Semafor poslovnog ciklusa

Objavljeno: 29. siječnja 2019.

EKSPANZIJA

Građevinarstvo

Zaposlenost

Potrošački sentiment

Maloprodaja

Uvoz roba

USPORAVANJE

Turizam

Plaće

RECESIJA

Industrijska proizvodnja

Izvoz roba

OPORAVAK

Inflacija(ažurirano: 29.1.2019.)

Grafikon je interaktivan te se na njemu mogu odabrati prethodna razdoblja i promatrati u kojoj fazi poslovnog ciklusa su tada bili pojedini indikatori.

Industrijska proizvodnja i osobna potrošnja

Industrijska proizvodnja je po jedanaesti put u posljednjih dvanaest mjeseci zabilježila pad na godišnjoj razini. U studenom je pala za 1 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Time se nastavljaju negativni trendovi u ovom važnom indikatoru za kretanje BDP-a.

Slika 1. pokazuje da je u posljednjih godinu dana prosječna stopa rasta industrijske proizvodnje bila -0,8 posto. S obzirom da je tijekom 2017. proizvodnja prosječno rasla oko 1,9 posto, potvrđuje se da je ovaj pokazatelj u fazi recesije u kojoj se, prema našim procjenama, nalazi od travnja 2018. Faza recesije znači da je trend u stopama rasta industrijske proizvodnje ispod dugogodišnjeg prosjeka, uz daljnji trend smanjenja.

S druge strane, rast prometa u maloprodaji dodatno je ubrzao na 5,8 posto u studenom, što je 2,1 postotni bod više u odnosu na posljednja tri mjeseca. Rast u studenom bio je viši i od prosječnog u posljednjih 12 mjeseci (3,7 posto). S ubrzanjem rasta u posljednja tri mjeseca, odnosno rastom višim od dugoročnog trenda, sektor maloprodaje se vratio iz faze usporavanja u kojoj se nalazio od svibnja 2017. u fazu ekspanzije, što se vidi i na našem Semaforu poslovnog ciklusa. Trend optimizma među potrošačima je i dalje u ekspanziji te za sad ne pokazuje znakove usporavanja.

Slika 1. Godišnje stope rasta pojedinih pokazatelja

Napomena: Podaci za izvoz i uvoz roba odnose se na listopad 2018.

Izvor: DZS, HZMO, izračun autora

Turizam i građevinarstvo

Broj noćenja turista porastao je peti mjesec zaredom na godišnjoj razini, nakon blagog pada u lipnju. Stopa rasta prema desezoniranim podacima ubrzala je na 16 posto u listopadu, dok je prosječan rast u trećem kvartalu koji nosi znatno veći broj turističkih dolazaka iznosio 2,5 posto.

Bez obzira na visoku stopu rasta u listopadu i studenom, turizam je osjetno zagazio u fazu usporavanja. To je vidljivo i po poziciji balončića Turizam na Semaforu. Prema našim izračunima, rast turističke potražnje dosegao je svoj vrhunac u svibnju 2017. te otada traje faza usporavanja, što znači da su stope rasta i dalje iznad dugogodišnjeg prosjeka, ali s trendom smanjenja.

Obujam građevinskih radova u studenom na godišnjoj razini porastao je za 6,9 posto (1,3 postotni bod više u odnosu na listopad) no rast je i dalje sporiji od prosjeka u trećem kvartalu (8,2 posto). S obzirom da je u prethodnih 12 mjeseci prosječna stopa rasta iznosila 4,1 posto, a dugoročan prosjek rasta (od 2006. do 2018.) je negativan (-1,6 posto), jasno je da je građevinarstvo i dalje u fazi ekspanzije.

Trgovinska razmjena

Prema zadnje dostupnim podacima za listopad 2018., desezonirani rast izvoza roba ubrzao je na 6,3 posto na godišnjoj razini (2,4 posto u listopadu), no rast je i dalje sporiji od prosjeka u prethodna tri mjeseca (7,2 posto). Prosjek rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosi 5,9 posto te se izvoz roba se i dalje nalazi u fazi recesije, što ne čudi budući da je izvoz roba usko vezan uz industrijsku proizvodnju, koja se nalazi u istoj fazi poslovnog ciklusa.

Uvoz roba je u istom mjesecu zabilježio snažan rast od 15,2 posto, nakon stagnacije u rujnu. Prosječna stopa rasta u posljednjih 12 mjeseci iznosila je 6,3 posto. Sa snažnim rastom u listopadu dugoročni trend postao je blago pozitivan, te je sektor uvoz roba nakon pola godine približavanja prešao okomitu granicu na našem Semaforu i prešao u fazu ekspanzije.

Tržište rada, plaće i cijene

Tržište rada uobičajeno nešto kaska za promjenama u proizvodnji i potrošnji te je zaposlenost (mjerena brojem osiguranika pri HZMO-u) porasla 2,4 posto u studenom, blago brže od prosječne stope u prethodnih 12 mjeseci (2,3 posto). Bez obzira na blago ubrzanje rasta u studenom, rast plaća u prosjeku stagnira posljednjih godinu dana na razini blago iznad 2 posto što upućuje na zaključak da se zaposlenost nalazi pri svom vrhuncu ekspanzije te da bi uskoro mogla prijeći u fazu usporavanja. To je vidljivo i po poziciji balončića Zaposlenost na Semaforu.

Bruto plaće su pale 0,3 posto na godišnjoj razini u studenom, dok je rast u prethodnih 12 mjeseci u prosjeku iznosio 3,4 posto. Negativna stopa rasta plaća u Hrvatskoj nije zabilježena od svibnja 2014. Bez obzira na rekordno nisku nezaposlenost te daljnji rast zaposlenosti, koji pozitivno utječu na rast plaća, plaće se od ožujka 2018. nalaze u fazi usporavanja našem Semaforu.

Iako inflacija nije klasična ciklička varijabla jer se zna kretati u suprotnom smjeru od aktualnog poslovnog ciklusa, zanimljivo je promotriti i njeno kretanje. Na Semaforu je vidljivo da cijene prate kretanje plaća, ali ipak s vremenskim odmakom. Inflacija je u studenom 2018. usporila na 1,3 posto s 1,6 posto u listopadu te se nalazi uz vodoravnu os na granici prelaska u fazu ekspanzije.

Napomena: Činjenica da je neka varijabla ušla u fazu usporavanja ili recesije ne znači da se trend ne može preokrenuti, stope rasta ubrzati, a varijabla se vratiti u fazu ekspanzije. Budućnost je teško predvidjeti, stoga ovdje komentiramo kretanje trendova uz trenutno dostupne informacije.

Što je Semafor poslovnog ciklusa?

Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i vizualno atraktivan način pokazuje kretanje različitih indikatora hrvatskog gospodarstva kroz faze poslovnog ciklusa. Cikličnim kretanjem u smjeru obrnutom od kazaljke na satu, Semafor nam govori nalaze li se pojedini indikatori hrvatskog gospodarstva u fazi ekspanzije, usporavanja, recesije ili oporavka.

Iako u inozemstvu uobičajene, u Hrvatskoj do sada nisu postojale ovakve cikličke vizualizacije poslovnog ciklusa. Analize kretanja hrvatskog gospodarstva do sada su se svodile na prikaz vremenskih serija pojedinih pokazatelja ekonomskih kretanja, poput stopa rasta BDP-a, stope nezaposlenosti, anketa o pouzdanju potrošača i sl. Navedeni pokazatelji obilježeni su velikom kolebljivošću u kratkom roku te rast nekog od pokazatelja ne mora značiti zaokret u ciklusu hrvatskog gospodarstva, već biti samo kratkoročna promjena koja iščezava već nakon mjesec ili dva. Također, iz ovih pokazatelja običnom promatraču nije odmah na prvi pogled jasno u kojoj od četiri standardne faze poslovnog ciklusa se određeni pokazatelj nalazi, gdje su bile točke preokreta iz jedne faze u drugu, u kakvom je odnosu trenutna situacija s dugogodišnjim prosjekom hrvatskog gospodarstva te da li dinamika promjena ubrzava ili usporava.

Ovdje predstavljeni Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i lako razumljiv način opisuje položaj i dinamiku kretanja pojedinih sektora hrvatskog gospodarstva kroz četiri faze poslovnog ciklusa iz mjeseca u mjesec. S obzirom da se semafori temelje na indikatorima visoke frekvencije objave, pokazatelji poslovnog ciklusa bit će ažurirani na mjesečnoj bazi i to znatno ranije od objava službenih podataka o kretanju BDP-a.

Pojašnjenje faza poslovnog ciklusa

  • EKSPANZIJA - stope rasta varijabli su iznad dugoročnog prosjeka i ubrzavaju
  • USPORAVANJE - stope rasta su iznad dugoročnog prosjeka, ali usporavaju
  • RECESIJA - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka i usporavaju
  • OPORAVAK - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka, ali ubrzavaju

Vrhunci poslovnog ciklusa nalaze na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna poslovnog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.