Semafori ekonomske klime

Objavljeno: 3. rujna 2019.

Snažan pad ekonomske klime u maloprodaji i industriji uz nastavak ekspanzije u građevinarstvu

Na grafikonu se mogu uključivati i isključivati pojedini balončići klikom na obojani kružić na legendi pri vrhu grafikona.

Europska komisija objavila je podatke o indeksu ekonomskog sentimenta (ESI) za kolovoz 2019. U Hrvatskoj je ESI pao za 1,7 indeksnih bodova u odnosu na srpanj te iznosi 110,7 indeksna boda. Istovremeno na razini Europske unije sentiment je blago pao za 0,6 indeksna boda. Pritom je najveći pad sentimenta zabilježen u Malti, Irskoj i Belgiji, a najveći rast u Slovačkoj, Danskoj i Grčkoj.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Indeks ekonomskog sentimenta u Hrvatskoj tako se nalazi 4,2 posto ispod svoje rekordne razine zabilježene u siječnju 2018.

Ekonomska klima u Hrvatskoj se u posljednjih godinu i pol dana blago pogoršala, što je vidljivo na našem Semaforu ekonomske klime, koji je dostupan na vrhu ove stranice. Ekonomski sentiment Svih sektora prešao je vertikalnu os, to jest svoj vrhunac te se nalazi u fazi usporavanja.

Sljedeći grafikon pokazuje i kako se nalazimo u povijesno dobrim vremenima po pitanju ekonomskog optimizma u hrvatskom gospodarstvu, no valja imati da su podaci za Hrvatsku dostupni tek od 2008. godine, tako da je riječ o relativno kratkom, 11-godišnjem uzorku.

Ekonomski sentiment - Svi sektori

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Gledano po sektorima, poboljšanje ekonomske klime zabilježeno je u građevini i među potrošačima, a pogoršanje u maloprodaji, industriji i uslugama. Sektor maloprodaje zabilježio je najveći pad od 5,8 indeksnih bodova, nakon snažnog rasta u srpnju (+4,2). Pad sentimenta posljedica je snažnog pada procjene prodaje u prethodna tri mjeseca među anketiranim poduzetnicima te blagog rasta procjene zaliha. Nagib dugoročnog trenda sentimenta u maloprodaje je negativan što je vidljivo i na Semaforu ekonomske klime na vrhu ove stranice, koji pokazuje da je sektor u fazi usporavanja.

Pogoršanje ekonomske klime bilježi i industrija, u kojoj je sentiment u kolovozu pao za 3,6 indeksnih bodova, nakon sličnog rasta u srpnju (+3,5 indeksna boda). Na sentiment su negativno utjecali pad procjene knjige narudžbi te slabija proizvodna očekivanja u sljedećim mjesecima. Sentiment u industriji se od svibnja 2018. nalazi u fazi usporavanja na našem Semaforu ekonomske klime.

Pad sentimenta u kolovozu od 3,4 indeksna boda bilježi i sektor usluga, čime već treći mjesec zaredom sentiment u sektoru pada. Pad sentimenta posljedica je lošije procjene potražnje u prethodna tri mjeseca. Unatoč pogoršanju sentimenta, nagib dugoročnog trenda je i dalje pozitivan te se sektor usluga nalazi u fazi ekspanzije od listopada 2018.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

S druge strane, ekonomska klima se poboljšala u građevinarstvu i među potrošačima.

Sentiment u građevini snažno je porastao 6 indeksnih bodova u kolovozu, nakon blagog pada u srpnju (- 1,4 indeksna boda). Sentiment u građevini nalazi se 0,7 indeksna boda ispod rekordne razine iz ožujka 2019. (21,3 indeksna boda). Istovremeno procjena knjige narudžbi anketiranih poduzetnika dosegnula je novu rekordno visoku razinu. Sektor građevine se nalazi u fazi ekspanzije od listopada 2015. godine. Visok optimizam u sektoru ogleda se u snažnom rastu obujma građevinskih radova u drugom kvartalu (+6,3 posto godišnje u prosjeku) te rastu broja izdanih građevinskih dozvola i predviđenoj vrijednosti radova u istom razdoblju (+14,8 posto, odnosno +75,7 posto godišnje).

Blagi rast sentimenta u kolovozu zabilježen je među potrošačima (+0,8 indeksna boda), nakon pada u srpnju (-3,5 indeksna boda). Pritom je porasla procjena opće ekonomske situacije u prethodnoj godini dana i očekivanja vezana uz financijsku situaciju u sljedećih godinu dana. Sentiment među potrošačima nalazi se na povijesno visokim razinama te je u fazi ekspanzije od ožujka 2015., kao što je vidljivo na našem Semaforu ekonomske klime.

Ekonomski sentiment - Industrija

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Maloprodaja

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Semafor ekonomske klime pokazuje da su sektori potrošača, građevine i usluga u fazi ekspanzije. To znači da je u njima trend ekonomske klime iznad prosječno zabilježenih razina i poboljšava se. S druge strane, sektori industrije i maloprodaje nalaze se u fazi usporavanja - odnosno trend im je negativan, iako još uvijek na razinama višima od prosječnih.

O semaforu ekonomske klime

Semafor ekonomske klime baziran je na anketama Europske Komisije o očekivanjima i pouzdanju potrošača te očekivanjima predstavnika poduzeća koja posluju u sektorima industrije, građevinarstva, trgovine (maloprodaja) i usluga. U ekonomskoj je literaturi dobro poznato kako su očekivanja ekonomskih subjekata o budućnosti dobri prediktori ekonomske klime i pokazatelji ciklusa u kojem se gospodarstvo nalazi.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.