Semafori ekonomske klime

Objavljeno: 3. rujna 2021.

Ekonomski sentiment u svim sektorima u fazi ekspanzije

Na grafikonu se mogu uključivati i isključivati pojedini balončići klikom na obojani kružić na legendi pri vrhu grafikona.

Europska komisija objavila je podatke o indeksu ekonomskog sentimenta (ESI) za kolovoz 2021. Na razini Europske unije ekonomski sentiment pao je s rekordno visoke razine iz srpnja za 1,5 indeksnih bodova te sada iznosi 116,5 indeksnih bodova. Kao što je vidljivo na sljedećem grafikonu, ekonomska klima u kolovozu blago se pogoršala u većini članica. Pritom je najveći pad zabilježen u Francuskoj, Belgiji i Estoniji. S druge strane, snažan rast sentimenta zabilježen je u Malti i Luksemburgu. U Hrvatskoj ESI je porastao za 1,4 indeksnih bodova na 112 indeksnih bodova, čime deveti mjesec zaredom ESI raste. Ipak sentiment u Hrvatskoj se i dalje nalazi blago ispod pretpandemijske razine (u veljači 2020. ESI je u Hrvatskoj iznosio 113 indeksnih bodova).

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Uslijed snažnog poboljšanja ekonomske klime u posljednjih pola godine, naš Semafor ekonomske klime, koji je dostupan na vrhu ove stranice, pokazuje da je ekonomski sentiment Svih sektora u Hrvatskoj prešao horizontalnu os te se od travnja nalazi u fazi ekspanzije.

Ekonomski sentiment - Svi sektori

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Gledano no sektorima, u kolovozu ekonomska klima u Hrvatskoj poboljšala se u građevinarstvu, uslužnom sektoru, industriji i maloprodaji, a blago pogoršala među potrošačima.

Pritom je najveći rast zabilježen u sektoru građevinarstva gdje je sentiment porastao za 2,7 indeksnih bodova uslijed rasta očekivanja zapošljavanja u sljedeća tri mjeseca među anketiranim poduzetnicima.

Snažan rast zabilježen je i u sektoru usluga (+2,1 indeksni bod), čime se sentiment vratio gotovo na pretpandemijsku razine, kao što je vidljivo na grafikonu ispod. Sentiment u industriji je također porastao za 2,1 indeksni bod u kolovozu uslijed snažnog rasta procjene knjige narudžbi i blagog pada procjene zaliha gotovih proizvoda.

Sentiment u svim sektorima nalazi se u fazi ekspanzije na našem Semaforu ekonomske klime. To znači da je u njima trend ekonomske klime iznad prosječno zabilježenih razina i poboljšava se.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Industrija

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Usluge

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

O semaforu ekonomske klime

Semafor ekonomske klime baziran je na anketama Europske Komisije o očekivanjima i pouzdanju potrošača te očekivanjima predstavnika poduzeća koja posluju u sektorima industrije, građevinarstva, trgovine (maloprodaja) i usluga. U ekonomskoj je literaturi dobro poznato kako su očekivanja ekonomskih subjekata o budućnosti dobri prediktori ekonomske klime i pokazatelji ciklusa u kojem se gospodarstvo nalazi.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.