Semafor poslovnog ciklusa

Objavljeno: 22. srpnja 2021.

EKSPANZIJA

Plaće

Industrijska proizvodnja

Maloprodaja

Građevinarstvo

Izvoz roba

Uvoz roba

Zaposlenost

Potrošački sentiment


USPORAVANJE


RECESIJA


OPORAVAK

Inflacija(ažurirano: 22.7.2021.)

Grafikon je interaktivan te se na njemu mogu odabrati prethodna razdoblja i promatrati u kojoj fazi poslovnog ciklusa su tada bili pojedini indikatori.

Industrijska proizvodnja i osobna potrošnja

Obujam industrijske proizvodnje u svibnju porastao je za 15,9 posto prema kalendarski prilagođenim podacima, blago sporije od rekordno visoke stope rasta iz travnja (+17,3 posto). Time šesti mjesec zaredom industrijska proizvodnja raste na godišnjoj razini. Visoka stopa rasta posljedica je i niske baze iz svibnja prethodne godine kada je industrijska proizvodnja pala za 12,4 posto godišnje. Sve komponente industrije zabilježili su snažan rast. Pritom je najsnažnije porasla proizvodnja trajnih (+36 posto) i kapitalnih proizvoda (+22,6 posto). S rastom u prethodnih šest mjeseci industrijska proizvodnja prešla je u fazu ekspanzije na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Promet u maloprodaji raste četvrti mjesec zaredom, a treći mjesec zaredom stopa rasta je dvoznamenkasta. U svibnju stopa rasta iznosila je 16,5 posto prema kalendarski prilagođenim podacima. Poput industrijske proizvodnje, visoka stopa rasta u svibnju posljedica je i niske baze iz svibnja 2020., kada je maloprodaja pala 7,8 posto godišnje. S rastom u prethodna četiri mjeseca maloprodaja je prešla horizontalnu os na Semaforu poslovnog ciklusa te se nalazi u fazi ekspanzije.

Slika 1. Godišnje stope rasta pojedinih pokazatelja

Napomena: Podaci za izvoz i uvoz roba odnose se na travanj 2021.

Izvor: DZS, HZMO, izračun autora

Turizam i građevinarstvo

U svibnju zabilježeno je 1,5 milijuna turističkih noćenja prema podacima DZS-a, što je 1,3 milijuna noćenja više u odnosu na svibanj 2020. kada su granice bile zatvorene. Time treći mjesec zaredom, broj turističkih noćenja ponovno raste, nakon dvanaest mjeseci pada. Ipak u odnosu na 2019. broj turističkih noćenja je i dalje značajno niži za čak 3,4 milijuna, odnosno 69,5 posto.

U građevinarstvu nastavio se rast dvanaesti mjesec zaredom. U svibnju stopa rasta obujma građevinskih radova iznosila je 15,9 posto prema kalendarski prilagođenim podacima, blago sporije nego u travnju (+19,9 posto). Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosila je 6,5 posto, a građevinarstvo se nalazi u fazi ekspanzije na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Trgovinska razmjena

Prema zadnje dostupnim podacima za travanj 2021., desezonirani izvoz roba snažno je porastao za 58,5 posto, nakon također snažnog rasta u ožujku (+33,3 posto). U prethodnih 12 mjeseci prosječna stop rasta izvoza roba iznosila je 2,1 posto godišnje. Izvoz roba se od kraja 2020. nalazi u fazi ekspanzije.

Istovremeno, uvoz roba porastao je 52,9 posto na godišnjoj razini prema desezoniranim podacima, brže nego u ožujku (+23,4 posto). Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosila je -4,8 posto. Sa snažnim rastom u prethodna dva mjeseca, uvoz roba prešao je u fazu ekspanzije na Semaforu poslovnog ciklusa.

Tržište rada, plaće i cijene

Tržište rada uobičajeno nešto kaska za promjenama u proizvodnji i potrošnji. Desezonirana zaposlenost (mjerena brojem osiguranika pri HZMO-u) porasla je za 3,5 posto, čime zaposlenost raste treći mjesec zaredom nakon jedanaest mjeseci pada. U prethodnih 12 mjeseci desezonirana zaposlenost je u prosjeku pala za 1,2 posto. Sa snažnim rastom zaposlenosti u posljednja dva mjeseca, zaposlenost je prešla horizontalnu os na našem Semaforu te se sada nalazi u fazi ekspanzije.

Rast bruto plaća u travnju iznosio je 3,2 posto godišnje, brže u odnosu na ožujak (+3,0 posto) i prosjek prethodnih 12 mjeseci (+2,7 posto). S blagim ubrzanjem rasta plaća od druge polovice 2020., plaće su prešle vertikalnu granicu na našem Semaforu se opet nalaze u fazi ekspanzije.

Iako inflacija nije klasična ciklička varijabla jer se zna kretati u suprotnom smjeru od aktualnog poslovnog ciklusa, zanimljivo je promotriti i njeno kretanje. Na Semaforu je vidljivo da cijene prate kretanje plaća, ali ipak s vremenskim odmakom. Stopa rasta indeksa potrošačkih cijena u svibnju zadržala se na 2,1 posto, koliko je iznosila i u travnju. Inflacija se nalazi u fazi oporavka na našem Semaforu.

Napomena: Činjenica da je neka varijabla ušla u fazu usporavanja ili recesije ne znači da se trend ne može preokrenuti, stope rasta ubrzati, a varijabla se vratiti u fazu ekspanzije. Budućnost je teško predvidjeti, stoga ovdje komentiramo kretanje trendova uz trenutno dostupne informacije.

Što je Semafor poslovnog ciklusa?

Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i vizualno atraktivan način pokazuje kretanje različitih indikatora hrvatskog gospodarstva kroz faze poslovnog ciklusa. Cikličnim kretanjem u smjeru obrnutom od kazaljke na satu, Semafor nam govori nalaze li se pojedini indikatori hrvatskog gospodarstva u fazi ekspanzije, usporavanja, recesije ili oporavka.

Iako u inozemstvu uobičajene, u Hrvatskoj do sada nisu postojale ovakve cikličke vizualizacije poslovnog ciklusa. Analize kretanja hrvatskog gospodarstva do sada su se svodile na prikaz vremenskih serija pojedinih pokazatelja ekonomskih kretanja, poput stopa rasta BDP-a, stope nezaposlenosti, anketa o pouzdanju potrošača i sl. Navedeni pokazatelji obilježeni su velikom kolebljivošću u kratkom roku te rast nekog od pokazatelja ne mora značiti zaokret u ciklusu hrvatskog gospodarstva, već biti samo kratkoročna promjena koja iščezava već nakon mjesec ili dva. Također, iz ovih pokazatelja običnom promatraču nije odmah na prvi pogled jasno u kojoj od četiri standardne faze poslovnog ciklusa se određeni pokazatelj nalazi, gdje su bile točke preokreta iz jedne faze u drugu, u kakvom je odnosu trenutna situacija s dugogodišnjim prosjekom hrvatskog gospodarstva te da li dinamika promjena ubrzava ili usporava.

Ovdje predstavljeni Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i lako razumljiv način opisuje položaj i dinamiku kretanja pojedinih sektora hrvatskog gospodarstva kroz četiri faze poslovnog ciklusa iz mjeseca u mjesec. S obzirom da se semafori temelje na indikatorima visoke frekvencije objave, pokazatelji poslovnog ciklusa bit će ažurirani na mjesečnoj bazi i to znatno ranije od objava službenih podataka o kretanju BDP-a.

Pojašnjenje faza poslovnog ciklusa

  • EKSPANZIJA - stope rasta varijabli su iznad dugoročnog prosjeka i ubrzavaju

  • USPORAVANJE - stope rasta su iznad dugoročnog prosjeka, ali usporavaju

  • RECESIJA - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka i usporavaju

  • OPORAVAK - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka, ali ubrzavaju

Vrhunci poslovnog ciklusa nalaze na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna poslovnog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.