Semafor ekonomske klime

Objavljeno: 2. studenog 2021.

Pad ekonomskog sentimenta u Hrvatskoj nakon deset mjeseci rasta

Na grafikonu se mogu uključivati i isključivati pojedini balončići klikom na obojani kružić na legendi pri vrhu grafikona.

Europska komisija objavila je podatke o indeksu ekonomskog sentimenta (ESI) za listopad 2021. Na razini Europske unije ekonomski sentiment porastao je za 1 indeksni bod te je iznosio 117,6 indeksnih bodova, što je samo 0,4 indeksna boda manje od rekordne razine iz srpnja (118 indeksnih bodova). Kao što je vidljivo na sljedećem grafikonu, najveći rast sentimenta zabilježen je u Austriji i Grčkoj, a pad u Slovačkoj i Estoniji. U Hrvatskoj je ESI nakon deset mjeseci rasta pao za 3,3 indeksnih bodova te sada iznosi 109,4 indeksnih bodova. Sentiment u Hrvatskoj se i dalje nalazi ispod pretpandemijske razine (u veljači 2020. ESI je u Hrvatskoj iznosio 113 indeksnih bodova).

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Uslijed snažnog poboljšanja ekonomske klime u posljednjih pola godine, naš Semafor ekonomske klime, koji je dostupan na vrhu ove stranice, pokazuje da je ekonomski sentiment Svih sektora u Hrvatskoj prešao horizontalnu os te se od travnja nalazi u fazi ekspanzije.

Ekonomski sentiment - Svi sektori

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Gledano po sektorima, u listopadu ekonomska klima u Hrvatskoj pogoršala se u svim sektorima osim građevinarstva u kojem je zabilježen blagi rast sentimenta (+0,1 indeksni bod.).

Najveći pad zabilježen je u sektoru usluga, u kojem je sentiment nakon devet mjeseci snažnog rasta pao za 5,7 indeksnih bodova uslijed pada procjene potražnje i poslovne situacije u prethodna tri mjeseca među anketiranim poduzetnicima. Unatoč padu u listopadu, sentiment u sektoru se nalazi na pretpandemijskim razinama kao što je vidljivo na grafikonu ispod.

Snažan pad sentimenta zabilježen je i u industriji (-4 indeksna boda) uslijed pada procjene knjige narudžbi i proizvodnih očekivanja u sljedećim mjesecima. Kao što je vidljivo na grafikonu ispod, ekonomska klima u industriji se također nalazi na pretpandemijskoj razini.

Sentiment u svim sektorima nalazi se u fazi ekspanzije na našem Semaforu ekonomske klime. To znači da je u njima trend ekonomske klime iznad prosječno zabilježenih razina i poboljšava se.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Industrija

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Usluge

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

O semaforu ekonomske klime

Semafor ekonomske klime baziran je na anketama Europske Komisije o očekivanjima i pouzdanju potrošača te očekivanjima predstavnika poduzeća koja posluju u sektorima industrije, građevinarstva, trgovine (maloprodaja) i usluga. U ekonomskoj je literaturi dobro poznato kako su očekivanja ekonomskih subjekata o budućnosti dobri prediktori ekonomske klime i pokazatelji ciklusa u kojem se gospodarstvo nalazi.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.