Semafori ekonomske klime

Objavljeno: 29. ožujka 2019.

Rast sentimenta u svim sektorima izuzev industrije

Na grafikonu se mogu uključivati i isključivati pojedini balončići klikom na obojani kružić na legendi pri vrhu grafikona.

Europska komisija objavila je podatke o indeksu ekonomskog sentimenta (ESI) za ožujak 2019. U Hrvatskoj je ESI porastao za 1,1 indeksni bod u odnosu na veljaču te iznosi 115,4 indeksna boda. Istovremeno na razini Europske unije sentiment je pao za 0,4 bodova. Najveće pogoršanje ekonomske klime na mjesečnoj razini zabilježili su Malta, Portugal i Slovačka, a najveći rast sentimenta Danska, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Indeks ekonomskog sentimenta u Hrvatskoj tako se nalazi samo 0,1 indeksni bod ispod svoje rekordne razine zabilježene u siječnju 2018.

Ekonomski sentiment Svih sektora, nakon što se sredinom 2018. približio vertikalnoj osi na granici između faza ekspanzije i usporavanja, s rastom u posljednjih nekoliko mjeseci ponovo se udaljio od granice te se nalazi u fazi ekspanzije, kao što je vidljivo na našem Semaforu ekonomske klime, koji je dostupan na vrhu ove stranice.

Sljedeći grafikon pokazuje i kako se nalazimo u povijesno dobrim vremenima po pitanju ekonomskog optimizma u hrvatskom gospodarstvu, no valja imati da su podaci za Hrvatsku dostupni tek od 2008. godine, tako da je riječ o relativno kratkom, 10-godišnjem uzorku.

Ekonomski sentiment - Svi sektori

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Gledano po sektorima, poboljšanje ekonomske klime su zabilježili svi sektori izuzev industrije. Sektor usluga zabilježio je najveći rast od 6,3 indeksna boda, nakon rasta od 2,5 indeksna boda u veljači, čime dosiže rekordno visoku razinu. Rast optimizma u sektoru usluga posljedica je snažnog rasta kako procjene poslovnih kretanja i potražnje u prethodna tri mjeseca tako i rasta očekivane potražnje u sljedeća tri mjeseca. Kao što je vidljivo na našem Semaforu ekonomske klime, sektor usluga se nalazi u fazi ekspanzije od studenog 2018.

Snažan rast od 4 indeksna boda zabilježen je i u sektoru maloprodaje, nakon blagog pada u veljači (-1,5 indeksni bod), uslijed ubrzanja rasta prometa u trgovini na malo u prva dva mjeseca 2019. (6,5 posto u prosjeku). Rast sentimenta u maloprodaji posljedica je rast procjene poslovne aktivnosti u prethodna tri mjeseca, dok su se očekivanja o budućoj prodaji među anketirani poduzetnici zadržala blizu rekordnih razina. Nagib dugoročnog trenda sentimenta u maloprodaje je i dalje negativan što je vidljivo i na Semaforu ekonomske klime na vrhu ove stranice, koji pokazuje da je sektor u fazi usporavanja.

U sektoru građevinarstva, sentiment nastavlja snažno rasti te već četvrti mjesec zaredom dostiže novu rekordnu razinu. Rast u ožujku iznosio je 2,7 indeksnih bodova, uslijed rekordne procjene knjige narudžbi te zapošljavanja u sljedeća tri mjeseca među anketiranim poduzetnicima. Sektor građevine se nalazi u fazi ekspanzije od rujna 2015 godine.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

S druge strane, sentiment u industriji pao je za 2,4 indeksna boda, uslijed pada proizvodnih očekivanja u sljedećim mjesecima. Pad je uslijedio nakon rasta u veljači (+3,9 indeksnih bodova). Sentiment u industriji i dalje se nalazi na visokoj razini, dok industrijska proizvodnja raste već dva mjeseca zaredom na godišnjoj (4,6 posto u siječnju, 0,6 posto u veljači) što nije zabilježeno od listopada 2017. Kao što je vidljivo na našem Semaforu ekonomske klime, industrija se u zadnjih godinu dana nalazi uz vertikalnu os, na granici između faza ekspanzije i usporavanja.

Ekonomski sentiment - Industrija

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Usluge

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Semafor ekonomske klime pokazuje da su sektori potrošača, građevine i usluga u fazi ekspanzije. To znači da je u njima trend ekonomske klime iznad prosječno zabilježenih razina i poboljšava se. Sektor industrije također u fazi ekspanzije, no uz granicu prelaska u fazu usporavanja, gdje se već dulje vrijeme se nalazi sektor maloprodaje kojem je trend negativan, iako još uvijek na razinama višima od prosječnih.

O semaforu ekonomske klime

Semafor ekonomske klime baziran je na anketama Europske Komisije o očekivanjima i pouzdanju potrošača te očekivanjima predstavnika poduzeća koja posluju u sektorima industrije, građevinarstva, trgovine (maloprodaja) i usluga. U ekonomskoj je literaturi dobro poznato kako su očekivanja ekonomskih subjekata o budućnosti dobri prediktori ekonomske klime i pokazatelji ciklusa u kojem se gospodarstvo nalazi.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.