Semafor poslovnog ciklusa

Objavljeno: 22. listopada 2020.

EKSPANZIJAUSPORAVANJE

Plaće

Građevinarstvo

Potrošački sentiment

RECESIJA

Turizam

Izvoz roba

Uvoz roba

Industrijska proizvodnja

Maloprodaja

Inflacija

Zaposlenost

OPORAVAK(ažurirano: 22.10.2020.)

Grafikon je interaktivan te se na njemu mogu odabrati prethodna razdoblja i promatrati u kojoj fazi poslovnog ciklusa su tada bili pojedini indikatori.

Industrijska proizvodnja i osobna potrošnja

Obujam industrijske proizvodnje nastavio je padati na godišnjoj razini deseti mjesec zaredom. U kolovozu pad je iznosio 1,2 posto godišnje prema kalendarski prilagođenim podacima, slično kao u srpnju (-1,6 posto). Negativan utjecaj na industrijsku proizvodnju na godišnjoj razini imali su proizvodnja netrajnih proizvoda (-5,1 posto) i energije (-0,2 posto). S druge strane, porasla je proizvodnja kapitalnih (+4,5 posto), trajnih (+0,5 posto) i intermedijarnih proizvoda (+0,8 posto). Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosi -3,5 posto, a kao što je vidljivo na našem Semaforu poslovnog ciklusa industrijska proizvodnja se od veljače 2019. nalazi u fazi recesije.

U maloprodaji se nastavio pad prometa već šesti mjesec zaredom. U kolovozu je promet u trgovini na malo pao za 8,6 posto godišnje prema kalendarski prilagođenim podacima. Snažan pad je očekivan s obzirom na pad zaposlenosti i snažan pad turističke potražnje. Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosila je -2,3 posto. Uslijed snažnog pada u posljednjih pola godine sektor maloprodaje prešao je horizontalnu os te se nalazi u fazi recesije na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Slika 1. Godišnje stope rasta pojedinih pokazatelja

Napomena: Podaci za izvoz i uvoz roba odnose se na srpanj 2020.

Izvor: DZS, HZMO, izračun autora

Turizam i građevinarstvo

U kolovozu zabilježeno je 16,7 milijuna turističkih noćenja prema podacima DZS-a, što je 11,1 milijun noćenja manje u odnosu na kolovoz 2019. (-39,9 posto). Time broj noćenja turista pada već šesti mjesec zaredom. Ipak pad je značajno manji u odnosu na travanj (-98,9 posto) i svibanj (-96,6 posto) kada su uslijed mjera karantene bile zatvorene granice.

Građevinarstvo je jedini sektor koji bilježi rast na godišnjoj razini. U kolovozu obujam građevinskih radova porastao je 3,4 posto godišnje prema kalendarski prilagođenim podacima, čime građevinarstvo bilježi rast treći mjesec zaredom. Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosi 4,8 posto, a građevinarstvo se nalazi u fazi usporavanja na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Trgovinska razmjena

Prema zadnje dostupnim podacima za srpanj 2020., desezonirani izvoz roba snažno je pao za 13,8 posto na godišnjoj razini, nakon rasta u lipnju (+8,9 posto). U prethodnih 12 mjeseci prosječna stop rasta izvoza roba iznosila je -0,6 posto godišnje. Izvoz roba se u posljednje dvije godine nalazi u fazi recesije.

Istovremeno, uvoz roba pao je za 14,7 posto na godišnjoj razini prema desezoniranim podacima, nakon blagog rasta u lipnju (+3,3 posto). Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosila je -3,8 posto. Uvoz roba se od kolovoza 2019. nalazi u fazi recesije na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Tržište rada, plaće i cijene

Tržište rada uobičajeno nešto kaska za promjenama u proizvodnji i potrošnji. Desezonirana zaposlenost (mjerena brojem osiguranika pri HZMO-u) pala je 2,7 posto godišnje. Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjesecu iznosi 0,5 posto. Sa snažnim usporavanje stope rasta u ožujku i padom u posljednjih pet mjeseci zaposlenost je prešla horizontalnu os na našem Semaforu te se sada nalazi u fazi recesije.

Rast bruto plaća na godišnjoj razini iznosio je 2,9 posto godišnje, isto kao u srpnju te brže od prosjeka prethodnih 12 mjeseci (+2,4 posto). S usporavanjem rasta plaća početkom ove godine, plaće su prešle vertikalnu granicu na našem Semaforu te se nalaze u fazi usporavanja.

Iako inflacija nije klasična ciklička varijabla jer se zna kretati u suprotnom smjeru od aktualnog poslovnog ciklusa, zanimljivo je promotriti i njeno kretanje. Na Semaforu je vidljivo da cijene prate kretanje plaća, ali ipak s vremenskim odmakom. Indeks potrošačkih cijena peti mjesec zaredom se nalazi u zoni deflacije. U kolovozu su cijene pale 0,1 posto na godišnjoj razini. Inflacija se na našem Semaforu nalazi u fazi recesije.

Napomena: Činjenica da je neka varijabla ušla u fazu usporavanja ili recesije ne znači da se trend ne može preokrenuti, stope rasta ubrzati, a varijabla se vratiti u fazu ekspanzije. Budućnost je teško predvidjeti, stoga ovdje komentiramo kretanje trendova uz trenutno dostupne informacije.

Što je Semafor poslovnog ciklusa?

Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i vizualno atraktivan način pokazuje kretanje različitih indikatora hrvatskog gospodarstva kroz faze poslovnog ciklusa. Cikličnim kretanjem u smjeru obrnutom od kazaljke na satu, Semafor nam govori nalaze li se pojedini indikatori hrvatskog gospodarstva u fazi ekspanzije, usporavanja, recesije ili oporavka.

Iako u inozemstvu uobičajene, u Hrvatskoj do sada nisu postojale ovakve cikličke vizualizacije poslovnog ciklusa. Analize kretanja hrvatskog gospodarstva do sada su se svodile na prikaz vremenskih serija pojedinih pokazatelja ekonomskih kretanja, poput stopa rasta BDP-a, stope nezaposlenosti, anketa o pouzdanju potrošača i sl. Navedeni pokazatelji obilježeni su velikom kolebljivošću u kratkom roku te rast nekog od pokazatelja ne mora značiti zaokret u ciklusu hrvatskog gospodarstva, već biti samo kratkoročna promjena koja iščezava već nakon mjesec ili dva. Također, iz ovih pokazatelja običnom promatraču nije odmah na prvi pogled jasno u kojoj od četiri standardne faze poslovnog ciklusa se određeni pokazatelj nalazi, gdje su bile točke preokreta iz jedne faze u drugu, u kakvom je odnosu trenutna situacija s dugogodišnjim prosjekom hrvatskog gospodarstva te da li dinamika promjena ubrzava ili usporava.

Ovdje predstavljeni Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i lako razumljiv način opisuje položaj i dinamiku kretanja pojedinih sektora hrvatskog gospodarstva kroz četiri faze poslovnog ciklusa iz mjeseca u mjesec. S obzirom da se semafori temelje na indikatorima visoke frekvencije objave, pokazatelji poslovnog ciklusa bit će ažurirani na mjesečnoj bazi i to znatno ranije od objava službenih podataka o kretanju BDP-a.

Pojašnjenje faza poslovnog ciklusa

  • EKSPANZIJA - stope rasta varijabli su iznad dugoročnog prosjeka i ubrzavaju

  • USPORAVANJE - stope rasta su iznad dugoročnog prosjeka, ali usporavaju

  • RECESIJA - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka i usporavaju

  • OPORAVAK - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka, ali ubrzavaju

Vrhunci poslovnog ciklusa nalaze na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna poslovnog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.