Semafori ekonomske klime

Objavljeno: 4. prosinca 2018.

Snažan pad sentimenta u maloprodaji uslijed slabijih poslovnih očekivanja za sljedeća tri mjeseca

Na grafikonu se mogu uključivati i isključivati pojedini balončići klikom na obojani kružić na legendi pri vrhu grafikona.

Europska komisija objavila je podatke o indeksu ekonomskog sentimenta (ESI) za studeni 2018. U Hrvatskoj je ESI blago porastao za 0,2 indeksna boda u odnosu na listopad te iznosi 115,4 indeksna boda. Ekonomska klima se pogoršala u većini zemalja EU, kao što je vidljivo na sljedećem grafikonu. Najveći pad klime zabilježili su Velika Britanija, Austrija i Luksemburg, a najveći rast Malta, Poljska i Estonija.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Indeks ekonomskog sentimenta u Hrvatskoj tako se nalazi 2,9 posto ispod svoje rekordne razine zabilježene u veljači 2018.

S obzirom da već devet mjeseci ekonomska klima u Hrvatskoj u prosjeku stagnira, naš Semafor ekonomske klime, koji je dostupan na vrhu ove stranice, pokazuje da je ekonomski sentiment Svih sektora oko svog vrhunca, uz tendenciju prelaska u fazu usporavanja.

Sljedeći grafikon pokazuje i kako se nalazimo u povijesno dobrim vremenima po pitanju ekonomskog optimizma u hrvatskom gospodarstvu, no valja imati da su podaci za Hrvatsku dostupni tek od 2008. godine, tako da je riječ o relativno kratkom, 10-godišnjem uzorku.


Ekonomski sentiment - Svi sektori

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Gledano po sektorima, značajnije poboljšanje ekonomske klime u studenom zabilježio je jedino sektor potrošača (+2,1 indeksni bod), nakon blagog rasta prošli mjesec (+0,5 indeksnih bodova). Rast sentimenta među potrošačima posljedica je poboljšanih očekivanja vezanih uz financijsku situaciju i stopu nezaposlenosti u sljedećih godinu dana.

Građevina je blago pala drugi mjesec zaredom za 0,6 indeksnih bodova s rekordne razine u rujnu (13,9 indeksnih bodova). Visok optimizam u sektoru ogleda se u broju izdanih građevinskih dozvola, visokim stopama rasta obujma građevinskih radova (8,1 posto godišnje u prosjeku u trećem kvartalu) kao i kretanjima cijena nekretnina u Hrvatskoj. Sektor građevine se nalazi u fazi ekspanzije od kolovoza 2015 godine.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment u sektoru maloprodaje snažno je pao u studenom za 4,4 indeksa boda, što je već peti mjesec zaredom kako sentiment u maloprodaji pada. Snažan pad u studenom, s kojim je sentiment u maloprodaji pao na najnižu razinu od veljače 2015. godine, posljedica je pada procjene poslovne aktivnosti u posljednja tri mjeseca među anketiranim poduzetnicima i slabijih poslovnih očekivanja u sljedeća tri mjeseca.

Industrija je zabilježila blagi rast sentimenta u studenom za 0,2 indeksna boda te se i dalje nalazi na granici prelaska iz faze ekspanzije i usporavanja. Prelazak sentimenta u industriji u fazu usporavanja ne iznenađuje s obzirom na snažan pad obujma industrijske proizvodnje u rujnu (-2,6%) i listopadu (-2,4%).

Ekonomski sentiment - Maloprodaja

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Industrija

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Semafor ekonomske klime pokazuje da su jedino sektor potrošača i građevine i dalje snažno u fazi ekspanzije. To znači da je u njima trend ekonomske klime iznad prosječno zabilježenih razina i poboljšava se. Kod industrije se primjećuje slabljenje zamaha u optimizmu te približavanje fazi usporavanja. Sektori maloprodaje i usluga već dulje vrijeme se nalaze u fazi usporavanja - odnosno trend im je negativan, iako još uvijek na razinama višima od prosječnih.

O semaforu ekonomske klime

Semafor ekonomske klime baziran je na anketama Europske Komisije o očekivanjima i pouzdanju potrošača te očekivanjima predstavnika poduzeća koja posluju u sektorima industrije, građevinarstva, trgovine (maloprodaja) i usluga. U ekonomskoj je literaturi dobro poznato kako su očekivanja ekonomskih subjekata o budućnosti dobri prediktori ekonomske klime i pokazatelji ciklusa u kojem se gospodarstvo nalazi.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.