Semafori ekonomske klime

Objavljeno: 31. srpnja 2020.

Poboljšanje ekonomske klime u svim članicama EU, izuzev Hrvatske

Na grafikonu se mogu uključivati i isključivati pojedini balončići klikom na obojani kružić na legendi pri vrhu grafikona.

Europska komisija objavila je podatke o indeksu ekonomskog sentimenta (ESI) za srpanj 2020. Na razini Europske unije ekonomski sentiment porastao je 6,9 indeksnih bodova u odnosu na lipanj. S rastom u posljednja tri mjeseca ESI je na razini EU povratio pola gubitka vrijednosti iz ožujka i travnja, te sada iznosi 81,8 indeksnih bodova. U veljače prije izbijanja pandemije koronavirusa ESI je iznosio 103 indeksna boda na razini EU. Kao što je vidljivo na sljedećem grafikonu, ekonomska klima u srpnju se poboljšala u svim članica EU, izuzev Hrvatske. Pritom je najveći rast sentimenta na mjesečnoj razini zabilježen u Češkoj, Slovačkoj i Poljskoj. U Hrvatskoj je ESI pao za 1,6 indeksnih bodova te sada iznosi 83,2 indeksna boda. U veljači ESI u Hrvatskoj iznosio je 112,6 indeksnih bodova.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Uslijed izraženog pogoršanja ekonomske klime u posljednjih pet mjeseci, naš Semafor ekonomske klime, koji je dostupan na vrhu ove stranice, pokazuje da je ekonomski sentiment Svih sektora prešao horizontalnu os te se nalazi u fazi recesije.

Ekonomski sentiment - Svi sektori

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Gledano po sektorima, ekonomska klima blago se poboljšala u građevinarstvu (+2,6), stagnirala u industriji (+0,1), a pogoršala u maloprodaji (-5,2), uslugama (-2,7) i među potrošačima (-1,2).

Najveći pad sentimenta zabilježen je u maloprodaji, u kojoj je sentiment pao za 5,2 indeksnih bodova uslijed pada procjene prodaje u prethodna tri mjeseca i poslovnih očekivanja u sljedećim mjesecima. Sentiment u maloprodaji se nalazi blizu rekordno niskih razina, kao što je vidljivo na grafikonu ispod, a od veljače ove godine prešao u fazu recesije na našem Semaforu ekonomske klime.

S druge strane, ekonomski sentiment porastao je u građevinarstvu treći mjesec zaredom. Uslijed poboljšanih očekivanja zapošljavanja među anketiranim poduzetnicima sentiment je porastao 2,6 indeksnih bodova u srpnju.

Na našem Semaforu na vrhu stranice vidljivo je da se sektori usluga, maloprodaje i industrije nalaze u fazi recesije što znači da im je trend na razinama nižim od prosječnih i pogoršava se, dok se sektori građevinarstva i potrošača nalaze u fazi usporavanja- odnosno trend im je negativan, iako još uvijek na razinama višima od prosječnih.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Industrija

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Maloprodaja

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

O semaforu ekonomske klime

Semafor ekonomske klime baziran je na anketama Europske Komisije o očekivanjima i pouzdanju potrošača te očekivanjima predstavnika poduzeća koja posluju u sektorima industrije, građevinarstva, trgovine (maloprodaja) i usluga. U ekonomskoj je literaturi dobro poznato kako su očekivanja ekonomskih subjekata o budućnosti dobri prediktori ekonomske klime i pokazatelji ciklusa u kojem se gospodarstvo nalazi.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.