Brown bag seminari

Brown bag seminari su neformalne radionice u trajanju od sat vremena s ciljem prezentiranja istraživanja u različitim fazama izrade (ideje, zaokruženi teorijski okvir, provedena empirijska istraživanja, itd.). Seminari imaju cilj promicanja diskusije i stvaranja stimulativnog okruženja usmjerenog konstruktivnoj raspravi između izlagača i sudionika seminara. 

Osnovna ideja jest stvoriti platformu na kojoj će zaposlenici EFZG-a, ali i poneki gosti, dobiti priliku prezentirati ideje i članke na kojima rade u sklopu svog znanstveno-istraživačkog rada. 

Raspored i sažeci seminara

Izv. prof. dr. sc. Mateja Kos Koklič (Sveučilište u Ljubljani, Ekonomski fakultet) prezentira dva znanstvena rada u sklopu istraživanja "Drivers and deterrents to participation in sharing economy activities".  

Study 1: The sharing economy creates a triadic relationship among three groups of participants: service enablers, providers, and users. One of its main features is the expansion of the role of the consumer to the roles of user and provider, called “prosumer”.  This study examines the impact of consumer vulnerability on risk perceptions in the role of prosumer (i.e., user and provider), and illuminates the impact of these risks on intentions to participate. Results from a U.S. survey indicate that vulnerability is a significant driver of all types of risks, for both users and providers. Health risk, psychological risk and security risk are significant mediators between vulnerability and intention to participate. Unexpectedly, the social risk increases intention to participate among users and providers, while privacy risk is insignificant.

Study 2: Although the topic of sharing economy has attracted considerable research interest, there is a lack of evidence on the influence of individual-level determinants on the perceived benefits of using SE services. To address this shortcoming, the study explains how consumers' preference for moderation and de-ownership orientation influence their intention to use SE services through their perception of benefits. Findings from a U.S. panel survey point out that consumers' preference for moderation and de-ownership orientation have positive effects on enjoyment, economic, and sustainability benefits. However, only the first two benefits mediate the effects of consumer characteristics on intentions. We also find significant differences in the conceptual model between users and non-users of the SE. 

Doc. dr. sc. Josip Marić (EM Normandie Business School) prezentira znanstveni rad "Etnografija kao istraživački pristup u digitalnom okruženju - uvid iz istraživačkog projekta o tehnologiji 3D printanja u Francuskoj".  

Dr. sc. Marina Tkalec (Ekonomski institut Zagreb) prezentira rad u nastajanju pod naslovom Nejednakosti inflacije u Hrvatskoj", napisan u koautorstvu s Ivicom Rubilom (EIZG) i Ivanom Žilićem (EIZG).

Rezultati istraživanja, u pravilu, pokazuju da su siromašniji građani u dužem razdoblju imali veće stope inflacije od referentnih jer veći dio svojih izdataka troše na dobra i usluge koje su imale iznadprosječan rast cijena. Konkretno, u promatranom razdoblju 10 posto najsiromašnijih kućanstava imalo je za 10,8 postotnih bodova veću inflaciju od 10 posto najbogatijih.

Implikacije prikazane analize su višeslojne. Prvo, izračunate stope inflacije različitih tipova kućanstava mogu služiti za indeksiranje i deflacioniranje različitih kategorija dohodaka ili naknada. No drugo, više konceptualno, pokazalo se da agregatni pokazatelji, u ovom slučaju monetarni, imaju svoju distribuciju i heterogenost te kako, u vremenu širenja podatkovnih baza, možda treba razmisliti i o pokazateljima koji će bolje reprezentirati iskustva građana. 

Doc. dr. sc. Ozana Nadoveza Jelić s Ekonomskog fakulteta Zagreb (Katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj)  i savjetnica u Hrvatskoj narodnoj banci (Direkcija za modeliranje) prezentira rad u nastajanju Regionalni učinci monetarne politike", napisan u koautorstvu s Davorom Kunovcem i Karlom Kotarcem (Direkcija za modeliranje, HNB).

Martina Hodula (Head of Financial Research Coordination Unit pri Czech National Bank i docent na Technical University of Ostrava)  prezentira rad "Propušta li makroprudencijalna politika? Rezultati iz nebankovnog kreditnog posredovanja u EU zemljama".

Doc. dr. sc. Ivana Kursan Milaković s Ekonomskog fakulteta u Splitu (Katedra za Marketing),  prezentira rad "Purchase experience during the COVID-19 pandemic and social cognitive theory: The relevance of consumer vulnerability, resilience, and adaptability for purchase satisfaction and repurchase".

Dr. sc. Martina Gottwald Belinić (Friedrich-Alexander University),  prezentira rad u "Does individual behavior converge to policy recommendations in times of pandemic? Evidence from COVID-19 in US states".

Prof. dr. sc. Katherine Sredl (Loyola University Chicago, Department of Marketing) prezentira rad u nastajanju "The role of news images in humanitarian aid: the case of the winter 2020-21 earthquakes in Banovina, Croatia".

Prof. dr. sc. Jasmina Dlačić (Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci) prezentira rad „The role of market mavens in co-creating tourist experiences and increasing loyalty to service providers“ koji je nastao u koautorstvu s izv. prof. dr. sc. Dinom Lončarić i doc. dr. sc. Marinom Perišić Prodan.


Prof. dr. sc. Gordana Kordić, izv. prof. dr. sc. Maja Mihelja Žaja (obje s Katedre za financije, EFZG) i doc. dr. sc. Margareta Gardijan Kedžo ( Katedra za matematiku, EFZG) prezentiraju tri zajednička rada čija je tematika vezana uz fiskalna pravila Europske unije.

Cilj prvog rada (Kordić, G.; Mihelja Žaja, M.; Gardijan, M., (2018), „Evaluating fiscal rules efficiency in European Union countries using data envelopment analysis“) bio je ispitati efikasnost provođenja fiskalnih pravila za 28 zemalja Europske unije uzimajući u obzir kriterije iz Maastrichta kao preduvjet konvergencijskog pravila. U tu svrhu Analiza omeđivanja podataka (DEA) korištena je kao metoda matematičkog programiranja za procjenu relativne efikasnosti zemalja s višestrukim kriterijima: velika odstupanja od maastrichtskih (fiskalnih) kriterija smatraju se nepoželjnim, dok su veći rast BDP-a, prihod u BDP-u i stopa zaposlenosti poželjna obilježja u smislu odabranih makroekonomskih pokazatelja. DEA otkriva zemlje koje su bile relativno učinkovite ili neučinkovite tijekom 2000.-2016.,

Cilj drugog rada (Mihelja Žaja, M., Kordić, G., Gardijan Kedžo, M. (2019), „The analysis of contextual variables affecting the efficiency of fiscal rules in the EU“)  bio je proučiti utjecaj kontekstualnih varijabli na ocjene efikasnosti fiskalnih pravila. U prvoj fazi analize specificiran je DEA model za procjenu relativne efikasnosti za svaku promatranu zemlju svake godine u razdoblju od 2008. do 2016. godine. Nakon toga, u drugoj fazi, ocjene efikasnosti su regresirane na nekoliko kontekstualnih varijabli kako bi se promotrili čimbenici koji objašnjavaju varijacije u efikasnosti.

Treći rad (Gardijan Kedžo, M., Kordić, G.; Mihelja Žaja, M., „Uloga fiskalnih pravila u održavanju stabilnosti u situaciji vanjskog šoka: primjer Europske unije“) je imao za cilj na temelju postojećih tromjesečnih podataka od 2012. do 2019. godine predvidjeti vrijednosti fiskalnih varijabli u sljedećih osam tromjesečja (2020Q1-2021Q4) s ciljem procjene posljedica pandemije i efikasnosti fiskalne politike temeljene na postojećim pravilima, definiranim Maastrichtskim kriterijima. 

Johanna Posch (Analysis Group, London),  prezentira rad u nastajanju (slobodno pogledajte na web stranici NBER-a trenutnu verziju rada) pod naslovom „Do Family Policies Reduce Gender Inequality? Evidence from 60 Years of Policy Experimentation", nastao u koautorstvu s Henrikom Klevenom, Camille Landais, Andreasom Steinhauerom i Josef om Zweimüllerom.

Dr. sc. Ivan Žilić, s Ekonomskog instituta Zagreb prezentira rad pod naslovom rad „Dome slatki dome: Utjecaj subvencioniranja stambenih kredita na tržište nekretnina u Hrvatskoj", nastao u koautorstvu s Davorom Kunovcem (HNB) .

Prof. dr. sc. Robert Sonora (University of Montana, SAD), prezentira rad pod naslovom Korištenje zemljišta i regionalni ekonomski rast na zapadu SAD-a: vremenska i prostorna analiza" .

Dr. sc. Đuro Kolar, predavač na Monash University (Melbourne, Australija),  prezentira rad pod naslovom „Governing the Dark Dyad of Megaproject Reality: Case Study of a Mega Public Sector Program of Projects". 

Petra Laura Orešković, doktorandica na Sveučilištu Berkeley prezentira rad pod naslovom „Media Bias on Television and Its Determinants ".  

Dr. sc. Ria Ivandić s London School of Economics prezentira rad pod naslovom „From Taxes to Polling Booths: The Effect of Economic Policy on Turnout".  

Dr. sc. Marina Tkalec , s Ekonomskog instituta Zagreb prezentira rad pod naslovom „Povijest je važna: Razvoj i institucionalna nepromjenjivost habsburške Vojne krajine u Hrvatskoj".

Dubravko Mihaljek, voditelj operativnih poslova u Monetarnom i ekonomskom odjelu Banke za međunarodna plaćanja (BIS) u Baselu prezentira rad pod naslovom „Tečaj dolara i gospodarska aktivnost“.

Dr. sc. Masoud Shirazi  s Allameh Tabataba’i University u Tehranu,  prezentira rad „A Dynamic Analysis on Crude Oil Trade Network and it’s Determinants (Dynamic Complex Network Connectedness Measure)“. 

Milena Radonjić, s Ekonomskog fakulteta Podgorica, Univerzitet Crne Gore prezentira rad pod naslovom „Dinamika javnog duga na Zapadnom Balkanu: da li su važni socijalni izdaci i gospodarski rast?“

Dr. sc. Ivan Žilić, s Ekonomskog instituta Zagreb prezentira rad pod naslovom rad „Pouke iz poticaja za samozapošljavanje u dugoj recesiji“ (suautor: Stjepan Srhoj). 

Ivan Žilić znanstveni je suradnik na Ekonomskom institutu, Zagreb i vanjski suradnik na LSE-ovom centru za jugoistočnu Europu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, magistrirao na Sveučilištu Carlos III u Madridu, te doktorirao na Johannes Kepler Sveučilištu u Linzu. Istraživački se bavi ekonomikom rada, obrazovanja i zdravlja, sve iz mikroekonometrijske perspektive. 

Prof. dr. sc. Craig A. Depken II, sa sveučilišta UNC Charlotte prezentira rad iz područja ekonomike sporta, pod naslovom „Put it in the Mixer! The Value of Corner Kicks in Professional Football“.

Dr. sc. Boris Jokić, viši znanstveni suradnik s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu  prezentira rad u nastajanju „Kako djeca i mladi vide osobnu, europsku i budućnost Republike Hrvatske?“. 

Doc. dr. sc. Marin Montero Kuscevic s American University of Beirut prezentira rad „Party Cues, Political Trends, and Fiscal Interactions in the United States“. 

Prof. dr. sc. Josip Tica (Katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj) prezentira rad „Agnostički pogled na 30 godina tranzicije“.

Dr. sc. Milan Deskar Škrbić  iz Hrvatske narodne banke prezentira rad „Treći krug proširenja europodručja: jesu li kandidati spremni?“.

Prema teoriji optimalnoga valutnog područja (OCA) trošak odricanja vlastite protucikličke monetarne politike ne bi trebao biti naglašen ako su ekonomska kretanja u zemljama pristupnicama valutnom području dominantno određena zajedničkim šokovima, ako su ekonomski šokovi koherentni i ako su reakcije ključnih makroekonomskih varijabla na šokove monetarne politike u zemljama kandidatima i europodručju slični.

Cilj je rada istražiti koliko zajednički šokovi na koje Europska središnja banka (ESB) reagira pridonose kretanju BDP-a i inflacije u Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumunjskoj, koliko su doprinosi tih šokova slični doprinosima u europodručju te kolika je sličnost utjecaja šoka monetarne politike ESB-a u ovim zemljama i europodručju.

Rezultati rada pokazuju da su zajednički šokovi dominantne odrednice kretanja BDP-a i inflacije u Bugarskoj i Hrvatskoj (75%) i Rumunjskoj (65%), da su doprinosi zajedničkih šokova u tim zemljama naglašeni i slični doprinosima u europodručju te da politika ESB-a ima sličan utjecaj na BDP i inflaciju u te tri zemlje kao i u europodručju. Stoga troškovi pridruživanja europodručju ne bi trebali biti izraženi, barem s aspekta zajedničke protucikličke monetarne politike, čak ni u Rumunjskoj koja ima veći stupanj fleksibilnosti vlastite monetarne politike od ostale dvije zemlje, koje ne koriste instrument referentne kamatne stope i svojim su valutama čvršće vezane uz euro.

Izv. prof. dr. sc. Oscar Claveria sa Sveučilišta u Barceloni prezentira rad „Novi metodološki pristupi za analizu rezultata anketa pouzdanja“.

Prof. dr. sc. Seyed Komail Tayebija i dr.sc. Zahre Zamani sa Sveučilišta u Isfahanu (Iran) prezentiraju rad „WTO Membership as a Treatment Effect: Assessing Growth of the World Economy“. 

Thus, we provide empirical results to matching estimators for average treatment effects of WTO membership on economic growth using nearest-neighbor matching estimators for average treatment effects (ATE) for either the overall sample or a sub-sample of treated or control units (ATT and ATC). In this case, we use cross-section statistics of all 189 countries based on the availability of data in 2018. 

Prof. dr. sc. Katherine C. Sredl (Loyola University Chicago, Department of Marketing) prezentira rad „Family Identity in Ritual Practice: the Case of Back-to-School Shopping“ 

This interpretive research is based on 28 interviews and participant-observation at four stores during the back-to-school shopping season in Zagreb, with a focus on shoe shopping; participants included 40 girls and 15 boys, aged 6 to 12 years, and 27 mothers and 6 fathers. Our findings demonstrate three outcomes of the ritual: family identity bundles are enacted through the practice of specific parent-child relational bundles as they decide what to buy, family character is enacted through choice of retailer and brand, and family structure is enacted through the process of limiting participation in the store visit to specific family relational bundles, while showing flexibility in consumption practices outside the ritual. Our findings have implications for future research on intergenerational influence (IGI) (Carlson, Laczniak, & Walsh, 2001, Moore, Wilkie, and Lutz 2002), family identity (Epp and Price 2008), and the relationship between marketing and society, focusing on families and public policy (Carlson and Harrison 2010).

 

Prof. dr. sc. Robert Sonora s University of Montana (SAD), prezentira rad „The Rule of Law, Income Inequality, and Poverty: East vs West Europe“. 

Doc. dr. sc. Aleša Saša Sitar  s Katedre za menadžment i organizaciju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani (trenutno na studijskom boravku na EFZG-u) prezentira rad  „Preispitivanje teorijskog okvira modifikacije posla: radni učinci povezanosti sklada između strategije i strukture i motivacijskih obilježja posla“. Rad je napisan u koautorstvu s izv. prof. dr. sc. Tomislavom Hernausom i Matijom Marićem, mag. oec.(obojica s EFZG-a). 

Dr. sc. Tanja Komarac  (Katedra za marketing) prezentira rad u nastajanju „Utjecaj obrazovno-zabavnih sadržaja na percipiranu autentičnost posjetiteljeva iskustva muzejom“. Rad je napisan u koautorstvu s prof. dr. sc. Đurđanom Ozretić Došen (EFZG).

Doc. dr. sc. Petar Sorić  (Katedra za statistiku) prezentira rad u nastajanju „Pouzdanje potrošača, mediji, političke preferencije i ekonomija u Republici Hrvatskoj“. Rad je napisan u koautorstvu s izv. prof. dr. sc. Andrijom Henjakom (Fakultet Političkih znanosti) i prof. dr. sc. Mirjanom Čižmešijom (EFZG).

Marina Matošec, mag. oec. (Katedra za statistiku) prezentira doktorski rad u nastajanju „Modeliranje učinaka fiskalne politike na pouzdanje potrošača kao prediktora ekonomske aktivnosti“. 

Nora Mustać, mag. oec. (Katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj) prezentira doktorski rad u nastajanju „Rusija i Kina: divergencija stopa rasta nakon tranzicije“. 

Doc. dr. sc. Vladimir Arčabić (Katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj) prezentira rad "Fiskalna konvergencija i održivost u Europskoj uniji". 

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus (Katedra za organizaciju i menadžment) prezentira rad u nastajanju "ACTUAL-WANTED TASK IDENTITY (IN)CONGRUENCE AND INNOVATIVE WORK BEHAVIOR: THE MEDIATED POLYNOMIAL REGRESSION EFFECTS OF JOB CRAFTING"

Doc. dr. sc. Irena Raguž Krištić (Katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj) prezentira rad u nastajanju "Utjecaj Europskog sustava trgovanja emisijama na regulirana poduzeća u Hrvatskoj"

Izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman (Katedra za pravo) prezentira istraživačku ideju "Geneza sustava zaštite tržišnog natjecanja u Hrvatskoj - pravna i ekonomska analiza"

Doc. dr. sc. Tanja Slišković (Katedra za organizaciju i menadžment) prezentira članak u nastajanju Slišković, Phillips i Tipurić  (2018) „It’s Lonely at the Top for Men - a Gendered Perspective on Managerial Social Networks“

Doc. dr. sc. Velibor Mačkić (Katedra za ekonomsku teoriju) prezentira članak u nastajanju Mačkić, Rogić Dumančić i Cota (2018) „The role of competitiveness, cronyism and regulation in the new EU member states: Rules rather than discretion“. Rad je rezultat istraživanja u sklopu HRZZ projekta br. 5476 „Uloga strukturnih reformi u poticanju vanjske konkurentnosti zemalja Europske unije“.

Doc. dr. sc. Šime Smolić (Katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj) prezentira članak u nastajanju Smolić, Čipin i Mudražija (2018) „Health risk factors and health utilization among older Europeans“. Rad je rezultat istraživanja u sklopu SHARE projekta.