Semafori ekonomske klime

Objavljeno: 28. svibnja 2019.

Sentiment među potrošačima na rekordno visokoj razini, blagi rast u industriji i građevini

Na grafikonu se mogu uključivati i isključivati pojedini balončići klikom na obojani kružić na legendi pri vrhu grafikona.

Europska komisija objavila je podatke o indeksu ekonomskog sentimenta (ESI) za svibanj 2019. U Hrvatskoj je ESI porastao za 1,2 indeksna boda u odnosu na travanj te iznosi 113,4 indeksna boda. Istovremeno većina je zemalja EU doživjela poboljšanje ekonomske klime, dok je na razini Europske unije sentiment porastao za 0,2 boda, kao što je vidljivo na sljedećem grafikonu. Najveći rast sentimenta zabilježili su Malta, Francuska i Slovenija, a najveći pad Ujedinjeno Kraljevstvo, Švedska i Češka.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Indeks ekonomskog sentimenta u Hrvatskoj tako se još uvijek nalazi 1,7 posto ispod svoje rekordne razine zabilježene u siječnju 2018.

S obzirom da već godinu dana ekonomska klima u Hrvatskoj u prosjeku stagnira, naš Semafor ekonomske klime, koji je dostupan na vrhu ove stranice, pokazuje da je ekonomski sentiment Svih sektora oko svog vrhunca, uz vertikalnu os na granici između faza ekspanzije i usporavanja. Ipak nagib dugoročnog trenda je i dalje pozitivan, to jest ekonomski sentiment se nalazi u fazi ekspanzije.

Sljedeći grafikon pokazuje i kako se nalazimo u povijesno dobrim vremenima po pitanju ekonomskog optimizma u hrvatskom gospodarstvu, no valja imati da su podaci za Hrvatsku dostupni tek od 2008. godine, tako da je riječ o relativno kratkom, 11-godišnjem uzorku.

Ekonomski sentiment - Svi sektori

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Gledano po sektorima, poboljšanje sentimenta zabilježeno je u industriji, među potrošačima i u građevini, a pogoršanje u maloprodaji. Sektor industrije zabilježio je najveći rast od 1,2 indeksna boda, nakon snažnog pada u travnju (-5,9 indeksna boda). Oporavak sentimenta u industriji posljedica je pada procjene zaliha gotovih proizvoda i poboljšanih proizvodnih očekivanja u sljedećim mjesecima, dok je negativan utjecaj imao pad procjene knjige narudžbi. Unatoč rastu industrijske proizvodnje u prvom kvartalu (+2,7 posto u prosjeku), nakon pada u 2018. (-1 posto), industrija se nalazi u fazi usporavanja, kao što je vidljivo na našem Semaforu ekonomske klime.

Nakon što je u travnju dosegao rekordno visoku razinu, sentiment među potrošačima blago je porastao u svibnju (+1 indeksni bod) te se nalazi na novoj rekordno visokoj razini. Pritom se procjena financijske situacije kako u posljednjih godinu dana, tako i u sljedećih 12 mjeseci nalaze na rekordno visokim razinama. Na rast je pozitivno utjecala i poboljšana očekivanja vezena uz ekonomsku situaciju u sljedećih godinu dana. Kao što je vidljivo na našem Semaforu ekonomske klime, sentiment među potrošačima nalazi se u fazi ekspanzije od ožujka 2015.

Blagi rast sentimenta zabilježe je i u građevini za 0,6 indeksnih bodova, nakon snažnog pada u travnju (-6,2 indeksna boda). Sektor građevine se nalazi u fazi ekspanzije od rujna 2015. godine. Visok optimizam u sektoru ogleda se u snažnom rastu obujma građevinskih radova (+15,1 posto u prva dva mjeseca 2019) te rastu broju izdanih građevinskih dozvola i predviđenoj vrijednosti radova u prvom kvartalu 2019. (+8,1 posto, odnosno +25,6 posto godišnje).

Sektor usluga stagnirao je u svibnju, nakon pada u travnju za 3,4 indeksna boda s rekordno visoke razine. Nagib dugoročnog trenda usluga je pozitivan te se sektor usluga nalazi u fazi ekspanzije od listopada 2018.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Sentiment u maloprodaji je jedini zabilježio pad od 1,4 indeksna boda, nakon snažnog pada u travnju (-6,7 indeksna boda). Pad sentimenta u maloprodaji posljedica je ponajviše pada očekivanja o prodaji u sljedeća tri mjeseca. Nagib dugoročnog trenda sentimenta u maloprodaje je negativan što je vidljivo i na Semaforu ekonomske klime na vrhu ove stranice, koji pokazuje da je sektor u fazi usporavanja.

Ekonomski sentiment - Industrija

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Usluge

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Semafor ekonomske klime pokazuje da su sektori potrošača, građevine i usluga u fazi ekspanzije. To znači da je u njima trend ekonomske klime iznad prosječno zabilježenih razina i poboljšava se. S druge strane, sektori industrije i maloprodaje nalaze se u fazi usporavanja - odnosno trend im je negativan, iako još uvijek na razinama višima od prosječnih.

O semaforu ekonomske klime

Semafor ekonomske klime baziran je na anketama Europske Komisije o očekivanjima i pouzdanju potrošača te očekivanjima predstavnika poduzeća koja posluju u sektorima industrije, građevinarstva, trgovine (maloprodaja) i usluga. U ekonomskoj je literaturi dobro poznato kako su očekivanja ekonomskih subjekata o budućnosti dobri prediktori ekonomske klime i pokazatelji ciklusa u kojem se gospodarstvo nalazi.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.