Semafor poslovnog ciklusa

Objavljeno: 28. travnja 2022.

EKSPANZIJA

Izvoz roba

Uvoz roba

Zaposlenost

Inflacija


USPORAVANJE

Građevinarstvo

Industrijska proizvodnja

Potrošački sentiment

Maloprodaja


RECESIJA

Plaće

OPORAVAK


(ažurirano: 28.4.2022.)

Grafikon je interaktivan te se na njemu mogu odabrati prethodna razdoblja i promatrati u kojoj fazi poslovnog ciklusa su tada bili pojedini indikatori.

Industrijska proizvodnja i osobna potrošnja

Obujam industrijske proizvodnje u veljači porastao je 4 posto godišnje prema kalendarski prilagođenim podacima, brže u odnosu na siječanj (+3,5 posto). Time petnaesti mjesec zaredom industrijska proizvodnja raste na godišnjoj razini. Sve komponente industrije zabilježile su rast na godišnjoj razini. Pritom je najsnažniji rast ostvaren u proizvodnji kapitalnih (+11,5 posto) i trajnih proizvoda (+5,4 posto). Sa snažnim rastom u prvoj polovici 2021. industrijska proizvodnja prešla je u fazu ekspanzije na našem Semaforu poslovnog ciklusa, no s nižim stopama rasta u proteklih pola godine prešla je vertikalnu granicu te se od rujna 2021. nalazi u fazi usporavanja.

Promet u maloprodaji blago je porastao za 0,3 posto godišnje prema kalendarski prilagođenim podacima, sporije nego u siječnju (+2 posto) i značajno sporije od prosječne stope rasta u 2021. godini (+12,3 posto). Sa snažnim usporavanjem stope rasta maloprodaje ove godine, sektor je prešao vertikalnu granicu na našem Semaforu poslovnog ciklusa te se nalazi u fazi usporavanja.

Slika 1. Godišnje stope rasta pojedinih pokazatelja

Napomena: Podaci za izvoz i uvoz roba te građevinarstvo odnose se na siječanj 2021.

Izvor: DZS, HZMO, izračun autora

Turizam i građevinarstvo

U veljači zabilježeno je 570 tisuća turističkih noćenja prema podacima DZS-a, što je 325 tisuća noćenja više u odnosu na veljaču 2021. (+132,5 posto). Time dvanaesti mjesec zaredom broj turističkih noćenja raste, nakon dvanaest mjeseci pada. Ipak u odnosu na veljaču 2020. broj turističkih noćenja je niži za 41 tisuću, odnosno 6,6 posto.

U građevinarstvu se nastavio rast dvadesetprvi mjesec zaredom. U veljači je obujam građevinskih radova porastao 5,2 posto godišnje prema kalendarski prilagođenim podacima, brže nego u siječnju (+4,3 posto), no sporije od prosjeka prethodnih 12 mjeseci (+9,4 posto). S usporavanjem stope rasta od srpnja 2021. građevinarstvo je prešlo vertikalnu granicu na našem Semaforu poslovnog ciklusa te se nalazi u fazi usporavanja.

Trgovinska razmjena

Prema zadnje dostupnim podacima za siječanj 2022., desezonirani izvoz roba porastao je 46,2 posto, brže u odnosu na prosinac (+41,3 posto). U 2021. godini prosječna stopa rasta izvoza roba iznosila je 29,2 posto godišnje. Izvoz roba se od kraja 2020. nalazi u fazi ekspanzije.

Istovremeno, uvoz roba porastao je 42,1 posto na godišnjoj razini prema desezoniranim podacima, brže nego u prosincu (+23,9 posto). Prosječna stopa rasta u 2021. godini iznosila je 25,1 posto. Sa snažnim rastom u prethodnih jedanaest mjeseci, uvoz roba prešao je u fazu ekspanzije na Semaforu poslovnog ciklusa.

Tržište rada, plaće i cijene

Tržište rada uobičajeno nešto kaska za promjenama u proizvodnji i potrošnji. Desezonirana zaposlenost (mjerena brojem osiguranika pri HZMO-u) porasla je za 2,3 posto godišnje, čime zaposlenost raste dvanaesti mjesec zaredom. U prethodnih 12 mjeseci desezonirana zaposlenost je u prosjeku porasla za 2,5 posto. Sa snažnim rastom zaposlenosti u posljednjih godinu dana, zaposlenost je prešla horizontalnu os na našem Semaforu te se sada nalazi u fazi ekspanzije.

Bruto plaće u veljači porasle su 0,5 posto godišnje, sporije nego u siječnju (+0,8 posto) i od prosjeka prethodnih 12 mjeseci (+1,5 posto). Značajno usporavanje rasta plaća u prethodnih pola godine posljedica su snažnog ubrzanja inflacije. Sa snažnim padom stope rasta bruto plaća u drugoj polovici 2021., plaće su prešle horizontalnu granici na našem Semaforu te se nalaze u fazi recesije.

Iako inflacija nije klasična ciklička varijabla jer se zna kretati u suprotnom smjeru od aktualnog poslovnog ciklusa, zanimljivo je promotriti i njeno kretanje. Na Semaforu je vidljivo da cijene prate kretanje plaća, ali ipak s vremenskim odmakom. Inflacija je u veljači ubrzala na 6,3 posto godišnje (+0,6 postotnih bodova). Sa snažnim ubrzanjem inflacije u posljednjih devet mjeseci inflacija je prešla horizontalnu granicu na našem Semaforu se opet nalazi u fazi ekspanzije.

Napomena: Činjenica da je neka varijabla ušla u fazu usporavanja ili recesije ne znači da se trend ne može preokrenuti, stope rasta ubrzati, a varijabla se vratiti u fazu ekspanzije. Budućnost je teško predvidjeti, stoga ovdje komentiramo kretanje trendova uz trenutno dostupne informacije.

Što je Semafor poslovnog ciklusa?

Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i vizualno atraktivan način pokazuje kretanje različitih indikatora hrvatskog gospodarstva kroz faze poslovnog ciklusa. Cikličnim kretanjem u smjeru obrnutom od kazaljke na satu, Semafor nam govori nalaze li se pojedini indikatori hrvatskog gospodarstva u fazi ekspanzije, usporavanja, recesije ili oporavka.

Iako u inozemstvu uobičajene, u Hrvatskoj do sada nisu postojale ovakve cikličke vizualizacije poslovnog ciklusa. Analize kretanja hrvatskog gospodarstva do sada su se svodile na prikaz vremenskih serija pojedinih pokazatelja ekonomskih kretanja, poput stopa rasta BDP-a, stope nezaposlenosti, anketa o pouzdanju potrošača i sl. Navedeni pokazatelji obilježeni su velikom kolebljivošću u kratkom roku te rast nekog od pokazatelja ne mora značiti zaokret u ciklusu hrvatskog gospodarstva, već biti samo kratkoročna promjena koja iščezava već nakon mjesec ili dva. Također, iz ovih pokazatelja običnom promatraču nije odmah na prvi pogled jasno u kojoj od četiri standardne faze poslovnog ciklusa se određeni pokazatelj nalazi, gdje su bile točke preokreta iz jedne faze u drugu, u kakvom je odnosu trenutna situacija s dugogodišnjim prosjekom hrvatskog gospodarstva te da li dinamika promjena ubrzava ili usporava.

Ovdje predstavljeni Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i lako razumljiv način opisuje položaj i dinamiku kretanja pojedinih sektora hrvatskog gospodarstva kroz četiri faze poslovnog ciklusa iz mjeseca u mjesec. S obzirom da se semafori temelje na indikatorima visoke frekvencije objave, pokazatelji poslovnog ciklusa bit će ažurirani na mjesečnoj bazi i to znatno ranije od objava službenih podataka o kretanju BDP-a.

Pojašnjenje faza poslovnog ciklusa

  • EKSPANZIJA - stope rasta varijabli su iznad dugoročnog prosjeka i ubrzavaju

  • USPORAVANJE - stope rasta su iznad dugoročnog prosjeka, ali usporavaju

  • RECESIJA - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka i usporavaju

  • OPORAVAK - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka, ali ubrzavaju

Vrhunci poslovnog ciklusa nalaze na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna poslovnog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.