Semafori ekonomske klime

Piše: Marin Levaj

Objavljeno: 9. listopada 2018.

Optimizam u industriji na putu oporavka, ali u maloprodaji su očekivanja sve lošija

Europska komisija objavila je podatke o indeksu ekonomskog sentimenta (ESI) za rujan 2018. U Hrvatskoj je ESI porastao za 1,3 indeksna boda u odnosu na kolovoz. Istovremeno većina je zemalja EU-a doživjela pogoršanje ekonomske klime, kao što je vidljivo na sljedećem grafikonu. Najveći pad zabilježili su Grčka i Mađarska, a najveći rast Cipar i Luksemburg.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Indeks ekonomskog sentimenta u Hrvatskoj tako se još uvijek nalazi 2,5 posto ispod svoje rekordne razine zabilježene u veljači 2018.

S obzirom da već sedam mjeseci ekonomska klima u Hrvatskoj u prosjeku stagnira, naš Semafor ekonomske klime, koji je dostupan na vrhu ove stranice, pokazuje da je ekonomski sentiment Svih sektora na samom pragu prelaska u fazu usporavanja.

Sljedeći grafikon pokazuje i kako se nalazimo u povijesno dobrim vremenima po pitanju ekonomskog optimizma u hrvatskom gospodarstvu, no valja imati da su podaci za Hrvatsku dostupni tek od 2008. godine, tako da je riječ o relativno kratkom, 10-godišnjem uzorku.

Ekonomski sentiment - Svi sektori

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Gledano po sektorima, poboljšanje ekonomske klime u rujnu zabilježili su industrija, građevina i usluge. Industrija je snažno porasla za 5,2 indeksna boda, nakon dva mjeseca pada, uslijed rasta procjene knjige narudžbi te proizvodnih očekivanja u sljedećim mjesecima među anketiranim poduzećima. Time se naš Semafor ekonomske klime za Industriju približio granici povratka u fazu ekspanzije iz faze usporavanja u kojoj se nalazi od travnja ove godine.

Građevina nastavlja s robusnim rastom optimizma te se ovaj sektor u fazi ekspanzije nalazi već četiri i pol godine - što se i ogleda u broju izdanih građevinskih dozvola, kao i kretanjima cijena nekretnina u Hrvatskoj. Pritom se indeks građevine vratio na rekordno visoku razinu iz lipnja ove godine (13,9 indeksnih bodova).

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

S druge strane, maloprodaja je i treći mjesec uzastopno zabilježila pogoršanje ekonomskog sentimenta te je pala na najnižu razinu od svibnja 2017. Pad indeksa posljedica je pada procjene poslovne aktivnosti, odnosno prodaje u posljednja tri mjeseca, što možemo povezati sa slabijom od očekivanja turističkom aktivnošću u glavnom dijelu sezone. S padom u rujnu, nagib dugoročnog trenda postao je negativan, što je vidljivo i na Semafor ekonomske klime na vrhu ove stranice koji pokazuje da je Maloprodaja prešla u fazu usporavanja.

Ekonomski sentiment - Maloprodaja

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Industrija

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Semafor ekonomske klime pokazuje da su jedino sektor potrošača i građevine i dalje snažno u fazi ekspanzije. To znači da je u njima trend ekonomske klime iznad prosječno zabilježenih razina i poboljšava se. Kod industrije se primjećuje jačanje zamaha u optimizmu te približavanje fazi ekspanzije. Obratnu situaciju vidimo u sektoru maloprodaje, koji je ovaj mjesec prešao u fazu usporavanja u kojoj se nalazi i sektor usluga - odnosno trend je negativan, iako još uvijek na razinama višima od prosječnih.

O semaforu ekonomske klime

Semafor ekonomske klime baziran je na anketama Europske Komisije o očekivanjima i pouzdanju potrošača te očekivanjima predstavnika poduzeća koja posluju u sektorima industrije, građevinarstva, trgovine (maloprodaja) i usluga. U ekonomskoj je literaturi dobro poznato kako su očekivanja ekonomskih subjekata o budućnosti dobri prediktori ekonomske klime i pokazatelji ciklusa u kojem se gospodarstvo nalazi.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.