Semafori ekonomske klime

Objavljeno: 8. siječnja 2021.

Poboljšanje ekonomske klime u većini članica EU

Na grafikonu se mogu uključivati i isključivati pojedini balončići klikom na obojani kružić na legendi pri vrhu grafikona.

Europska komisija objavila je podatke o indeksu ekonomskog sentimenta (ESI) za prosinac 2020. Na razini Europske unije ekonomski sentiment je porastao za 2,8 indeksnih bodova nakon sličnog pada u studenom (-3,5) te sada iznosi 89,5 indeksnih bodova. U veljači prije izbijanja pandemije koronavirusa ESI je iznosio 103 indeksna boda na razini EU. Kao što je vidljivo na sljedećem grafikonu, ekonomska klima u prosincu poboljšala se u većini članica. Pritom je najveći rast sentimenta zabilježen u Malti, Danskoj i Češkoj. S druge strane, ekonomska klima pogoršala se u tri članice EU: Švedskoj, Latviji i Bugarskoj. U Hrvatskoj ESI je blago porastao za 0,8 indeksnih bodova te sada iznosi 86,6 indeksnih bodova. U veljači ESI u Hrvatskoj iznosio je 112,6 indeksnih bodova.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Uslijed izraženog pogoršanja ekonomske klime u posljednjih devet mjeseci, naš Semafor ekonomske klime, koji je dostupan na vrhu ove stranice, pokazuje da je ekonomski sentiment Svih sektora u Hrvatskoj prešao horizontalnu os te se nalazi duboko u fazi recesije.

Ekonomski sentiment - Svi sektori

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Gledano po sektorima, ekonomska klima poboljšala se u industriji i maloprodaji, a pogoršala u građevinarstvu, uslugama i među potrošačima, kao što je vidljivo na grafikonu ispod.

Pritom je najveći rast zabilježen u industriji, gdje je sentiment porastao za 4,9 indeksnih bodova uslijed snažnog rasta procjene knjige narudžbi i proizvodnih očekivanja u sljedećim mjesecima. Rast sentimenta u maloprodaji (+4,2 indeksna boda) uslijedio je nakon sličnog pada u studenom (-3,5) te je posljedica pada procjene zaliha i blagog rasta poslovnih očekivanja u sljedeća tri mjeseca među anketiranim poduzetnicima. Bez obzira na rast u prosincu, sektori industrije i maloprodaje nalaze se u fazi recesije na našem Semaforu ekonomske klime.

Osim industrije i maloprodaje, u fazi recesiji se nalazi i sektori usluga i potrošača što znači da im je trend na razinama nižim od prosječnih i pogoršava se, dok se sektor građevinarstva nalazi u fazi usporavanja- odnosno trend je negativan, iako još uvijek na razinama višima od prosječnih.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Industrija

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Maloprodaja

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

O semaforu ekonomske klime

Semafor ekonomske klime baziran je na anketama Europske Komisije o očekivanjima i pouzdanju potrošača te očekivanjima predstavnika poduzeća koja posluju u sektorima industrije, građevinarstva, trgovine (maloprodaja) i usluga. U ekonomskoj je literaturi dobro poznato kako su očekivanja ekonomskih subjekata o budućnosti dobri prediktori ekonomske klime i pokazatelji ciklusa u kojem se gospodarstvo nalazi.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.