Inflacija usporava u svim članicama, ECB povećao program otkupa obveznica za 600 milijardi eura

Objavljeno: 5. lipnja 2020.

Na temelju novih podataka za nezaposlenost i inflaciju u zemljama EU-a za travanj 2020., istražujemo gdje se po ova dva ključna kriterija trenutno nalazi eurozona, kao i sve njene zemlje članice. To nam služi kako bismo ocijenili koliko blizu/daleko je Europska središnja banka od ispunjenja svojih ciljeva i potencijalne promjene smjera svoje monetarne politike.*

Kakva su aktualna kretanja?

Na donjem-lijevom grafikonu vidimo kretanje inflacije u eurozoni. Ona je u travnju 2020. usporila za 0,4 postotna boda u odnosu na ožujak te je iznosila 0,3 posto. Usporavanje inflacije u posljednja dva mjeseca posljedica je pada cijena energije. U travnju, cijene energije pale u 9,7 posto na godišnjoj razini, uslijed snažnog pada cijena nafte. S druge strane, cijene hrane, alkohola i duhanskih proizvoda porasle su 3,6 postom a usluga 1,2 posto. Posljednjih godinu i pol dana inflacija je ispod ciljane razine ECB-a, što je vidljivo na našem grafikonu gdje se crvena linija trend-ciklusa vratila ispod horizontalne linije (1,9 posto). Prema prvoj procjeni za svibanj inflacija je dodatno usporila na samo 0,1 posto.

Inflacija u Eurozoni

Izvor: Eurostat, izračun autora

Napomena: Horizontalna linija označava ciljanu razinu inflacije od 1,9 posto.

Stopa nezaposlenosti u Eurozoni

Izvor: Eurostat, izračun autora

Napomena: Horizontalna linija označava prosječnu stopu nezaposlenosti u analiziranom razdoblju.

Što se nezaposlenosti tiče, ona je u travnju 2020. na razini eurozone iznosila 7,3 posto prema desezoniranim podacima, 0,2 postotna boda više nego u ožujku, te se zadržala ispod svog dugoročnog prosjeka (označenog horizontalnom linijom na gornjem-desnom grafikonu). Istovremeno, pandemija koronavirusa i mjere karantene snažnije su djelovale na hrvatsko tržište rada gdje je stopa nezaposlenosti porasla za 1,3 postotna boda u odnosu na ožujak te je iznosila 8,1 posto

Promjene u monetarnoj politici

S obzirom na već rekordno niske kamatne stope i zamku likvidnosti u kojoj se nalazi eurozona, Europska središnja banka nije imala prostora za daljnje snižavanje kamatnih stopa na jučerašnjem sastanku kao odgovor na recesiju izazvanu pandemijom koronavirusa. Kamatna stopa na glavne operacije refinanciranja zadržana je na 0 posto, a kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke na -0,5 posto. 

Kao odgovor na recesiju ECB je na sastanku povećao kvotu otkupa obveznica u programu Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) za 600 milijardi eura, čime će ukupna alokacija programa iznositi 1350 milijardi eura. Trajanje programa produženo je barem do lipnja 2021., odnosno otkup će se nastaviti sve dok ECB ne procjeni da je kriza uzrokovana koronavirusom gotova. Uz PEPP nastavit će se i stariji program otkupa obveznica APP s mjesečnim otkupom 20 milijardi eura i dodatnih 120 milijardi do kraja godine. Europska središnja banka namjerava refinancirati dospijeća iz PEPP programa barem do kraja 2022., a APP-a kroz duže vremensko razdoblje, odnosno i nakon što krene podizati kamatne stope.

Na sastanku su revidirane procjene inflacije i ekonomskog rasta u sljedeće tri godine. U osnovnom scenariju ECB očekuje pad BDP-a na razini eurozone za 8,7 posto u 2020., te oporavak u 2021. (+5,7 posto) i 2022. (+3,3 posto). Za inflaciju očekuju da će usporiti na 0,3 posto ove godine, te da će se zadržati ispod ciljane razine u 2021. (0,8 posto) i 2022. (1,3 posto).

U optimističnom scenariju, koji pretpostavlja uspješno suzbijanje virusa i postupni povratak normalnoj aktivnosti, ekonomski pad u 2020. iznosio bi 5,9 posto, dok u negativnom scenariju u kojem dolazi do povratka velikog broja infekcija i ekstenzije mjera karantene, ECB predviđa pad BDP-a od 12,6 posto.

Kreću li se sve zemlje u istom smjeru?

Na sljedećem grafikonu promatramo promjene u trendovima nezaposlenosti i inflacije u posljednjih mjesec dana. 

Vidljivo je da je inflacija usporila u svim članicama eurozone. Pritom je najveći pad zabilježen u Latviji i Estoniji. Što se kretanja na tržištu rada tiče, u većini je porasla nezaposlenost. Najveći trend rasta bilježe Malta, Belgija i Španjolska. 

Izvor: Eurostat, izračun autora

Hrvatska u odnosu na Eurozonu

Donji grafikon pokazuje poziciju Hrvatske u odnosu na svih 19 zemalja eurozone po pitanju inflacije i nezaposlenosti te, u skladu s time, kakva monetarna politika bi odgovarala pojedinoj zemlji, ali i eurozoni kao cjelini. Grafikon je interaktivan te se, koristeći legendu na dnu, može promatrati kako se ta pozicija mijenjala kroz posljednjih 7 godina u svakoj pojedinoj zemlji. Hrvatska (crveni balončić) i Eurozona (zeleni balončić) su istaknute zasebnim bojama radi vidljivosti. Za detaljnije objašnjenje grafikona pročitajte bijeli okvir na kraju teksta.

Okomita os predstavlja ciljanu inflaciju (1,9 posto). Vodoravna os predstavlja prosječnu stopu nezaposlenosti za svaku pojedinu zemlju.

Nakon što je sredinom 2018. prešla u donji desni kvadrant, odnosno zonu niske nezaposlenosti i relativno visoke inflacije, eurozona je s usporavanjem inflacije krajem iste godine ponovno prešla vertikalnu os te se posljednjih godinu i pol dana nalazi u zoni niske nezaposlenosti i niske inflacije.

Vidljivo je da se Hrvatska nalazi u istoj zoni poslovnog ciklusa. Ova usklađenost je dobra vijest budući da eventualne promjene u monetarnoj politici ECB-a neće imati štetno procikličko djelovanje na naše gospodarstvo. 

Činjenica da je većina članica Eurozone nalazi u sličnoj fazi poslovnog ciklusa, u zoni niske nezaposlenosti i niske inflacije svakako je dobra vijest i za ECB, budući da to smanjuje troškove promjene smjera monetarne politike Eurosustava, u smislu asimetričnog djelovanja na pojedine zemlje.

Prethodni grafikon pokazuje kako su se Hrvatska i 19 zemalja Eurozone kretali kroz različite faze poslovnih ciklusa unazad posljednjih sedam godina. Vidljivo je da je kretanje hrvatskog „balončića“ usklađenije s „balončićem“ Eurozone čak i više nego nekih već postojećih članica. 

Za ostale indikatore uvođenja eura za Hrvatsku kliknite ovdje...

* Čitatelji trebaju imati na umu da, premda važne, inflacija i nezaposlenost nisu jedine dvije varijable koje utječu na smjer monetarne politike ECB-a, stoga ovaj tekst ne treba koristiti u prognostičke svrhe niti kao investicijski savjet. Sadržaji služe isključivo u svrhu informiranja i obrazovanja, a prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka, posavjetujte se sa svojim financijskim savjetnikom.

Zašto su inflacija i nezaposlenost bitni pokazatelji?

Inflacija predstavlja najvažniju ciljanu varijablu ECB-a, budući da je stabilnost cijena, definirana kao srednjoročna inflacija nešto ispod 2 posto, glavni cilj monetarne politike Eurosustava. Ne dovodeći u pitanje stabilnost cijena, monetarna politika ima i druge zadatke, među kojima je najvažniji djelovati kontraciklički na gospodarstvo Eurozone - poticati gospodarski rast kada se on nalazi ispod očekivanih (prirodnih) razina, a zauzdati ga ako raste brže od očekivanja i prijeti opasnošću da se prelije u visoku inflaciju. Budući da podaci za BDP ne postoje na mjesečnoj razini, stanje poslovnog ciklusa promatramo kroz kretanje stope nezaposlenosti

Objašnjenje interaktivnog grafikona

Grafikon je podijeljen na četiri kvadranta na način da okomita os predstavlja ciljanu inflaciju u Eurozoni - procijenjenu na 1,9 posto. Područja desno od okomite osi predstavljaju zonu u kojoj inflacija nadmašuje ciljanu vrijednost, izraženo u postotnim bodovima. Područja lijevo od osi predstavljaju zonu u kojoj je inflacija ispod ciljanih 1,9 posto. Vodoravna os predstavlja prosječnu stopu nezaposlenosti za svaku pojedinu zemlju. Područja iznad osi predstavljaju zonu u kojoj se nezaposlenost nalazi iznad prosjeka, izraženo u standardnim devijacijama. Analogno tome, područja ispod osi označavaju zonu ispodprosječne nezaposlenosti. 

Ovisno o tome u kojem se kvadrantu zemlja nalazi, pogledom na grafikone doznajemo u kojoj je fazi poslovnog ciklusa i kakva bi monetarna politika toj zemlji odgovarala uvažavajući stabilnost cijena kao primarni kriterij: