Semafori ekonomske klime

Objavljeno: 31. ožujka 2021.

Snažan rast ekonomskog sentimenta na razini EU

Na grafikonu se mogu uključivati i isključivati pojedini balončići klikom na obojani kružić na legendi pri vrhu grafikona.

Europska komisija objavila je podatke o indeksu ekonomskog sentimenta (ESI) za ožujak 2021. Na razini Europske unije ekonomski sentiment snažno je porastao za 6,9 indeksnih bodova nakon sporijeg rasta u veljači (+2,0) te sada iznosi 100 indeksnih bodova. Time se prvi put od izbijanja pandemije koronavirusa ekonomski sentiment vratio na razinu dugoročnog prosjeka. U veljači 2020. prije izbijanja pandemije ESI je iznosio 103,9 indeksna boda na razini EU. Kao što je vidljivo na sljedećem grafikonu, ekonomska klima u ožujku poboljšala se u većini članica. Pritom je najveći rast sentimenta zabilježen u Austriji, Njemačkoj i Portugalu. S druge strane, ekonomska klima pogoršala se u Estoniji i Češkoj. U Hrvatskoj ESI je snažno porastao za 5,6 indeksnih bodova te sada iznosi 99,7 indeksnih bodova. U veljači 2020. ESI u Hrvatskoj iznosio je 113 indeksnih bodova.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Uslijed izraženog pogoršanja ekonomske klime u posljednjih godinu dana, naš Semafor ekonomske klime, koji je dostupan na vrhu ove stranice, pokazuje da je ekonomski sentiment Svih sektora u Hrvatskoj prešao horizontalnu os te se nalazi u fazi recesije.

Ekonomski sentiment - Svi sektori

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Gledano po sektorima, ekonomska klima u ožujku poboljšala se u svim sektorima, osim industrije.

Pritom je najveći rast zabilježen u sektoru usluga, gdje je sentiment porastao za 16,8 indeksnih bodova uslijed snažnog rasta procjene potražnje i poslovne situacije u posljednja tri mjeseca te očekivane potražnje u sljedeća tri mjeseca. Unatoč rastu sentimenta u posljednja tri mjeseca, sentiment u sektoru se nalazi daleko od razina prije pandemije koronavirusa, kao što je vidljivo na grafikonu ispod. Sektor usluga se nalazi duboko u fazi recesije na našem Semaforu ekonomske klime prikazanom na vrhu stranice.

Snažan rast sentimenta zabilježen je i u maloprodaji (+12,2 indeksnih bodova), nakon blažeg rasta u veljači (+4,8). Rast sentimenta je posljedica poboljšane procjene prodaje u prethodna tri mjeseca, rasta očekivane prodaje i blagog pada procjene zaliha među anketiranim poduzetnicima.

S druge strane, pad procjene knjige narudžbi blago je spustio sentiment u industriji (-0,4), nakon tri mjeseca rasta. S blagim rastom krajem prošle i početkom ove godine, sentiment u industriji prešao je vertikalnu granicu te se nalazi u fazi oporavka na našem Semaforu ekonomske klime. Faza oporavka znači da je trend u industriji na razini nižoj od prosječne, no poboljšava se.

Osim usluga, u fazi recesiji se nalaze i sektori maloprodaje i potrošača što znači da im je trend na razinama nižim od prosječnih i pogoršava se, dok se sektor građevinarstva nalazi u fazi usporavanja- odnosno trend je negativan, iako još uvijek na razinama višima od prosječnih.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Industrija

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Usluge

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

O semaforu ekonomske klime

Semafor ekonomske klime baziran je na anketama Europske Komisije o očekivanjima i pouzdanju potrošača te očekivanjima predstavnika poduzeća koja posluju u sektorima industrije, građevinarstva, trgovine (maloprodaja) i usluga. U ekonomskoj je literaturi dobro poznato kako su očekivanja ekonomskih subjekata o budućnosti dobri prediktori ekonomske klime i pokazatelji ciklusa u kojem se gospodarstvo nalazi.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.