Semafor ekonomske klime

Objavljeno: 5. srpnja 2022.

Nastavak pada ekonomskog sentimenta u većini članica EU

Na grafikonu se mogu uključivati i isključivati pojedini balončići klikom na obojani kružić na legendi pri vrhu grafikona.

Europska komisija objavila je podatke o indeksu ekonomskog sentimenta (ESI) za lipanj 2022. Na razini Europske unije ekonomski sentiment je pao za 1,7 indeksnih bodova, čime četvrti mjesec zaredom EU bilježi pogoršanje ekonomske klime. Ipak, ekonomski sentiment na razini EU i dalje se nalazi na iznadprosječnoj razini od 102,5 indeksnih bodova. Kao što je vidljivo na sljedećem grafikonu, većina članica zabilježila je pad sentimenta u lipnju. Pritom je najveći pad zabilježen u Danskoj, Slovačkoj i Švedskoj. U Hrvatskoj je ESI blago porastao za 0,2 indeksna boda te sada iznosi 109,4 indeksnih bodova.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Uslijed snažnog poboljšanja ekonomske klime u posljednjih godinu dana, naš Semafor ekonomske klime, koji je dostupan na vrhu ove stranice, pokazuje da je ekonomski sentiment Svih sektora u Hrvatskoj prešao horizontalnu os te se od ožujka 2021. nalazi u fazi ekspanzije.

Ekonomski sentiment - Svi sektori

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Gledano po sektorima, u lipnju ekonomska klima u Hrvatskoj poboljšala se u industriji, građevinarstvu i uslužnom sektoru, a pogoršala u maloprodaji i među potrošačima.

Pritom je sentiment u industriji porastao za 1,5 indeksnih bodova, čime sentiment u industriji blago raste četvrti mjesec zaredom. Na sentiment je pozitivno utjecao rast procjene proizvodnje u sljedeće tri mjeseca među anketiranim poduzetnicima. S druge strane, sentiment u maloprodaji snažno je pao za 4,9 indeksnih bodova, nakon rasta u svibnju (+6,3 indeksnih bodova). Pad sentimenta posljedica je smanjene procjene očekivane poslovne aktivnosti u sljedeća tri mjeseca među anketiranim poduzetnicima.

Sentiment je pao i među potrošačima za 2,3 indeksna boda u lipnju, nakon sličnog pada u svibnju (-3,2 indeksna boda), čime je nastavljen trend pogoršanje klime u sektoru vidljiv na grafikonu ispod. Među anketiranim potrošačima pogoršane su procjene financijske i opće ekonomske situacije u sljedećih 12 mjeseci. Pritom su njihove procjene trenda inflacije u posljednjih 12 mjeseci i očekivanja kretanja cijena u sljedećih 12 mjeseci na rekordno visokim razinama.

Sentiment u svim sektorima hrvatskog gospodarstva, osim sektora potrošača i dalje se nalazi u fazi ekspanzije na našem Semaforu ekonomske klime. To znači da je u njima trend ekonomske klime iznad prosječno zabilježenih razina i poboljšava se. Sentiment među potrošačima nalazi se u fazi recesije. Faza recesije znači da je trend sentimenta među potrošačima negativan i na razinama nižim od prosječnih.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Industrija

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Potrošači

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

O semaforu ekonomske klime

Semafor ekonomske klime baziran je na anketama Europske Komisije o očekivanjima i pouzdanju potrošača te očekivanjima predstavnika poduzeća koja posluju u sektorima industrije, građevinarstva, trgovine (maloprodaja) i usluga. U ekonomskoj je literaturi dobro poznato kako su očekivanja ekonomskih subjekata o budućnosti dobri prediktori ekonomske klime i pokazatelji ciklusa u kojem se gospodarstvo nalazi.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.