Semafori ekonomske klime

Objavljeno: 30. listopada 2020.

Ekonomska klima stagnira na razini EU, u Hrvatskoj blagi pad

Na grafikonu se mogu uključivati i isključivati pojedini balončići klikom na obojani kružić na legendi pri vrhu grafikona.

Europska komisija objavila je podatke o indeksu ekonomskog sentimenta (ESI) za listopad 2020. Na razini Europske unije ekonomski sentiment je nakon četiri mjeseca rasta stagnirao te iznosi 90 indeksnih bodova. U veljače prije izbijanja pandemije koronavirusa ESI je iznosio 103 indeksna boda na razini EU. Kao što je vidljivo na sljedećem grafikonu, ekonomska klima u rujnu poboljšala se u pola članica. Pritom je najveći rast sentimenta na mjesečnoj razini zabilježen u Luksemburgu, Estoniji i Danskoj. S druge strane, značajniji pogoršanje ekonomske klima u listopadu bilježe Malta, Češka, Francuska i Slovenija. U Hrvatskoj je ESI blago pao za 0,2 indeksna boda te sada iznosi 88,4 indeksnih bodova. U veljači ESI u Hrvatskoj iznosio je 112,6 indeksnih bodova.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Uslijed izraženog pogoršanja ekonomske klime u posljednjih pola godine, naš Semafor ekonomske klime, koji je dostupan na vrhu ove stranice, pokazuje da je ekonomski sentiment Svih sektora prešao horizontalnu os te se nalazi u fazi recesije.

Ekonomski sentiment - Svi sektori

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Gledano po sektorima, ekonomska klima se poboljšala u sektoru usluga (+2,2) i građevinarstvu (+1,6), a pogoršala u maloprodaji (-3,3), industriji (-0,6) i među potrošačima (-0,3).

Najveći pad sentimenta zabilježen je u maloprodaji, gdje je sentiment pao za 3,3 indeksna boda uslijed pada procjene prodaje u prethodna tri mjeseca i rasta procjene zaliha među anketiranim poduzetnicima.

S druge strane, poboljšanje klime u sektoru usluga (+2,2) posljedica je rasta procjene poslovne situacije i potražnje u prethodna tri mjeseca.

Na našem Semaforu na vrhu stranice vidljivo je da se sektori usluga, maloprodaje i industrije nalaze u fazi recesije što znači da im je trend na razinama nižim od prosječnih i pogoršava se, dok se sektori građevinarstva i potrošača nalaze u fazi usporavanja- odnosno trend im je negativan, iako još uvijek na razinama višima od prosječnih.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Industrija

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Maloprodaja

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

O semaforu ekonomske klime

Semafor ekonomske klime baziran je na anketama Europske Komisije o očekivanjima i pouzdanju potrošača te očekivanjima predstavnika poduzeća koja posluju u sektorima industrije, građevinarstva, trgovine (maloprodaja) i usluga. U ekonomskoj je literaturi dobro poznato kako su očekivanja ekonomskih subjekata o budućnosti dobri prediktori ekonomske klime i pokazatelji ciklusa u kojem se gospodarstvo nalazi.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.