Semafori ekonomske klime

Objavljeno: 5. studenog 2019.

Blago pogoršanje ekonomske klime u listopadu uslijed pada sentimenta u industriji

Na grafikonu se mogu uključivati i isključivati pojedini balončići klikom na obojani kružić na legendi pri vrhu grafikona.

Europska komisija objavila je podatke o indeksu ekonomskog sentimenta (ESI) za listopad 2019. U Hrvatskoj je ESI pao za 1,4 indeksna boda u odnosu na rujan te iznosi 113,3 indeksnih bodova. Istovremeno većina je zemalja EU zabilježila pogoršanje ekonomske klime, dok je na razini Europske unije sentiment pao za 0,9 indeksnih bodova, kao što je vidljivo na sljedećem grafikonu. Najveći pad sentimenta zabilježila je Slovačka, nakon koje slijede Danska i Finska, dok je poboljšanje klime na mjesečnoj razini najizraženije u Malti i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Indeks ekonomskog sentimenta u Hrvatskoj tako se nalazi 1,9 posto ispod svoje rekordne razine zabilježene u siječnju 2018.

Ekonomska klima u Hrvatskoj se u posljednjih godinu i pol dana blago pogoršala, što je vidljivo na našem Semaforu ekonomske klime, koji je dostupan na vrhu ove stranice. Ekonomski sentiment Svih sektora prešao je vertikalnu os, to jest svoj vrhunac te se nalazi u fazi usporavanja.

Sljedeći grafikon pokazuje i kako se nalazimo u povijesno dobrim vremenima po pitanju ekonomskog optimizma u hrvatskom gospodarstvu, no valja imati da su podaci za Hrvatsku dostupni tek od 2008. godine, tako da je riječ o relativno kratkom, 11-godišnjem uzorku.

Ekonomski sentiment - Svi sektori

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Gledano po sektorima, poboljšanje ekonomske klime na mjesečnoj razini zabilježili su građevina i maloprodaja.

Nakon pada u rujnu (-4,8 indeksnih bodova), sentiment u građevinarstvu snažno je porastao za 6 indeksnih bodova u listopadu te je dosegao novu rekordno visoku razinu. Rast sentimenta posljedica je rasta procjene knjige narudžbi te poboljšanih očekivanja zapošljavanja među anketiranim poduzetnicima. Sektor građevine se nalazi u fazi ekspanzije od studenog 2015. godine. Visok optimizam u sektoru ogleda se u snažnom rastu obujma građevinskih radova u prvih osam mjeseci ove godine (+8,9 posto godišnje u prosjeku) te rastu broja izdanih građevinskih dozvola i predviđenoj vrijednosti radova u istom razdoblju (+7,2 posto, odnosno +34,3 posto godišnje).

Ekonomska klima poboljšala se i u maloprodaji, u kojoj je sentiment porastao za 1,3 indeksna boda, nakon snažnog rasta u rujnu (+8 indeksnih bodova). Među anketirani poduzetnicima poboljšala su se poslovna očekivanja za sljedeća tri mjeseca, dok su se procjene zaliha zadržale na sličnim razinama. Unatoč rastu u prethodna dva mjeseca, nagib dugoročnog trenda sentimenta u maloprodaje je negativan što je vidljivo i na Semaforu ekonomske klime na vrhu ove stranice, koji pokazuje da je sektor u fazi usporavanja.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

S druge strane, pogoršanje ekonomske klime zabilježeno je u industriji, u kojoj je sentiment u listopadu pao za 2,9 indeksnih bodova, nakon sličnog rasta u rujnu (+3,1). Na sentiment su negativno utjecali rast procjene zaliha te pad proizvodnih očekivanja i sljedeća tri mjeseca. Sentiment u industriji se od svibnja 2018. nalazi u fazi usporavanja na našem Semaforu ekonomske klime.

Ekonomska klima u sektoru usluga i među potrošačima ostala je na gotovo nepromijenjenim razinama, odnosno blago je pala za 0,1 indeksni bod. Nagib dugoročnog trenda u oba sektora je pozitivan te se oni nalaze u fazi ekspanzije, kao što je vidljivo na našem Semaforu ekonomske klime.

Ekonomski sentiment - Industrija

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Potrošači

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Semafor ekonomske klime pokazuje da su sektori potrošača, građevine i usluga u fazi ekspanzije. To znači da je u njima trend ekonomske klime iznad prosječno zabilježenih razina i poboljšava se. S druge strane, sektori industrije i maloprodaje nalaze se u fazi usporavanja - odnosno trend im je negativan, iako još uvijek na razinama višima od prosječnih.

O semaforu ekonomske klime

Semafor ekonomske klime baziran je na anketama Europske Komisije o očekivanjima i pouzdanju potrošača te očekivanjima predstavnika poduzeća koja posluju u sektorima industrije, građevinarstva, trgovine (maloprodaja) i usluga. U ekonomskoj je literaturi dobro poznato kako su očekivanja ekonomskih subjekata o budućnosti dobri prediktori ekonomske klime i pokazatelji ciklusa u kojem se gospodarstvo nalazi.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.