Semafor poslovnog ciklusa

Objavljeno: 31. listopada 2022.

EKSPANZIJA

Izvoz roba

Uvoz roba

Zaposlenost

Inflacija


USPORAVANJE

Građevinarstvo

Industrijska proizvodnja

Maloprodaja


RECESIJA

Plaće

Potrošački sentiment


OPORAVAK


(ažurirano: 31.10.2022.)

Grafikon je interaktivan te se na njemu mogu odabrati prethodna razdoblja i promatrati u kojoj fazi poslovnog ciklusa su tada bili pojedini indikatori.

Industrijska proizvodnja i osobna potrošnja

Obujam industrijske proizvodnje u kolovozu porastao je 0.7 posto godišnje prema kalendarski prilagođenim podacima, čime industrija bilježi rast na godišnjoj razini dvadeset i prvi mjesec zaredom. Gledano po komponentama industrije, u intermedijarnim proizvodima (-10,1 posto) i trajnim proizvodima za široku potrošnju (-3,8 posto) zabilježen je pad dok je u ostalima ostvaren rast, najviše u proizvodnji kapitalnih proizvoda (+16,2 posto) i energije (+9,9 posto). Prosječna stopa rasta industrijske proizvodnje u prethodnih 12 mjeseci iznosila je 3,4 posto godišnje. Sa snažnim rastom u prvoj polovici 2021. industrijska proizvodnja prešla je u fazu ekspanzije na našem Semaforu poslovnog ciklusa, no s nižim stopama rasta u proteklih godinu dana prešla je vertikalnu granicu te se od kolovoza 2021. nalazi u fazi usporavanja.

Promet u maloprodaji pao je za 0,2 posto godišnje prema kalendarski prilagođenim podacima, to je prvi zabilježeni pad nakon 18 mjeseci rasta. Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosila je 6,6 posto. Sa snažnim usporavanjem stope rasta maloprodaje u posljednjih godinu dana, sektor je prešao vertikalnu granicu na našem Semaforu poslovnog ciklusa te se nalazi u fazi usporavanja.

Slika 1. Godišnje stope rasta pojedinih pokazatelja

Napomena: Podaci za izvoz i uvoz roba odnose se na srpanj 2022.

Izvor: DZS, HZMO, izračun autora

Turizam i građevinarstvo

U kolovozu je zabilježeno 27,5 milijuna turističkih noćenja prema podacima DZS-a, što je 1,3 milijuna noćenja više u odnosu na kolovoz 2021. (+5,1 posto). Time osamnaesti mjesec zaredom broj turističkih noćenja raste, nakon dvanaest mjeseci pada. Ipak, broj turističkih noćenja i dalje je blago niži u odnosu na pretpandemijsku razinu. Naime, u kolovozu 2019. ostvareno je 243 tisuće turističkih noćenja više.

U građevinarstvu se nastavio rast dvadeset sedmi mjesec zaredom. U kolovozu je obujam građevinskih radova porastao 1,6 posto godišnje prema kalendarski prilagođenim podacima, sporije od prosjeka prethodnih 12 mjeseci (+5,6 posto). S usporavanjem stope rasta od srpnja 2021. građevinarstvo je prešlo vertikalnu granicu na našem Semaforu poslovnog ciklusa te se nalazi u fazi usporavanja.

Trgovinska razmjena

Prema zadnje dostupnim podacima za srpanj 2022., desezonirani izvoz roba porastao je 45,6 posto godišnje, brže u odnosu na lipanj (+35,9 posto) i prosjek zadnjih 12 mjeseci (+26,4 posto). Izvoz roba se od kraja 2020. nalazi u fazi ekspanzije.

Istovremeno, uvoz roba porastao je još snažnije za 51,0 posto na godišnjoj razini prema desezoniranim podacima, brže nego u lipnju (+43,5 posto i prethodnih 12 mjeseci (+38,6 posto). Sa snažnim rastom u posljednjih dvadeset mjeseci, uvoz roba prešao je u fazu ekspanzije na Semaforu poslovnog ciklusa.

Tržište rada, plaće i cijene

Tržište rada uobičajeno nešto kaska za promjenama u proizvodnji i potrošnji. Desezonirana zaposlenost (mjerena brojem osiguranika pri HZMO-u) porasla je za 2,4 posto godišnje, čime zaposlenost raste osamnaesti mjesec zaredom. U prethodnih 12 mjeseci desezonirana zaposlenost je u prosjeku porasla za 2,7 posto. Sa snažnim rastom zaposlenosti u posljednjih godinu i pol dana, zaposlenost je prešla horizontalnu os na našem Semaforu te se sada nalazi u fazi ekspanzije.

Bruto plaće su u kolovozu pale 3,0 posto godišnje, slično kao u srpnju (-3,3 %). U prethodnih 12 mjeseci prosječna stopa rasta bruto plaća iznosila je -0,4 posto godišnje. Značajno usporavanje rasta plaća u prethodnih godinu dana, kao i pad na godišnjoj razini u posljednjih pet mjeseci posljedica su snažnog ubrzanja inflacije. Sa snažnim padom stope rasta bruto plaća u drugoj polovici 2021., plaće su prešle horizontalnu granici na našem Semaforu te se nalaze u fazi recesije.

Iako inflacija nije klasična ciklička varijabla jer se zna kretati u suprotnom smjeru od aktualnog poslovnog ciklusa, zanimljivo je promotriti i njeno kretanje. Na Semaforu je vidljivo da cijene prate kretanje plaća, ali ipak s vremenskim odmakom. Inflacija se u kolovozu zadržala na istoj razini kao u srpnju te je iznosila 12,3 posto godišnje. Time inflacija drugi mjesec zaredom stagnira na rekordno visokoj razini od kada su dostupni podaci na DZS-u (siječanj 2000.). Sa snažnim ubrzanjem inflacije u posljednjih godinu dana inflacija je prešla horizontalnu granicu na našem Semaforu se nalazi u fazi ekspanzije.

Napomena: Činjenica da je neka varijabla ušla u fazu usporavanja ili recesije ne znači da se trend ne može preokrenuti, stope rasta ubrzati, a varijabla se vratiti u fazu ekspanzije. Budućnost je teško predvidjeti, stoga ovdje komentiramo kretanje trendova uz trenutno dostupne informacije.

Što je Semafor poslovnog ciklusa?

Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i vizualno atraktivan način pokazuje kretanje različitih indikatora hrvatskog gospodarstva kroz faze poslovnog ciklusa. Cikličnim kretanjem u smjeru obrnutom od kazaljke na satu, Semafor nam govori nalaze li se pojedini indikatori hrvatskog gospodarstva u fazi ekspanzije, usporavanja, recesije ili oporavka.

Iako u inozemstvu uobičajene, u Hrvatskoj do sada nisu postojale ovakve cikličke vizualizacije poslovnog ciklusa. Analize kretanja hrvatskog gospodarstva do sada su se svodile na prikaz vremenskih serija pojedinih pokazatelja ekonomskih kretanja, poput stopa rasta BDP-a, stope nezaposlenosti, anketa o pouzdanju potrošača i sl. Navedeni pokazatelji obilježeni su velikom kolebljivošću u kratkom roku te rast nekog od pokazatelja ne mora značiti zaokret u ciklusu hrvatskog gospodarstva, već biti samo kratkoročna promjena koja iščezava već nakon mjesec ili dva. Također, iz ovih pokazatelja običnom promatraču nije odmah na prvi pogled jasno u kojoj od četiri standardne faze poslovnog ciklusa se određeni pokazatelj nalazi, gdje su bile točke preokreta iz jedne faze u drugu, u kakvom je odnosu trenutna situacija s dugogodišnjim prosjekom hrvatskog gospodarstva te da li dinamika promjena ubrzava ili usporava.

Ovdje predstavljeni Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i lako razumljiv način opisuje položaj i dinamiku kretanja pojedinih sektora hrvatskog gospodarstva kroz četiri faze poslovnog ciklusa iz mjeseca u mjesec. S obzirom da se semafori temelje na indikatorima visoke frekvencije objave, pokazatelji poslovnog ciklusa bit će ažurirani na mjesečnoj bazi i to znatno ranije od objava službenih podataka o kretanju BDP-a.

Pojašnjenje faza poslovnog ciklusa

  • EKSPANZIJA - stope rasta varijabli su iznad dugoročnog prosjeka i ubrzavaju

  • USPORAVANJE - stope rasta su iznad dugoročnog prosjeka, ali usporavaju

  • RECESIJA - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka i usporavaju

  • OPORAVAK - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka, ali ubrzavaju

Vrhunci poslovnog ciklusa nalaze na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna poslovnog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.