Semafori ekonomske klime

Objavljeno: 30. siječnja 2020.

Rast ekonomskog sentimenta u svim sektorima, optimizam među potrošačima na rekordno visokoj razini

Na grafikonu se mogu uključivati i isključivati pojedini balončići klikom na obojani kružić na legendi pri vrhu grafikona.

Europska komisija objavila je podatke o indeksu ekonomskog sentimenta (ESI) za siječanj 2020. U Hrvatskoj je ESI porastao za 0,4 indeksna boda u odnosu na prosinac te iznosi 113,9 indeksnih bodova. Istovremeno, ekonomska klima poboljšala se u većini članica EU. Kao što je vidljivo na sljedećem grafikonu, na razini EU sentiment je porastao za 1,9 indeksnih bodova. Pritom je najveći rast sentimenta zabilježen u Malti, Irskoj i Cipru, dok je pogoršanje klime najizraženije u Luksemburgu i Danskoj.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Indeks ekonomskog sentimenta u Hrvatskoj tako se nalazi 0,5 posto ispod svoje rekordne razine zabilježene u siječnju 2018.

S obzirom da u posljednje dvije godine ekonomska klima u Hrvatskoj u prosjeku stagnira, naš Semafor ekonomske klime, koji je dostupan na vrhu ove stranice, pokazuje da je ekonomski sentiment Svih sektora oko svog vrhunca, uz vertikalnu os na granici između faza ekspanzije i usporavanja. Ipak s blagim rastom u drugoj polovici 2019. nagib dugoročnog trenda postao je pozitivan, to jest ekonomski sentiment se nalazi u fazi ekspanzije.

Sljedeći grafikon pokazuje i kako se nalazimo u povijesno dobrim vremenima po pitanju ekonomskog optimizma u hrvatskom gospodarstvu, no valja imati da su podaci za Hrvatsku dostupni tek od 2008. godine, tako da je riječ o relativno kratkom, 11-godišnjem uzorku.

Ekonomski sentiment - Svi sektori

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomska klima poboljšala se u svim sektorima. Pritom je najveći rast sentimenta zabilježen u građevinarstvu, u kojem je sentiment u siječnju porastao za 2,7 indeksnih bodova. Među anketirani poduzetnicima porasla su očekivanja zapošljavanja u sljedeća tri mjeseca, dok je procjena knjige narudžbi blago pala. Sektor građevinarstva nalazi se oko svog vrhunca, uz vertikalnu os na granici između faza ekspanzije i usporavanja. Visok optimizam u sektoru ogleda se u snažnom rastu obujma građevinskih u prvih 11 mjeseci ove godine (+8,4 posto godišnje u prosjeku) te rastu broja izdanih građevinskih dozvola i predviđenoj vrijednosti radova u istom razdoblju (+5,6 posto, odnosno +28,7 posto godišnje).

Indeks ekonomske sentimenta među potrošačima porastao je za 1,6 indeksnih bodova, čime je dosegao novu rekordno visoku razinu. Pritom je porasla procjena generalne ekonomske i financijske situacije u sljedećih godinu dana, a porasli su i planovi većih kupovina u istom razdoblju. Kao što je vidljivo na našem Semaforu ekonomske klime, sentiment među potrošačima se od ožujka 2015. nalazi u fazi ekspanzije.

Ekonomska klima poboljšala se i u industriji, u kojoj je sentiment u siječnju porastao za 1,1 indeksni bod uslijed rasta proizvodnih očekivanja u sljedećim mjesecima. Kao što je vidljivo na našem Semaforu ekonomske klime, sentiment u industriji se od travnja 2018. nalazi u fazi usporavanja.

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Sentiment je blago porastao i u sektorima usluga (+0,3 indeksna boda) i maloprodaje (+0,2 indeksna boda). Nagib dugoročnog trenda u oba sektora je pozitivan te se oni nalaze u fazi ekspanzije, kao što je vidljivo na našem Semaforu ekonomske klime.

Ekonomski sentiment - Industrija

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Ekonomski sentiment - Potrošači

Izvor: Europska komisija, obrada MacroHub

Semafor ekonomske klime pokazuje da su sektori potrošača, građevine, usluga i maloprodaje u fazi ekspanzije. To znači da je u njima trend ekonomske klime iznad prosječno zabilježenih razina i poboljšava se. S druge strane, sektor industrije nalaze se u fazi usporavanja - odnosno trend mu je negativan, iako još uvijek na razinama višima od prosječnih.

O semaforu ekonomske klime

Semafor ekonomske klime baziran je na anketama Europske Komisije o očekivanjima i pouzdanju potrošača te očekivanjima predstavnika poduzeća koja posluju u sektorima industrije, građevinarstva, trgovine (maloprodaja) i usluga. U ekonomskoj je literaturi dobro poznato kako su očekivanja ekonomskih subjekata o budućnosti dobri prediktori ekonomske klime i pokazatelji ciklusa u kojem se gospodarstvo nalazi.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.