Semafori ekonomske klime

Objavljeno: 29. svibnja 2020.

Blagi oporavak ekonomske klime u većini članica EU u svibnju, nakon dva mjeseca snažnog pada

Na grafikonu se mogu uključivati i isključivati pojedini balončići klikom na obojani kružić na legendi pri vrhu grafikona.

Europska komisija objavila je podatke o indeksu ekonomskog sentimenta (ESI) za svibanj 2020. Nakon rekordnog pada u posljednja dva mjeseca (-39,2 indeksna boda), na razini Europske unije ESI je blago porastao za 2,9 indeksnih bodova. Indeks ekonomskog sentimenta na razini EU iznosi 66,7 indeksnih bodova, nakon što se u travnju nalazio na rekordno niskoj razini (63,8 bodova). Kao što je vidljivo na sljedećem grafikonu, ekonomska klima blago se poboljšala u većini članica EU, no i dalje se u većini njih nalazi blizu rekordno niskih razina. Pritom je najveći rast sentimenta na mjesečnoj razini zabilježen u Luksemburgu i Sloveniji, dok je pogoršanje klime najizraženije u Grčkoj i Portugalu. U Hrvatskoj je ESI porastao za 6,7 indeksnih bodova, nakon snažnog pada u travnju (-31 indeksni bod) kada je dosegao rekordno nisku razinu, te sada iznosi 79 indeksnih bodova.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Uslijed izraženog pogoršanja ekonomske klime u posljednja tri mjeseca, naš Semafor ekonomske klime, koji je dostupan na vrhu ove stranice, pokazuje da je ekonomski sentiment Svih sektora prešao horizontalnu os te se nalazi u fazi recesije.

Ekonomski sentiment - Svi sektori

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Nakon snažnog pada u ožujku i travnju, ekonomska klima blago se poboljšala u svim sektorima. Pritom je najveći rast zabilježen u industriji u kojoj je sentiment porastao za 9,7 indeksnih bodova s rekordno niske razine iz travnja, uslijed oporavka proizvodnih očekivanja u sljedećim mjesecima. Sentiment u industriji se nalazi daleko od prosječnih razina kao što je vidljivo na grafikonu ispod te je od ožujka ove godine prešao u fazu recesije na našem Semaforu ekonomske klime.

Blagi oporavak sentimenta nakon dva mjeseca snažnog pada uzorkovanog pandemijom koronavirusa i mjerama karantene zabilježen je i u ostalim sektorima: građevinarstvu (+5,8), uslugama (+5,5), među potrošačima (+4,5) i u maloprodaji (+3,8). Pritom se ekonomska klima u svim sektorima izuzev građevinarstva nalazi ispod prosječnih razina.

U sektoru usluga, koji je najsnažnije pogođen mjerama karantene i koji je zabilježio najveći pad sentimenta u posljednja dva mjeseca, procjena potražnje i poslovnog okruženja u posljednja tri mjeseca pali su na novu rekordno nisku razinu, no očekivanja potražnje u sljedeća tri mjeseca značajno su se popravila.

Na našem Semaforu na vrhu stranice vidljivo je da se sektori usluga i maloprodaje nalaze u fazi recesije što znači da im je trend na razinama nižim od prosječnih i pogoršava se, dok se sektori građevinarstva i potrošača nalaze u fazi usporavanja- odnosno trend im je negativan, iako još uvijek na razinama višima od prosječnih.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Industrija

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Maloprodaja

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

O semaforu ekonomske klime

Semafor ekonomske klime baziran je na anketama Europske Komisije o očekivanjima i pouzdanju potrošača te očekivanjima predstavnika poduzeća koja posluju u sektorima industrije, građevinarstva, trgovine (maloprodaja) i usluga. U ekonomskoj je literaturi dobro poznato kako su očekivanja ekonomskih subjekata o budućnosti dobri prediktori ekonomske klime i pokazatelji ciklusa u kojem se gospodarstvo nalazi.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.