Semafor poslovnog ciklusa

Objavljeno: 27. rujna 2018.

EKSPANZIJA

Građevinarstvo

Zaposlenost

Potrošački sentiment

Plaće

Inflacija

USPORAVANJE

Turizam

Maloprodaja

Uvoz roba

RECESIJA

Industrijska proizvodnja

Izvoz roba

OPORAVAK

-(ažurirano: 27. 9. 2018.)

Grafikon je interaktivan te se na njemu mogu odabrati prethodna razdoblja i promatrati u kojoj fazi poslovnog ciklusa su tada bili pojedini indikatori.

Semafor poslovnog ciklusa od ovog je mjeseca ponešto drugačiji. O novitetima i osvježenjima koje smo uveli pročitajte ovdje...

Najnoviji MacroHubov Semafor poslovnog ciklusa, temeljen na podacima za srpanj 2018., otkriva rast u gotovo svim sektorima hrvatskog gospodarstva, izuzev industrijske proizvodnje. No, dok neki sektori poput građevine doživljavaju ubrzani rast, drugi sektori poput turizma ili maloprodaje vidljivo usporavaju.

Industrijska proizvodnja i osobna potrošnja

Industrijska proizvodnja je po sedmi put u posljednjih devet mjeseci zabilježila pad na godišnjoj razini. U srpnju je pala za 0,7 posto u odnosu na isti mjesec lani. Time se nastavljaju negativni trendovi u ovom važnom indikatoru za kretanje BDP-a.

Slika 1. pokazuje da je u posljednjih 12 mjeseci prosječna stopa rasta industrijske proizvodnje iznosila 0,9 posto. S obzirom da je tijekom 2017. proizvodnja prosječno rasla oko 1,9 posto, potvrđuje se da je ovaj pokazatelj u fazi recesije u kojoj se, prema našim procjenama, nalazi od travnja 2018. Faza recesije znači da je trend u stopama rasta industrijske proizvodnje ispod dugogodišnjeg prosjeka, uz daljnji trend smanjenja.

S druge strane, promet u maloprodaji doživio je rast na godišnjoj razini od 2,1 posto u srpnju. To je nešto brže nego prošloga mjeseca, ali znatno sporije od prosjeka u posljednjih 12 mjeseci kada je maloprodaja rasla prosječno 4,1 posto (Slika 1.). To je još jedna potvrda da se trend osobne potrošnje i dalje nalazi u fazi usporavanja, što se vidi i na našem Semaforu poslovnog ciklusa. S druge strane, trend optimizma među potrošačima je i dalje u ekspanziji te za sad ne pokazuje znakove usporavanja.

Slika 1. Godišnje stope rasta pojedinih pokazatelja

Napomena: Nezaposlenost je pomnožena s -1 pa rast na grafikonu znači smanjenje nezaposlenosti. Podaci za izvoz i uvoz roba odnose se na lipanj 2018.

Izvor: DZS, HZMO, izračun autora

Turizam i građevinarstvo

Od ovog mjeseca pratimo i broj noćenja turista kao važan element hrvatskih ekonomskih gibanja. Desezonirani podaci govore da je u srpnju broj noćenja na godišnjoj razini porastao 2,4 posto.

S obzirom da je u prethodnih 12 mjeseci prosječna stopa rasta turističkih noćenja bila 11,1 posto, a dugoročan prosjek rasta (od 2006. do 2018.) iznosi 5,7 posto, jasno je da je turizam osjetno zagazio u fazu usporavanja. Prema našim izračunima, rast turističke potražnje dosegao je svoj vrhunac u svibnju 2017. te otada traje faza usporavanja.

S druge strane, građevinarstvo je i dalje u fazi ekspanzije. Obujam građevinskih radova u srpnju na godišnjoj je razini porastao za visokih 7,2 posto, što je najviša stopa rasta ovog pokazatelja u gotovo dvije godine.

Trgovinska razmjena

Prema zadnje dostupnim podacima za lipanj 2018. (u trenutku pisanja ovog teksta podaci za srpanj nisu bili dostupni), desezonirani izvoz roba zabilježio je rast na godišnjoj razini od 4,4 posto. Unatoč rastu, dugoročniji trend izvoza je i dalje silazan, o čemu svjedoči i Slika 1. koja pokazuje kako je u prethodnih 12 mjeseci robni izvoz rastao prosječno po osjetno viših 7 posto, a toliko iznosi i dugoročni prosjek rasta.

Drugim riječima, izvoz se i dalje nalazi u fazi recesije, što ne čudi budući da je izvoz roba usko vezan uz industrijsku proizvodnju, a koja se nalazi u istoj fazi poslovnog ciklusa.

S druge strane, uvoz roba u lipnju je zabilježio snažan rast na godišnjoj razini od 8,5 posto. Iako je to viši rast od prosječno zabilježenog u prethodnih 12 mjeseci, dugoročniji trend uvoza je i dalje silazan te se ovaj pokazatelj nalazi u fazi usporavanja, vrlo blizu prelaska u fazu recesije.

Tržište rada, plaće i cijene

Tržište rada uobičajeno nešto kaska za promjenama u proizvodnji i potrošnji te je zaposlenost (mjerena brojem osiguranika pri HZMO-u) porasla 2,2 posto u srpnju, a to je upravo ona stopa po kojoj je prosječno rasla i prethodnih 12 mjeseci. To upućuje na zaključak da se zaposlenost nalazi pri svom vrhuncu ekspanzije te da bi uskoro mogla prijeći u fazu usporavanja. To je vidljivo i po poziciji balončića Zaposlenost na Semaforu.

U fazi ekspanzije su i bruto plaće koje su u srpnju porasle za 3,6 posto na godišnjoj razini te rastu gotovo identičnim tempom kao i prosječno u posljednjih godinu dana (Slika 1.). Niska nezaposlenost (za hrvatske prilike) i ubrzanje zaposlenosti pogurale su plaće prema gore te se one i dalje nalaze u fazi ekspanzije. Iako, vidljivo je iz Semafora da ni one nisu daleko od prelaska u fazu usporavanja.

Iako inflacija nije klasična ciklička varijabla jer se zna kretati u suprotnom smjeru od aktualnog poslovnog ciklusa, zanimljivo je promotriti i njeno kretanje. Na Semaforu je vidljivo da cijene prate kretanje plaća, ali ipak s vremenskim odmakom. Inflacija je u srpnju 2018. iznosila 2,1 posto te se po prvi puta od listopada 2012. nalazi u fazi ekspanzije, što znači da je trend rasta cijena postao viši od njihovog dugogodišnjeg prosjeka.

Napomena: Činjenica da je neka varijabla ušla u fazu usporavanja ili recesije ne znači da se trend ne može preokrenuti, stope rasta ubrzati, a varijabla se vratiti u fazu ekspanzije. Budućnost je teško predvidjeti, stoga ovdje komentiramo kretanje trendova uz trenutno dostupne informacije.

Što je Semafor poslovnog ciklusa?

Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i vizualno atraktivan način pokazuje kretanje različitih indikatora hrvatskog gospodarstva kroz faze poslovnog ciklusa. Cikličnim kretanjem u smjeru obrnutom od kazaljke na satu, Semafor nam govori nalaze li se pojedini indikatori hrvatskog gospodarstva u fazi ekspanzije, usporavanja, recesije ili oporavka.

Iako u inozemstvu uobičajene, u Hrvatskoj do sada nisu postojale ovakve cikličke vizualizacije poslovnog ciklusa. Analize kretanja hrvatskog gospodarstva do sada su se svodile na prikaz vremenskih serija pojedinih pokazatelja ekonomskih kretanja, poput stopa rasta BDP-a, stope nezaposlenosti, anketa o pouzdanju potrošača i sl. Navedeni pokazatelji obilježeni su velikom kolebljivošću u kratkom roku te rast nekog od pokazatelja ne mora značiti zaokret u ciklusu hrvatskog gospodarstva, već biti samo kratkoročna promjena koja iščezava već nakon mjesec ili dva. Također, iz ovih pokazatelja običnom promatraču nije odmah na prvi pogled jasno u kojoj od četiri standardne faze poslovnog ciklusa se određeni pokazatelj nalazi, gdje su bile točke preokreta iz jedne faze u drugu, u kakvom je odnosu trenutna situacija s dugogodišnjim prosjekom hrvatskog gospodarstva te da li dinamika promjena ubrzava ili usporava.

Ovdje predstavljeni Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i lako razumljiv način opisuje položaj i dinamiku kretanja pojedinih sektora hrvatskog gospodarstva kroz četiri faze poslovnog ciklusa iz mjeseca u mjesec. S obzirom da se semafori temelje na indikatorima visoke frekvencije objave, pokazatelji poslovnog ciklusa bit će ažurirani na mjesečnoj bazi i to znatno ranije od objava službenih podataka o kretanju BDP-a.

Pojašnjenje faza poslovnog ciklusa

  • EKSPANZIJA - stope rasta varijabli su iznad dugoročnog prosjeka i ubrzavaju
  • USPORAVANJE - stope rasta su iznad dugoročnog prosjeka, ali usporavaju
  • RECESIJA - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka i usporavaju
  • OPORAVAK - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka, ali ubrzavaju

Vrhunci poslovnog ciklusa nalaze na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna poslovnog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.