Semafor poslovnog ciklusa

Objavljeno: 26. kolovoza 2021.

EKSPANZIJA

Plaće

Industrijska proizvodnja

Maloprodaja

Građevinarstvo

Izvoz roba

Uvoz roba

Zaposlenost

Potrošački sentiment


USPORAVANJE


RECESIJA


OPORAVAK

Inflacija(ažurirano: 26.8.2021.)

Grafikon je interaktivan te se na njemu mogu odabrati prethodna razdoblja i promatrati u kojoj fazi poslovnog ciklusa su tada bili pojedini indikatori.

Industrijska proizvodnja i osobna potrošnja

Obujam industrijske proizvodnje u lipnju porastao je za 8,2 posto godišnje prema kalendarski prilagođenim podacima, čime sedmi mjesec zaredom industrijska proizvodnja raste na godišnjoj razini. Visoka stopa rasta posljedica je i niske baze iz lipnja prethodne godine kada je industrijska proizvodnja pala za 1,7 posto godišnje. U drugom kvartalu 2021. industrijska proizvodnja u prosjeku je porasla za 13,8 posto godišnje. Sve komponente industrije zabilježili su snažan rast u lipnju. Pritom je najsnažnije porasla proizvodnja energije (+17,4 posto) i kapitalnih proizvoda (+14,6 posto). S rastom u prethodnih sedam mjeseci industrijska proizvodnja prešla je u fazu ekspanzije na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Promet u maloprodaji raste peti mjesec zaredom, a četvrti mjesec zaredom stopa rasta je dvoznamenkasta. U lipnju stopa rasta iznosila je 10,9 posto prema kalendarski prilagođenim podacima. Poput industrijske proizvodnje, visoka stopa rasta u lipnju posljedica je i niske baze iz lipnja 2020., kada je maloprodaja pala 6,2 posto godišnje. Prosječna stopa rasta u drugom kvartalu iznosila je rekordno visokih 20,6 posto u prosjeku. Sa snažnim rastom u prethodnih pet mjeseca maloprodaja je prešla horizontalnu os na Semaforu poslovnog ciklusa te se nalazi u fazi ekspanzije.

Slika 1. Godišnje stope rasta pojedinih pokazatelja

Napomena: Podaci za izvoz i uvoz roba odnose se na svibanj 2021.

Izvor: DZS, HZMO, izračun autora

Turizam i građevinarstvo

U lipnju zabilježeno je 6,5 milijuna turističkih noćenja prema podacima DZS-a, što je 2,9 milijuna noćenja više u odnosu na lipanj 2020.(+81,6 posto). Time četvrti mjesec zaredom, broj turističkih noćenja ponovno raste, nakon dvanaest mjeseci pada. Ipak u odnosu na 2019. broj turističkih noćenja je i dalje značajno niži za čak 6,5 milijuna, odnosno 49,9 posto.

U građevinarstvu nastavio se rast trinaesti mjesec zaredom. U lipnju stopa rasta obujma građevinskih radova iznosila je 11,3 posto prema kalendarski prilagođenim podacima, blago sporije nego u svibnju (+15,9 posto). Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosila je 8 posto, a građevinarstvo se nalazi u fazi ekspanzije na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Trgovinska razmjena

Prema zadnje dostupnim podacima za svibanj 2021., desezonirani izvoz roba snažno je porastao za 49,8 posto, nakon još snažnijeg rasta u travnju (+62,6 posto). U prethodnih 12 mjeseci prosječna stop rasta izvoza roba iznosila je 9,1 posto godišnje. Izvoz roba se od kraja 2020. nalazi u fazi ekspanzije.

Istovremeno, uvoz roba porastao je 33,6 posto na godišnjoj razini prema desezoniranim podacima, sporije nego u travnju (+53,8 posto). Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosila je 2,7 posto. Sa snažnim rastom u prethodna tri mjeseca, uvoz roba prešao je u fazu ekspanzije na Semaforu poslovnog ciklusa.

Tržište rada, plaće i cijene

Tržište rada uobičajeno nešto kaska za promjenama u proizvodnji i potrošnji. Desezonirana zaposlenost (mjerena brojem osiguranika pri HZMO-u) porasla je za 3,7 posto, čime zaposlenost raste četvrti mjesec zaredom nakon jedanaest mjeseci pada. U prethodnih 12 mjeseci desezonirana zaposlenost je u prosjeku pala za 0,7 posto. Sa snažnim rastom zaposlenosti u posljednja tri mjeseca, zaposlenost je prešla horizontalnu os na našem Semaforu te se sada nalazi u fazi ekspanzije.

Rast bruto plaća u lipnju iznosio je 2,5 posto godišnje, sporije u odnosu na svibanj (+3,0 posto) i prosjek prethodnih 12 mjeseci (+2,9 posto). S blagim ubrzanjem rasta plaća od druge polovice 2020., plaće su prešle vertikalnu granicu na našem Semaforu se opet nalaze u fazi ekspanzije.

Iako inflacija nije klasična ciklička varijabla jer se zna kretati u suprotnom smjeru od aktualnog poslovnog ciklusa, zanimljivo je promotriti i njeno kretanje. Na Semaforu je vidljivo da cijene prate kretanje plaća, ali ipak s vremenskim odmakom. Inflacija je u lipnju blago usporila na 2,0 posto godišnje (-0,1 postotni bod). Inflacija se nalazi u fazi oporavka na našem Semaforu.

Napomena: Činjenica da je neka varijabla ušla u fazu usporavanja ili recesije ne znači da se trend ne može preokrenuti, stope rasta ubrzati, a varijabla se vratiti u fazu ekspanzije. Budućnost je teško predvidjeti, stoga ovdje komentiramo kretanje trendova uz trenutno dostupne informacije.

Što je Semafor poslovnog ciklusa?

Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i vizualno atraktivan način pokazuje kretanje različitih indikatora hrvatskog gospodarstva kroz faze poslovnog ciklusa. Cikličnim kretanjem u smjeru obrnutom od kazaljke na satu, Semafor nam govori nalaze li se pojedini indikatori hrvatskog gospodarstva u fazi ekspanzije, usporavanja, recesije ili oporavka.

Iako u inozemstvu uobičajene, u Hrvatskoj do sada nisu postojale ovakve cikličke vizualizacije poslovnog ciklusa. Analize kretanja hrvatskog gospodarstva do sada su se svodile na prikaz vremenskih serija pojedinih pokazatelja ekonomskih kretanja, poput stopa rasta BDP-a, stope nezaposlenosti, anketa o pouzdanju potrošača i sl. Navedeni pokazatelji obilježeni su velikom kolebljivošću u kratkom roku te rast nekog od pokazatelja ne mora značiti zaokret u ciklusu hrvatskog gospodarstva, već biti samo kratkoročna promjena koja iščezava već nakon mjesec ili dva. Također, iz ovih pokazatelja običnom promatraču nije odmah na prvi pogled jasno u kojoj od četiri standardne faze poslovnog ciklusa se određeni pokazatelj nalazi, gdje su bile točke preokreta iz jedne faze u drugu, u kakvom je odnosu trenutna situacija s dugogodišnjim prosjekom hrvatskog gospodarstva te da li dinamika promjena ubrzava ili usporava.

Ovdje predstavljeni Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i lako razumljiv način opisuje položaj i dinamiku kretanja pojedinih sektora hrvatskog gospodarstva kroz četiri faze poslovnog ciklusa iz mjeseca u mjesec. S obzirom da se semafori temelje na indikatorima visoke frekvencije objave, pokazatelji poslovnog ciklusa bit će ažurirani na mjesečnoj bazi i to znatno ranije od objava službenih podataka o kretanju BDP-a.

Pojašnjenje faza poslovnog ciklusa

  • EKSPANZIJA - stope rasta varijabli su iznad dugoročnog prosjeka i ubrzavaju

  • USPORAVANJE - stope rasta su iznad dugoročnog prosjeka, ali usporavaju

  • RECESIJA - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka i usporavaju

  • OPORAVAK - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka, ali ubrzavaju

Vrhunci poslovnog ciklusa nalaze na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna poslovnog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.