Semafor poslovnog ciklusa

Objavljeno: 26. svibnja 2021.

EKSPANZIJA

Plaće

Industrijska proizvodnja

Maloprodaja

Građevinarstvo

USPORAVANJE

Potrošački sentiment

RECESIJA


OPORAVAK

Izvoz roba

Uvoz roba

Turizam

Inflacija

Zaposlenost

(ažurirano: 26.5.2021.)

Grafikon je interaktivan te se na njemu mogu odabrati prethodna razdoblja i promatrati u kojoj fazi poslovnog ciklusa su tada bili pojedini indikatori.

Industrijska proizvodnja i osobna potrošnja

Obujam industrijske proizvodnje u ožujku snažno je porastao za 9,9 posto prema kalendarski prilagođenim podacima, čime četvrti mjesec zaredom industrijska proizvodnja raste na godišnjoj razini. Snažan rast je pod utjecajem niske baze iz ožujka prethodne godine kada je industrijska proizvodnja pala za 4,9 posto godišnje. Sve komponente industrije zabilježili su snažan rast. Pritom je najsnažnije porasla proizvodnja trajnih (+18,8 posto) i kapitalnih proizvoda (+15,7 posto). S rastom u prethodna četiri mjeseca industrijska proizvodnja prešla je u fazu ekspanzije na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Nakon jedanaest mjeseci pada, promet u maloprodaji raste drugi mjesec zaredom. Stopa rasta u ožujku iznosila je 14,3 posto godišnje prema kalendarski prilagođenim podacima, što je rekordno visoka stopa rasta otkad DZS mjeri podatke. Poput industrijske proizvodnje, visoka stopa rasta u ožujku posljedica je i niske baze iz ožujka 2020. kada je maloprodaja pala 7 posto godišnje. S rastom u prethodna dva mjeseca maloprodaja je prešla horizontalnu os na Semaforu poslovnog ciklusa te se nalazi u fazi ekspanzije.

Slika 1. Godišnje stope rasta pojedinih pokazatelja

Napomena: Podaci za izvoz i uvoz roba odnose se na veljaču 2021.

Izvor: DZS, HZMO, izračun autora

Turizam i građevinarstvo

U ožujku zabilježeno je 360 tisuća turističkih noćenja prema podacima DZS-a, što je 69 tisuća noćenja više u odnosu na ožujak 2020. (+24,2 posto). Time nakon dvanaest mjeseci pada, broj turističkih noćenja ponovno raste. Ipak u odnosu na 2019. broj turističkih noćenja je i dalje značajno niži za čak 584 tisuće, odnosno 61,9 posto. Na našem Semaforu turizam je s rastom u ožujku prešao vertikalnu os te se nalazi u fazi oporavka.

U građevinarstvu nastavio se rast deseti mjesec zaredom. U ožujku stopa rasta obujma građevinskih radova ubrzala je na 16 posto prema kalendarski prilagođenim podacima. Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosila je 3,1 posto, a građevinarstvo se nalazi u fazi ekspanzije na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Trgovinska razmjena

Prema zadnje dostupnim podacima za veljaču 2021., desezonirani izvoz roba blago je pao za 0,6 posto na godišnjoj razini. U prethodnih 12 mjeseci prosječna stop rasta izvoza roba iznosila je -1 posto godišnje. Izvoz roba se od sredine 2020. nalazi u fazi oporavka, a sa snažnim rastom krajem 2020. približio se horizontalnoj granici te je blizu prelaska u fazu ekspanzije.

Istovremeno, uvoz roba pao je 3 posto na godišnjoj razini prema desezoniranim podacima, nakon snažnijeg pada u siječnju (-9,5 posto). Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosila je -7,8 posto. Uvoz roba se od kolovoza 2020. nalazi u fazi oporavka na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Tržište rada, plaće i cijene

Tržište rada uobičajeno nešto kaska za promjenama u proizvodnji i potrošnji. Desezonirana zaposlenost (mjerena brojem osiguranika pri HZMO-u) porasla je za 1,1 posto, čime zaposlenost ponovno raste nakon jedanaest mjeseci pada. U prethodnih 12 mjeseci desezonirana zaposlenost je u prosjeku pala za 1,6 posto. S usporavanjem pada u prethodnih nekoliko mjeseci i rastom u ožujku zaposlenost je prešla vertikalnu os na našem Semaforu te se sada nalazi u fazi oporavka.

Rast bruto plaća u veljači iznosio je 3,4 posto godišnje, brže u odnosu na veljaču (+1,7 posto) i prosjek prethodnih 12 mjeseci (+2,2 posto). S blagim ubrzanjem rasta plaća od druge polovice 2020., plaće su prešle vertikalnu granicu na našem Semaforu se opet nalaze u fazi ekspanzije, tik uz vertikalnu granicu.

Iako inflacija nije klasična ciklička varijabla jer se zna kretati u suprotnom smjeru od aktualnog poslovnog ciklusa, zanimljivo je promotriti i njeno kretanje. Na Semaforu je vidljivo da cijene prate kretanje plaća, ali ipak s vremenskim odmakom. Rast indeksa potrošačkih cijena ubrzao je na 1,2 posto u ožujku s 0,3 posto koliko je rast iznosio u veljači, čime je inflacija prešla vertikalnu granicu na našem Semaforu te se nalazi u fazi oporavka.

Napomena: Činjenica da je neka varijabla ušla u fazu usporavanja ili recesije ne znači da se trend ne može preokrenuti, stope rasta ubrzati, a varijabla se vratiti u fazu ekspanzije. Budućnost je teško predvidjeti, stoga ovdje komentiramo kretanje trendova uz trenutno dostupne informacije.

Što je Semafor poslovnog ciklusa?

Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i vizualno atraktivan način pokazuje kretanje različitih indikatora hrvatskog gospodarstva kroz faze poslovnog ciklusa. Cikličnim kretanjem u smjeru obrnutom od kazaljke na satu, Semafor nam govori nalaze li se pojedini indikatori hrvatskog gospodarstva u fazi ekspanzije, usporavanja, recesije ili oporavka.

Iako u inozemstvu uobičajene, u Hrvatskoj do sada nisu postojale ovakve cikličke vizualizacije poslovnog ciklusa. Analize kretanja hrvatskog gospodarstva do sada su se svodile na prikaz vremenskih serija pojedinih pokazatelja ekonomskih kretanja, poput stopa rasta BDP-a, stope nezaposlenosti, anketa o pouzdanju potrošača i sl. Navedeni pokazatelji obilježeni su velikom kolebljivošću u kratkom roku te rast nekog od pokazatelja ne mora značiti zaokret u ciklusu hrvatskog gospodarstva, već biti samo kratkoročna promjena koja iščezava već nakon mjesec ili dva. Također, iz ovih pokazatelja običnom promatraču nije odmah na prvi pogled jasno u kojoj od četiri standardne faze poslovnog ciklusa se određeni pokazatelj nalazi, gdje su bile točke preokreta iz jedne faze u drugu, u kakvom je odnosu trenutna situacija s dugogodišnjim prosjekom hrvatskog gospodarstva te da li dinamika promjena ubrzava ili usporava.

Ovdje predstavljeni Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i lako razumljiv način opisuje položaj i dinamiku kretanja pojedinih sektora hrvatskog gospodarstva kroz četiri faze poslovnog ciklusa iz mjeseca u mjesec. S obzirom da se semafori temelje na indikatorima visoke frekvencije objave, pokazatelji poslovnog ciklusa bit će ažurirani na mjesečnoj bazi i to znatno ranije od objava službenih podataka o kretanju BDP-a.

Pojašnjenje faza poslovnog ciklusa

  • EKSPANZIJA - stope rasta varijabli su iznad dugoročnog prosjeka i ubrzavaju

  • USPORAVANJE - stope rasta su iznad dugoročnog prosjeka, ali usporavaju

  • RECESIJA - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka i usporavaju

  • OPORAVAK - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka, ali ubrzavaju

Vrhunci poslovnog ciklusa nalaze na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna poslovnog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.