Semafor ekonomske klime

Objavljeno: 16. prosinca 2022.

Porast indeksa ekonomskog sentimenta u EU

Na grafikonu se mogu uključivati i isključivati pojedini balončići klikom na obojani kružić na legendi pri vrhu grafikona.

Europska komisija objavila je podatke o indeksu ekonomskog sentimenta (ESI) za studeni 2022. Na razini Europske unije ekonomski sentiment porastao je za 1 indeksni bod, što je prvo poboljšanje nakon uzastopnih osam mjeseci pogoršanja ekonomske klime EU. Sa snažnim padom ekonomskog sentimenta u posljednjih nekoliko mjeseci, sentiment na razini EU pao je na ispodprosječnu razinu te je u studenom iznosio 92,2 indeksna boda. Kao što je vidljivo na sljedećem grafikonu, većina članica zabilježila je porast sentimenta u studenom. Pritom je najveći rast zabilježen u Malti, Danskoj i Italiji, dok je najsnažniji pad u Slovačkoj. U Hrvatskoj je ESI porastao malo iznad prosjeka EU, za 1,1 indeksni bod te sada iznosi 106,7 indeksnih bodova.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Uslijed pogoršanja ekonomske klime u posljednjih pola godine, naš Semafor ekonomske klime, koji je dostupan na vrhu ove stranice, pokazuje da je ekonomski sentiment Svih sektora u Hrvatskoj prešao vertikalnu os te se od ožujka 2022. nalazi u fazi usporavanja.

Ekonomski sentiment - Svi sektori

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

U studenom se ekonomska klima u Hrvatskoj poboljšala u svim sektorima osim u industriji i maloprodaji.

Pritom je sentiment u industriji pao za 2,2 indeksna boda. Na sentiment je negativno utjecao pad procjena narudžbi među anketiranim poduzetnicima. Uslijed pogoršanja ekonomska klime u sektoru ove godine, industrija je prešla u fazu usporavanja na našem Semaforu ekonomske klime. Faza usporavanja znači da je trend ekonomske klime u sektoru iznad prosječno zabilježenih razina, no pogoršava se.

U fazi usporavanja je i sektor maloprodaje, unatoč zabilježenoj stagnaciji u studenom.

Sentimenti u građevinarstvu i uslugama se jedini i dalje nalaze u fazi ekspanzije na našem Semaforu, no vrlo su blizu vertikalne granice i prelaska u fazu usporavanja. 

Sentiment među potrošačima nalazi se u fazi recesije. Faza recesije znači da je trend sentimenta među potrošačima negativan i na razinama nižim od prosječnih.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Industrija

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Usluge

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

O semaforu ekonomske klime

Semafor ekonomske klime baziran je na anketama Europske Komisije o očekivanjima i pouzdanju potrošača te očekivanjima predstavnika poduzeća koja posluju u sektorima industrije, građevinarstva, trgovine (maloprodaja) i usluga. U ekonomskoj je literaturi dobro poznato kako su očekivanja ekonomskih subjekata o budućnosti dobri prediktori ekonomske klime i pokazatelji ciklusa u kojem se gospodarstvo nalazi. 

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.