Raste li broj stranih igrača u NBA ligi?

Piše: Filip Gospodnetić

Objavljeno: 17. rujna 2019.

Filip Gospodnetić je doktorand socijalne psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U tekstu objavljenom 2018. godine na Business Insider-u [1] opisana je uloga stranih igrača u NBA ligi. Prema autorima ovog teksta, u sezoni 2018./2019. u NBA ligi je igralo 24.5% osoba rođenih izvan SAD-a, a u sezoni 2017./2018. takvih igrača je bilo 25.1%. Vodeći se postocima iz ove dvije sezone, autori teksta su zaključili da više nema porasta broja stranih igrača u NBA ligi. Ovakva tvrdnja je vrlo hrabra ali i provokativna za daljnje analize.

Mogli bismo pretpostaviti da je razlika u postotku broja igrača rođenih izvan SAD-a u NBA ligi tijekom ove dvije sezone privremena i ne odražava njihovu stagnaciju ili smanjenje. Također, mogli bismo provjeriti odakle dolazi najviše stranaca u NBA ligu, te postoji li tendencija odabira stranih igrača na NBA draftu u bližoj budućnosti. Naposljetku, provjera generalnog trenda porasta broja stranih igrača u NBA ligi je zanimljivo pitanje za analizu.

Donja slika predstavlja kartu svijeta na kojoj su prikazane zemlje rođenja stranih NBA igrača. Zelenom bojom su označene zemlje u kojima je rođen veći broj stranih NBA igrača, a crvenom bojom zemlje u kojima je rođen manji broj stranih NBA igrača.

Najviše stranih igrača aktivnih u NBA ligi od 1953. do 2019. godine je rođeno u Kanadi i Europi, dok je na ostalim kontinentima, Africi, Aziji i Australiji rođeno manje NBA igrača. Da bi stekli bolji uvid u kojim europskim zemljama su rođeni strani NBA igrači, potrebno je pogledati donju kartu.

Iako su razlike između All star i ne-All star igrača jasne, donji graf prikazuje distribuciju pojedinih igrača u svakoj od ovih grupa. Vidljivo je da iako neki igrači jako pridonose pobjedama svojih ekipa tijekom sezone, nisu odabrani u All star ekipu.

Većina NBA igrača iz Europe je rođena u Španjolskoj, Francuskoj, Njemačkoj i Srbiji.

Iako ova karta pruža jasniju sliku o zemljama rođenja stranih NBA igrača, cjelovitiji dojam o strancima u NBA ligi možemo dobiti prognoziranjem odabira stranih igrača na NBA draftu.

Analiza trenda je korištena da bi se predvidio odabir stranih igrača na NBA draftu za razdoblje od 2020. do 2025. godine. Crvena linija predstavlja broj odabranih stranih igrača na NBA draftu. Unutar nadolazećih pet godina očekuje se porast broja odabranih stranih igrača na draftu, a zatim njihov pad. Ipak očekivane su velike varijacije u broju odabranih stranca na NBA draftu što prikazuju tamnocrveno i svijetlocrveno osjenčana područja.

Budući da igrači u NBA ligu mogu biti draftani i ne-draftani zanimljivo je predvidjeti ukupan broj stranih igrača u NBA ligi u nadolazećih pet sezona. Donja slika prikazuje projekciju rasta stranih NBA igrača u NBA ligi od sezone 2019./2020. do sezone 2024./2025.

Crvena linija predstavlja predviđeni trend porasta stranih NBA igrača u NBA ligi, a svijetlocrvena i tamnocrvena osjenčana područja predviđaju pogrešku prognoze. Uočljiv je generalni trend porasta stranih igrača u NBA ligi u nadolazećih pet sezona.

S obzirom na postojeće podatke, možemo zaključiti da je najviše stranih NBA igrača rođeno u Kanadi i Europi, dok se na NBA draftu unutar nadolazećih pet godina očekuju fluktuacije u odabiru stranih igrača. Unatoč tome, očekuje se porast ukupnog broja stranaca u NBA ligi u nadolazećih pet godina.

Detalji o podacima

Podaci su prikupljeni koristeći rvest paket u R-u sa stranice basketballreference.com. Za potrebe analize je prikupljeno nekoliko skupova podataka. Prvi je sadržavao informacije o godini u kojoj su igrači odabrani na NBA draftu za razdoblje od 1975. do 2019. godine. Drugi skup podataka je sadržavao popis svih igrača koji su igrali u NBA ligi od sezone 1961./62. do sezone 2018./2019. Oba skupa podataka su sadržavala informaciju o igračevoj zemlji rođenja.

Podaci su pročišćeni i obrađeni u R-u koristeći tidyverse skup paketa, karte su napravljene koristeći funkcije iz ggplot2 paketa, a vremenske serije su modelirane koristeći forecast paket. Za obje univarijatne vremenske serije je korišten ARIMA model. ARIMA (3,1,0) je najbolje objasnio podatke za vremensku seriju igrača odabranih na NBA draftu, a ARIMA (1,0,0) model s driftom je najbolje opisao podatke za vremensku seriju ukupnog broja stranih igrača u NBA ligi. Trendovi su predviđani za vremensko razdoblje od pet godina, jer se predviđanjem duljih vremenskih perioda smanjuje pouzdanost prognoze. Budući da su originalni podaci veoma fluktuirali, transformirani su na logaritamsku skalu kako bi bili pogodniji za daljnje modeliranje.


[1] https://www.businessinsider.com/growing-number-of-foreign-born-players-in-nba-slows-2018-10