva kroz faze poslovnog ciklusa. Cikličnim kretanjem u smjeru obrnutom od kazaljke na satu, Semafor nam govori nalaze li se pojedini indikatori hrvatskog gospodarstva u fazi ekspanzije, usporavanja, recesije ili oporavka.

Iako u inozemstvu uobičajene, u Hrvatskoj do sada nisu postojale ovakve cikličke vizualizacije poslovnog ciklusa. Analize kretanja hrvatskog gospodarstva do sada su se svodile na prikaz vremenskih serija pojedinih pokazatelja ekonomskih kretanja, poput stopa rasta BDP-a, stope nezaposlenosti, anketa o pouzdanju potrošača i sl. Navedeni pokazatelji obilježeni su velikom kolebljivošću u kratkom roku te rast nekog od pokazatelja ne mora značiti zaokret u ciklusu hrvatskog gospodarstva, već biti samo kratkoročna promjena koja iščezava već nakon mjesec ili dva. Također, iz ovih pokazatelja običnom promatraču nije odmah na prvi pogled jasno u kojoj od četiri standardne faze poslovnog ciklusa se određeni pokazatelj nalazi, gdje su bile točke preokreta iz jedne faze u drugu, u kakvom je odnosu trenutna situacija s dugogodišnjim prosjekom hrvatskog gospodarstva te da li dinamika promjena ubrzava ili usporava.

Ovdje predstavljeni Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i lako razumljiv način opisuje položaj i dinamiku kretanja pojedinih sektora hrvatskog gospodarstva kroz četiri faze poslovnog ciklusa iz mjeseca u mjesec. S obzirom da se semafori temelje na indikatorima visoke frekvencije objave, pokazatelji poslovnog ciklusa bit će ažurirani na mjesečnoj bazi i to znatno ranije od objava službenih podataka o kretanju BDP-a.

Pojašnjenje faza poslovnog ciklusa

  • EKSPANZIJA - stope rasta varijabli su iznad dugoročnog prosjeka i ubrzavaju
  • USPORAVANJE - stope rasta su iznad dugoročnog prosjeka, ali usporavaju
  • RECESIJA - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka i usporavaju
  • OPORAVAK - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka, ali ubrzavaju

Vrhunci poslovnog ciklusa nalaze na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna poslovnog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.