Semafor poslovnog ciklusa

Objavljeno: 21. svibnja 2019.

EKSPANZIJA

Građevinarstvo

Potrošački sentiment

Maloprodaja

Uvoz roba

USPORAVANJE

Plaće

ZaposlenostRECESIJA

Izvoz roba

Inflacija

Turizam

OPORAVAK

Industrijska proizvodnja(ažurirano: 21.5.2019.)

Grafikon je interaktivan te se na njemu mogu odabrati prethodna razdoblja i promatrati u kojoj fazi poslovnog ciklusa su tada bili pojedini indikatori.

Industrijska proizvodnja i osobna potrošnja

Nakon blagog rasta u veljači (0,6 posto), industrijska proizvodnja porasla je 2,9 posto godišnje u ožujku prema kalendarski prilagođenim podacima. Snažan rast zabilježen je u proizvodnji intermedijarnih proizvoda (+9,2 posto) te kapitalnih proizvoda (+4,7 posto), dok su negativan utjecaj imali energija (-4,6 posto) i trajni proizvodi za široku potrošnju (-0,9 posto). Nakon 2018., u kojoj je stopa rasta industrijske proizvodnje iznosila -1,0 posto, u prvom kvartalu 2019. zamjetan je oporavak industrije koja raste 2,7 posto u prosjeku, što je vidljivo na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Pozitivni trendovi se nastavljaju u sektoru maloprodaje. U ožujku je promet u trgovini na malo porastao za 5,7 posto godišnje, sporije od rasta u veljači (8,7 posto), no i dalje brže od prosječne stope rasta u prethodnih 12 mjeseci (4,4 posto). Sektor maloprodaje se od svibnja prošle godine nalazi u fazi ekspanzije. Trend optimizma među potrošačima je također u ekspanziji te za sad ne pokazuje znakove usporavanja.

Slika 1. Godišnje stope rasta pojedinih pokazatelja

Napomena: Podaci za građevinarstvo te izvoz i uvoz roba odnose se na veljaču 2019.

Izvor: DZS, HZMO, izračun autora

Turizam i građevinarstvo

Broj noćenja turista je nakon snažnog rasta u veljači (+12,6 posto), pao za 8 posto u ožujku na godišnjoj razini prema desezoniranim podacima. Pad je očekivan, s obzirom na raniji Uskrs prošle godine. Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosi visokih 9,9 posto te se turizam uslijed negativnih stopa rasta u siječnju i ožujku nalazi u fazi recesije na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Građevinarstvo se i dalje nalazi u fazi ekspanzije. Prema zadnjim podacima za veljaču, obujam građevinskih radova na godišnjoj razini porastao je za 14,3 posto, blago sporije nego u siječnju (15,9 posto), no i dalje 8,6 postotnih bodova brže u odnosu na prosjek prethodnih 12 mjeseci. Toliko visoke stope rasta obujma građevinskih radova, kao u siječnju i veljači nisu zabilježene od sredine 2008. godine.

Trgovinska razmjena

Prema zadnje dostupnim podacima za veljaču 2019., desezonirani izvoz roba porastao je za 11,9 posto na godišnjoj razini, brže od rasta u siječnju (4,2 posto) te prosjeka prethodnih 12 mjeseci (3,3 posto). Izvoz roba se i dalje nalazi u fazi recesije, no približava se vertikalnoj osi, to jest prelasku u fazu oporavka, gdje se odnedavno nalazi industrijska proizvodnja za koju je izvoz roba usko vezan.

Istovremeno, uvoz roba porastao je 13,1 posto prema desezoniranim podacima, nakon sporijeg rasta u siječnju (5,7 posto). Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosila je 6,9 posto. Uvoz roba se od kolovoza 2018. nalazi u fazi ekspanzije.

Tržište rada, plaće i cijene

Tržište rada uobičajeno nešto kaska za promjenama u proizvodnji i potrošnji te je zaposlenost (mjerena brojem osiguranika pri HZMO-u) porasla 2,1 posto u ožujku, blago sporije u odnosu na veljaču i od prosječne stope u prethodnih 12 mjeseci (2,2 posto). Rast zaposlenosti u prosjeku stagnira posljednjih godinu dana na razini oko 2,2 posto. S blagim usporavanjem u posljednjih nekoliko mjeseci zaposlenost je prešla svoj vrhunac te se nalazi u fazi usporavanja tik uz vertikalnu granicu. To je vidljivo i po poziciji balončića Zaposlenost na Semaforu.

Rast bruto plaća usporio je na 2,8 posto godišnje u ožujku, što je zamjetno sporije od rasta u veljači (4 posto) i prosjeka prethodnih 12 mjeseci (3,3 posto). Bez obzira na rekordno nisku nezaposlenost te daljnji rast zaposlenosti, koji pozitivno utječu na rast plaća, plaće se od svibnja 2018. nalaze u fazi usporavanja našem Semaforu.

Iako inflacija nije klasična ciklička varijabla jer se zna kretati u suprotnom smjeru od aktualnog poslovnog ciklusa, zanimljivo je promotriti i njeno kretanje. Na Semaforu je vidljivo da cijene prate kretanje plaća, ali ipak s vremenskim odmakom. Inflacija je u ožujku 2019. blago ubrzala na 0,9 posto s 0,5 posto u veljači. Inflacija se na našem Semaforu nalazi u fazi recesije.

Napomena: Činjenica da je neka varijabla ušla u fazu usporavanja ili recesije ne znači da se trend ne može preokrenuti, stope rasta ubrzati, a varijabla se vratiti u fazu ekspanzije. Budućnost je teško predvidjeti, stoga ovdje komentiramo kretanje trendova uz trenutno dostupne informacije.

Što je Semafor poslovnog ciklusa?

Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i vizualno atraktivan način pokazuje kretanje različitih indikatora hrvatskog gospodarstva kroz faze poslovnog ciklusa. Cikličnim kretanjem u smjeru obrnutom od kazaljke na satu, Semafor nam govori nalaze li se pojedini indikatori hrvatskog gospodarstva u fazi ekspanzije, usporavanja, recesije ili oporavka.

Iako u inozemstvu uobičajene, u Hrvatskoj do sada nisu postojale ovakve cikličke vizualizacije poslovnog ciklusa. Analize kretanja hrvatskog gospodarstva do sada su se svodile na prikaz vremenskih serija pojedinih pokazatelja ekonomskih kretanja, poput stopa rasta BDP-a, stope nezaposlenosti, anketa o pouzdanju potrošača i sl. Navedeni pokazatelji obilježeni su velikom kolebljivošću u kratkom roku te rast nekog od pokazatelja ne mora značiti zaokret u ciklusu hrvatskog gospodarstva, već biti samo kratkoročna promjena koja iščezava već nakon mjesec ili dva. Također, iz ovih pokazatelja običnom promatraču nije odmah na prvi pogled jasno u kojoj od četiri standardne faze poslovnog ciklusa se određeni pokazatelj nalazi, gdje su bile točke preokreta iz jedne faze u drugu, u kakvom je odnosu trenutna situacija s dugogodišnjim prosjekom hrvatskog gospodarstva te da li dinamika promjena ubrzava ili usporava.

Ovdje predstavljeni Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i lako razumljiv način opisuje položaj i dinamiku kretanja pojedinih sektora hrvatskog gospodarstva kroz četiri faze poslovnog ciklusa iz mjeseca u mjesec. S obzirom da se semafori temelje na indikatorima visoke frekvencije objave, pokazatelji poslovnog ciklusa bit će ažurirani na mjesečnoj bazi i to znatno ranije od objava službenih podataka o kretanju BDP-a.

Pojašnjenje faza poslovnog ciklusa

  • EKSPANZIJA - stope rasta varijabli su iznad dugoročnog prosjeka i ubrzavaju
  • USPORAVANJE - stope rasta su iznad dugoročnog prosjeka, ali usporavaju
  • RECESIJA - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka i usporavaju
  • OPORAVAK - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka, ali ubrzavaju

Vrhunci poslovnog ciklusa nalaze na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna poslovnog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.