Semafor ekonomske klime

Objavljeno: 1. travnja 2022.

Snažan pad ekonomskog sentimenta u većini članica EU

Na grafikonu se mogu uključivati i isključivati pojedini balončići klikom na obojani kružić na legendi pri vrhu grafikona.

Europska komisija objavila je podatke o indeksu ekonomskog sentimenta (ESI) za ožujak 2022. Na razini Europske unije ekonomski sentiment snažno je pao za 5,3 indeksnih bodova, nakon blagog rasta u veljači (+1,2 indeksna boda). Ekonomski sentiment na razini EU nalazi se na visokoj razini od 107,5 indeksnih bodova. Kao što je vidljivo na sljedećem grafikonu, većina članica zabilježila je snažan pad sentimenta u ožujku. Pritom je najveći pad zabilježen u Luksemburgu, Belgiji, Finskoj i Cipru. U Hrvatskoj je ESI porastao za 1,5 indeksnih bodova te sada iznosi 109,1 indeksnih bodova. Sentiment u Hrvatskoj se i dalje nalazi ispod pretpandemijske razine (u veljači 2020. ESI je u Hrvatskoj iznosio 112,7 indeksnih bodova).

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Uslijed snažnog poboljšanja ekonomske klime u posljednjih godinu dana, naš Semafor ekonomske klime, koji je dostupan na vrhu ove stranice, pokazuje da je ekonomski sentiment Svih sektora u Hrvatskoj prešao horizontalnu os te se od travnja 2021. nalazi u fazi ekspanzije.

Ekonomski sentiment - Svi sektori

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Gledano po sektorima, u ožujku ekonomska klima u Hrvatskoj poboljšala se u sektoru industrije i među potrošačima, a pogoršala u sektorima maloprodaje, građevinarstva i usluga.

Pritom je najveći rast sentimenta zabilježen u sektoru industrije (+2,9 indeksnih bodova), nakon blagog pada u veljači (-1,6 indeksnih bodova). Rast sentimenta posljedica je snažnog rasta procjene knjige narudžbi i pada procjene zalihe gotovih proizvoda među anketiranim poduzetnicima.

S druge strane, najveći pad zabilježen je u sektoru maloprodaje gdje sentiment pada treći mjesec zaredom. U ožujku je sentiment u maloprodaji pao za 3,5 indeksnih bodova, uslijed snažnog pada procjene prodaje u prethodna tri mjeseca.

Sentiment u svim sektorima hrvatskog gospodarstva, osim sektora potrošača i dalje se nalazi u fazi ekspanzije na našem Semaforu ekonomske klime. To znači da je u njima trend ekonomske klime iznad prosječno zabilježenih razina i poboljšava se. Sentiment među potrošačima nalazi se u fazi usporavanja. Faza usporavanja znači da je trend sentimenta među potrošačima negativan, iako još uvijek na razinama višima od prosječnih.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Industrija

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Maloprodaja

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

O semaforu ekonomske klime

Semafor ekonomske klime baziran je na anketama Europske Komisije o očekivanjima i pouzdanju potrošača te očekivanjima predstavnika poduzeća koja posluju u sektorima industrije, građevinarstva, trgovine (maloprodaja) i usluga. U ekonomskoj je literaturi dobro poznato kako su očekivanja ekonomskih subjekata o budućnosti dobri prediktori ekonomske klime i pokazatelji ciklusa u kojem se gospodarstvo nalazi.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.