Semafor poslovnog ciklusa

Objavljeno: 23. ožujka 2021.

EKSPANZIJA

PlaćeUSPORAVANJE

Građevinarstvo

Potrošački sentiment

RECESIJA

Turizam

Inflacija

Zaposlenost

OPORAVAK

Industrijska proizvodnja

Izvoz roba

Uvoz roba

Maloprodaja(ažurirano: 23.3.2021.)

Grafikon je interaktivan te se na njemu mogu odabrati prethodna razdoblja i promatrati u kojoj fazi poslovnog ciklusa su tada bili pojedini indikatori.

Industrijska proizvodnja i osobna potrošnja

Obujam industrijske proizvodnje u siječnju porastao je 1,8 posto prema kalendarski prilagođenim podacima, nakon blagog rasta u prosincu (+0,3 posto). Pozitivan utjecaj na stopu rasta industrijske proizvodnje imali su proizvodnja energije (+9,6 posto), netrajnih (+4,2 posto) i kapitalnih proizvoda (+2,2 posto). S druge strane, pala je proizvodnja trajnih (-9,4 posto) i intermedijarnih proizvoda (-2 posto). U 2020. godini industrijska proizvodnja je pala u deset od dvanaest mjeseci na godišnjoj razini, a proizvodnja je u prosjeku bila niža za 3,4 posto. Ipak s rastom u listopadu i prosincu 2020. i siječnju ove godine industrijska proizvodnja prešla je u fazu oporavka na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

U maloprodaji se nastavio pad prometa već jedanaesti mjesec zaredom, uslijed pada zaposlenosti i snažnog pada turističke potražnje. U siječnju promet u trgovini na malo blago je pao 0,3 posto prema kalendarski prilagođenim podacima. Ipak, pad je značajno niži od prosjeka u posljednjem kvartalu 2020. (-2,2 posto) i prosjeka prethodne godine (-5,4 posto). Uslijed usporavanja pada u posljednjih nekoliko mjeseci sektor maloprodaje prešao je vertikalnu os te se nalazi u fazi oporavka na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Slika 1. Godišnje stope rasta pojedinih pokazatelja

Napomena: Podaci za izvoz i uvoz roba te građevinarstvo odnose se na prosinac 2020.

Izvor: DZS, HZMO, izračun autora

Turizam i građevinarstvo

U prosincu zabilježeno je 249 tisuća turističkih noćenja prema podacima DZS-a, što je 255 tisuća noćenja manje u odnosu na siječanj 2020. (-54,3 posto). Time broj noćenja turista pada već jedanaest mjesec zaredom. Ipak pad je manji u odnosu na travanj (-98,9 posto) i svibanj (-96,6 posto) prethodne godine kada su uslijed mjera karantene bile zatvorene granice. Turizam se očekivano nalazi duboko u fazi recesije na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Prema zadnje dostupnim podacima za prosinac, obujam građevinskih radova porastao je za 3,4 posto prema kalendarski prilagođenim podacima, čime građevinarstvo bilježi rast sedmi mjeseci zaredom. Prosječna stopa rasta u 2020. iznosila je 3,9 posto, a građevinarstvo se nalazi u fazi usporavanja na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Trgovinska razmjena

Prema zadnje dostupnim podacima za prosinac 2020., desezonirani izvoz roba porastao je za 12,2 posto na godišnjoj razini, blago brže nego u studenom (+8,5 posto). U prethodnih 12 mjeseci prosječna stop rasta izvoza roba iznosila je -0,7 posto godišnje. Izvoz roba se od sredine 2020. nalazi u fazi oporavka, a sa snažnim rastom krajem 2020. približio se horizontalnoj granici te je blizu prelaska u fazu ekspanzije.

Istovremeno, uvoz roba porastao je za 10,4 posto na godišnjoj razini prema desezoniranim podacima, nakon pet mjeseci pada. Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosila je -7,5 posto. Uvoz roba se od kolovoza 2020. nalazi u fazi oporavka na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Tržište rada, plaće i cijene

Tržište rada uobičajeno nešto kaska za promjenama u proizvodnji i potrošnji. Desezonirana zaposlenost (mjerena brojem osiguranika pri HZMO-u) pala je 0,5 posto godišnje. U prethodnih 12 mjeseci desezonirana zaposlenost je u prosjeku pala za 1,1 posto. Sa snažnim usporavanje stope rasta u ožujku i padom u posljednjih deset mjeseci zaposlenost je prešla horizontalnu os na našem Semaforu te se sada nalazi u fazi recesije.

Rast bruto plaća u siječnju usporio je na 1,5 posto godišnje s 4,4 posto iz prosinca. U prethodnih 12 mjeseci prosječna stopa rasta iznosila je 2,4 posto. S blagim ubrzanjem rasta plaća u drugoj polovici 2020., plaće su prešle vertikalnu granicu na našem Semaforu te se opet nalaze u fazi ekspanzije.

Iako inflacija nije klasična ciklička varijabla jer se zna kretati u suprotnom smjeru od aktualnog poslovnog ciklusa, zanimljivo je promotriti i njeno kretanje. Na Semaforu je vidljivo da cijene prate kretanje plaća, ali ipak s vremenskim odmakom. Nakon stagnacije u rujnu, indeks potrošačkih cijena u zadnja četiri mjeseca vratio se u zonu deflacije (-0,3 posto u siječnju). Inflacija se na našem Semaforu nalazi u fazi recesije.

Napomena: Činjenica da je neka varijabla ušla u fazu usporavanja ili recesije ne znači da se trend ne može preokrenuti, stope rasta ubrzati, a varijabla se vratiti u fazu ekspanzije. Budućnost je teško predvidjeti, stoga ovdje komentiramo kretanje trendova uz trenutno dostupne informacije.

Što je Semafor poslovnog ciklusa?

Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i vizualno atraktivan način pokazuje kretanje različitih indikatora hrvatskog gospodarstva kroz faze poslovnog ciklusa. Cikličnim kretanjem u smjeru obrnutom od kazaljke na satu, Semafor nam govori nalaze li se pojedini indikatori hrvatskog gospodarstva u fazi ekspanzije, usporavanja, recesije ili oporavka.

Iako u inozemstvu uobičajene, u Hrvatskoj do sada nisu postojale ovakve cikličke vizualizacije poslovnog ciklusa. Analize kretanja hrvatskog gospodarstva do sada su se svodile na prikaz vremenskih serija pojedinih pokazatelja ekonomskih kretanja, poput stopa rasta BDP-a, stope nezaposlenosti, anketa o pouzdanju potrošača i sl. Navedeni pokazatelji obilježeni su velikom kolebljivošću u kratkom roku te rast nekog od pokazatelja ne mora značiti zaokret u ciklusu hrvatskog gospodarstva, već biti samo kratkoročna promjena koja iščezava već nakon mjesec ili dva. Također, iz ovih pokazatelja običnom promatraču nije odmah na prvi pogled jasno u kojoj od četiri standardne faze poslovnog ciklusa se određeni pokazatelj nalazi, gdje su bile točke preokreta iz jedne faze u drugu, u kakvom je odnosu trenutna situacija s dugogodišnjim prosjekom hrvatskog gospodarstva te da li dinamika promjena ubrzava ili usporava.

Ovdje predstavljeni Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i lako razumljiv način opisuje položaj i dinamiku kretanja pojedinih sektora hrvatskog gospodarstva kroz četiri faze poslovnog ciklusa iz mjeseca u mjesec. S obzirom da se semafori temelje na indikatorima visoke frekvencije objave, pokazatelji poslovnog ciklusa bit će ažurirani na mjesečnoj bazi i to znatno ranije od objava službenih podataka o kretanju BDP-a.

Pojašnjenje faza poslovnog ciklusa

  • EKSPANZIJA - stope rasta varijabli su iznad dugoročnog prosjeka i ubrzavaju

  • USPORAVANJE - stope rasta su iznad dugoročnog prosjeka, ali usporavaju

  • RECESIJA - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka i usporavaju

  • OPORAVAK - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka, ali ubrzavaju

Vrhunci poslovnog ciklusa nalaze na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna poslovnog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.