Semafori ekonomske klime

Objavljeno: 1. srpnja 2021.

Poboljšanje ekonomske klime u većini članica EU, ESI u Hrvatskoj u fazi ekspanzije

Na grafikonu se mogu uključivati i isključivati pojedini balončići klikom na obojani kružić na legendi pri vrhu grafikona.

Europska komisija objavila je podatke o indeksu ekonomskog sentimenta (ESI) za lipanj 2021. Na razini Europske unije ekonomski sentiment porastao je za 3 indeksna boda, čime peti mjesec zaredom ESI snažno raste. Time je ekonomski sentiment dosegao 117 indeksnih bodova, što je rekordno visoka razina u posljednjih 21 godinu. Kao što je vidljivo na sljedećem grafikonu, ekonomska klima u svibnju poboljšala se u većini članica. Pritom je najveći rast sentimenta zabilježen u Austriji, Češkoj i Njemačkoj. U Hrvatskoj ESI je porastao za 1,5 indeksnih bodova na 108,1 indeksnih bodova te se i dalje nalazi ispod pretpandemijske razine (u veljači 2020. ESI je u Hrvatskoj iznosio 113 indeksnih bodova).

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Uslijed poboljšanja ekonomske klime u posljednjih nekoliko mjeseci, naš Semafor ekonomske klime, koji je dostupan na vrhu ove stranice, pokazuje da je ekonomski sentiment Svih sektora u Hrvatskoj prešao horizontalnu os te se od travnja nalazi u fazi ekspanzije.

Ekonomski sentiment - Svi sektori

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Gledano no sektorima, u lipnju ekonomska klima u Hrvatskoj poboljšala se u maloprodaji, uslugama i građevinarstvu, a blago pogoršala u industriji i među potrošačima.

Pritom je najveći rast zabilježen u sektoru maloprodaje, gdje je sentiment snažno porastao za 15,5 indeksnih bodova uslijed snažnog porasta procjene prodaje u prethodna tri mjeseca, blagog pada procjene zaliha i poboljšanih očekivanja među anketiranim poduzetnicima. Rast sentimenta u maloprodaji je očekivan s obzirom na rekordno visoke stope rasta trgovine na malo na godišnjoj razini u prethodnim mjesecima (+21,7 posto u prosjeku od ožujka do svibnja). Unatoč značajnom poboljšanju sentimenta u maloprodaji ove godine, on se i dalje nalazi ispod pretpandemijske razine, kao što je vidljivo na grafikonu ispod te se nalazi u fazi oporavka na našem Semaforu ekonomske klime.

U fazi oporavka nalazi se i sektor usluga, u kojem je sentiment porastao za 5,4 indeksnih bodova u lipnju. Faza oporavka znači da je trend u sektorima usluga i maloprodaje na razini nižoj od prosječne, no poboljšava se.

S druge strane, uslijed snažnog rasta sentimenta u posljednjih pola godine, sektori građevinarstva, industrije i potrošača ponovno se nalaze u fazi ekspanzije na našem Semaforu ekonomske klime. To znači da je u njima trend ekonomske klime iznad prosječno zabilježenih razina i poboljšava se.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Industrija

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Maloprodaja

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

O semaforu ekonomske klime

Semafor ekonomske klime baziran je na anketama Europske Komisije o očekivanjima i pouzdanju potrošača te očekivanjima predstavnika poduzeća koja posluju u sektorima industrije, građevinarstva, trgovine (maloprodaja) i usluga. U ekonomskoj je literaturi dobro poznato kako su očekivanja ekonomskih subjekata o budućnosti dobri prediktori ekonomske klime i pokazatelji ciklusa u kojem se gospodarstvo nalazi.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.