Semafor poslovnog ciklusa

Objavljeno: 27. kolovoza 2019.

EKSPANZIJA

Građevinarstvo

Potrošački sentiment

Uvoz roba

Zaposlenost

USPORAVANJE

Plaće

Maloprodaja


RECESIJA

Inflacija

Turizam

Industrijska proizvodnja

OPORAVAK

Izvoz roba(ažurirano: 27.8.2019.)

Grafikon je interaktivan te se na njemu mogu odabrati prethodna razdoblja i promatrati u kojoj fazi poslovnog ciklusa su tada bili pojedini indikatori.

Industrijska proizvodnja i osobna potrošnja

Obujam industrijske proizvodnje snažno je pao u lipnju za 5,6 posto godišnje prema kalendarski prilagođenim podacima, nakon pet mjeseci rasta. Najveći pad zabilježen je kod proizvodnje kapitalnih proizvoda (-19,1 posto). Negativne stope rasta ostvarene su i u proizvodnji intermedijarnih proizvoda (-3,7 posto), netrajnih proizvoda za široku potrošnju (-3,8 posto) te energije (-1,8 posto), dok je pozitivan utjecaj imala isključivo proizvodnja trajnih proizvoda (+7,8 posto). Na snažan pad utjecaj je imao i bazni efekt, s obzirom da je lipanj 2018. jedan od dva mjeseca u prošloj godini u kojem je industrijska proizvodnja porasla na godišnjoj razini (+3,2 posto). S padom u lipnju industrijska proizvodnja vratila se u fazu recesije na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Nakon pada u svibnju (-2,0 posto), promet u trgovini na malo porastao je 6,1 posto godišnje u lipnju prema kalendarski prilagođenim podacima, dok je prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosila 3,9 posto. Sektor maloprodaje nalazi u fazi usporavanja na našem Semaforu poslovnog ciklusa. Unatoč usporavanju u maloprodaji, trend optimizma među potrošačima je u ekspanziji te za sad ne pokazuje znakove usporavanja.

Slika 1. Godišnje stope rasta pojedinih pokazatelja

Napomena: Podaci za izvoz i uvoz roba te građevinarstvo odnose se na svibanj 2019.

Izvor: DZS, HZMO, izračun autora

Turizam i građevinarstvo

Broj noćenja turista porastao je 8,6 posto godišnje u lipnju, nakon pada od 14,3 posto u svibnju prema sezonski prilagođenim podacima. Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosi 3,6 posto. Uslijed pada broja noćenja turista siječnju, ožujku i svibnju turizam se nalazi u fazi recesije na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Građevinarstvo se i dalje nalazi u fazi ekspanzije. Prema zadnje dostupnim podacima za svibanj nastavio se snažan rast obujma građevinskih radova na godišnjoj razini (+5,8 posto), iako po nižoj stopi u odnosu na travanj (+8,6 posto) te prosjek prethodnih 12 mjeseci (+8,3 posto).

Trgovinska razmjena

Prema zadnje dostupnim podacima za svibanj 2019., desezonirani izvoz roba porastao je 5,2 posto na godišnjoj razini, gotovo po istoj stopi kao u travnju (+5,1 posto) te prosječnoj stopi u prethodnih 12 mjeseci (+5,3 posto). Od siječnja 2019., izvoz roba prešao je u fazu oporavka, gdje se donedavno nalazila i industrijska proizvodnja za koju je izvoz roba usko vezan.

Istovremeno, uvoz roba snažno je porastao za 13,7 posto godišnje prema desezoniranim podacima, nakon još bržeg rasta u travnju (+19,6 posto). Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosila je 8,8 posto. Uvoz roba se od lipnja 2018. nalazi u fazi ekspanzije.

Tržište rada, plaće i cijene

Tržište rada uobičajeno nešto kaska za promjenama u proizvodnji i potrošnji. Rast zaposlenosti (mjerena brojem osiguranika pri HZMO-u) ubrzao je na 2,6 posto u lipnju u odnosu na svibanj (2,5 posto) te prosjek prethodnih 12 mjeseci (2,2 posto). S blagim ubrzanjem rasta u posljednja dva mjeseca, zaposlenost se vratila u fazu ekspanzije tik uz vertikalnu granicu. To je vidljivo i po poziciji balončića Zaposlenost na Semaforu.

Rast bruto plaća ubrzao je na 2,8 posto godišnje u lipnju, u odnosu na 1,2 posto u svibnju, no rast je i dalje blago sporiji od prosjeka prethodnim 12 mjeseci (+2,9 posto). Bez obzira na rekordno nisku nezaposlenost te daljnji rast zaposlenosti, koji pozitivno utječu na rast plaća, plaće se od travnja 2018. nalaze u fazi usporavanja našem Semaforu.

Iako inflacija nije klasična ciklička varijabla jer se zna kretati u suprotnom smjeru od aktualnog poslovnog ciklusa, zanimljivo je promotriti i njeno kretanje. Na Semaforu je vidljivo da cijene prate kretanje plaća, ali ipak s vremenskim odmakom. Inflacija je u lipnju 2019. blago usporila na 0,6 posto s 0,9 posto u svibnju. Inflacija se na našem Semaforu nalazi u fazi recesije.

Napomena: Činjenica da je neka varijabla ušla u fazu usporavanja ili recesije ne znači da se trend ne može preokrenuti, stope rasta ubrzati, a varijabla se vratiti u fazu ekspanzije. Budućnost je teško predvidjeti, stoga ovdje komentiramo kretanje trendova uz trenutno dostupne informacije.

Što je Semafor poslovnog ciklusa?

Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i vizualno atraktivan način pokazuje kretanje različitih indikatora hrvatskog gospodarstva kroz faze poslovnog ciklusa. Cikličnim kretanjem u smjeru obrnutom od kazaljke na satu, Semafor nam govori nalaze li se pojedini indikatori hrvatskog gospodarstva u fazi ekspanzije, usporavanja, recesije ili oporavka.

Iako u inozemstvu uobičajene, u Hrvatskoj do sada nisu postojale ovakve cikličke vizualizacije poslovnog ciklusa. Analize kretanja hrvatskog gospodarstva do sada su se svodile na prikaz vremenskih serija pojedinih pokazatelja ekonomskih kretanja, poput stopa rasta BDP-a, stope nezaposlenosti, anketa o pouzdanju potrošača i sl. Navedeni pokazatelji obilježeni su velikom kolebljivošću u kratkom roku te rast nekog od pokazatelja ne mora značiti zaokret u ciklusu hrvatskog gospodarstva, već biti samo kratkoročna promjena koja iščezava već nakon mjesec ili dva. Također, iz ovih pokazatelja običnom promatraču nije odmah na prvi pogled jasno u kojoj od četiri standardne faze poslovnog ciklusa se određeni pokazatelj nalazi, gdje su bile točke preokreta iz jedne faze u drugu, u kakvom je odnosu trenutna situacija s dugogodišnjim prosjekom hrvatskog gospodarstva te da li dinamika promjena ubrzava ili usporava.

Ovdje predstavljeni Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i lako razumljiv način opisuje položaj i dinamiku kretanja pojedinih sektora hrvatskog gospodarstva kroz četiri faze poslovnog ciklusa iz mjeseca u mjesec. S obzirom da se semafori temelje na indikatorima visoke frekvencije objave, pokazatelji poslovnog ciklusa bit će ažurirani na mjesečnoj bazi i to znatno ranije od objava službenih podataka o kretanju BDP-a.

Pojašnjenje faza poslovnog ciklusa

  • EKSPANZIJA - stope rasta varijabli su iznad dugoročnog prosjeka i ubrzavaju
  • USPORAVANJE - stope rasta su iznad dugoročnog prosjeka, ali usporavaju
  • RECESIJA - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka i usporavaju
  • OPORAVAK - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka, ali ubrzavaju

Vrhunci poslovnog ciklusa nalaze na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna poslovnog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.