Semafori ekonomske klime

Objavljeno: 2. srpnja 2019.

Pad indeksa ekonomskog sentimenta u lipnju uslijed pogoršanja ekonomske klime u maloprodaji, industriji i uslugama

Na grafikonu se mogu uključivati i isključivati pojedini balončići klikom na obojani kružić na legendi pri vrhu grafikona.

Europska komisija objavila je podatke o indeksu ekonomskog sentimenta (ESI) za lipanj 2019. U Hrvatskoj je ESI pao za 1,3 indeksna boda u odnosu na svibanj te iznosi 112,2 indeksna boda. Istovremeno većina je zemalja EU doživjela pogoršanje ekonomske klime, dok je na razini Europske unije sentiment pao za 1,5 boda, kao što je vidljivo na sljedećem grafikonu. Najveći pad sentimenta zabilježili su Danska, Austrija i Mađarska, a najveći rast Slovačka, Malta i Poljska.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Indeks ekonomskog sentimenta u Hrvatskoj tako se još uvijek nalazi 2,9 posto ispod svoje rekordne razine zabilježene u siječnju 2018.

S obzirom da već godinu dana ekonomska klima u Hrvatskoj u prosjeku stagnira, naš Semafor ekonomske klime, koji je dostupan na vrhu ove stranice, pokazuje da je ekonomski sentiment Svih sektora oko svog vrhunca, uz vertikalnu os na granici između faza ekspanzije i usporavanja. Ipak nagib dugoročnog trenda je blago negativan, to jest ekonomski sentiment se nalazi u fazi usporavanja.

Sljedeći grafikon pokazuje i kako se nalazimo u povijesno dobrim vremenima po pitanju ekonomskog optimizma u hrvatskom gospodarstvu, no valja imati da su podaci za Hrvatsku dostupni tek od 2008. godine, tako da je riječ o relativno kratkom, 11-godišnjem uzorku.

Ekonomski sentiment - Svi sektori

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Gledano po sektorima, pogoršanje sentimenta zabilježeno je u maloprodaji, industriji te uslugama, a poboljšanje među potrošačima i u građevini. Sektor maloprodaje zabilježio je najveći pad od 2,9 indeksnih bodova, što je već treći mjesec kako sentiment u sektoru pada. Pad sentimenta u maloprodaji posljedica je slabijih očekivanja o prodaji u sljedeća tri mjeseca te pada procjene prodaje u prethodna tri mjeseca, što ne iznenađuje s obzirom na pad prometa u trgovini na malo u svibnju (-2,0 posto godišnje). Nagib dugoročnog trenda sentimenta u maloprodaje je negativan što je vidljivo i na Semaforu ekonomske klime na vrhu ove stranice, koji pokazuje da je sektor u fazi usporavanja.

Pogoršanje ekonomske klime bilježi i industrija, u kojoj je sentiment u lipnju pao za 1,8 indeksnih bodova, nakon rasta od 1,2 boda u svibnju. Pad sentimenta posljedica je rasta procjene zaliha gotovih proizvoda i pogoršanih proizvodnih očekivanja u sljedećim mjesecima. Sentiment u industriji se od svibnja 2018. nalazi u fazi usporavanja na našem Semaforu ekonomske klime.

Nakon stagnacije u svibnju, sentiment u sektoru usluga blago je pao za 1,4 indeksna boda u lipnju, uslijed slabijih očekivanja potražnje u sljedeća tri mjeseca. Nagib dugoročnog trenda usluga je pozitivan te se sektor usluga nalazi u fazi ekspanzije od rujna 2018.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

S druge strane, ekonomska klima blago se poboljšala među potrošačima i u sektoru građevine.

Sentiment u građevini blago je porastao za 0,3 indeksna boda, nakon rasta u svibnju od 0,6 boda. Sektor građevine se nalazi u fazi ekspanzije od listopada 2015. godine. Visok optimizam u sektoru ogleda se u snažnom rastu obujma građevinskih radova u prva četiri mjeseca 2019. (+12,5 posto godišnje u prosjeku) te rastu broja izdanih građevinskih dozvola i predviđenoj vrijednosti radova u istom razdoblju (+10,4 posto, odnosno +42,7 posto godišnje).

Sentiment među potrošačima treći mjesec zaredom dostiže novu rekordno visoku razinu. U lipnju je porastao za 0,6 indeksna boda. Na rast pozitivno su utjecala poboljšana očekivanja vezena uz ekonomsku situaciju u sljedećih godinu dana. Kao što je vidljivo na našem Semaforu ekonomske klime, sentiment među potrošačima nalazi se u fazi ekspanzije od ožujka 2015.

Ekonomski sentiment - Industrija

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Potrošači

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Semafor ekonomske klime pokazuje da su sektori potrošača, građevine i usluga u fazi ekspanzije. To znači da je u njima trend ekonomske klime iznad prosječno zabilježenih razina i poboljšava se. S druge strane, sektori industrije i maloprodaje nalaze se u fazi usporavanja - odnosno trend im je negativan, iako još uvijek na razinama višima od prosječnih.

O semaforu ekonomske klime

Semafor ekonomske klime baziran je na anketama Europske Komisije o očekivanjima i pouzdanju potrošača te očekivanjima predstavnika poduzeća koja posluju u sektorima industrije, građevinarstva, trgovine (maloprodaja) i usluga. U ekonomskoj je literaturi dobro poznato kako su očekivanja ekonomskih subjekata o budućnosti dobri prediktori ekonomske klime i pokazatelji ciklusa u kojem se gospodarstvo nalazi.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.