Semafori tržišta rada

Objavljeno: 21. rujna 2021.

NEZAPOSLENOST

Zadnji podatak: kolovoz 2021. (administrativna stopa nezaposlenosti, DZS)

Stanje ciklusa: EKSPANZIJA- stopa nezaposlenosti se ubrzano smanjuje

Komentar za kolovoz 2021.:

NASTAVAK PADA DESEZONIRANE STOPE NEZAPOSLENOSTI


DZS je objavio da je administrativna stopa nezaposlenosti u kolovozu 2021. iznosila 7,3 posto, što je 0,1 postotni bod manje u odnosu na prethodni mjesec.

Broj nezaposlenih blago je pao je za 505 osoba (-0,4 posto) na 125.501 osobu, dok je broj zaposlenih veći za 2,2 tisuće (+0,1 posto) u odnosu na srpanj. Gledano na godišnjoj razini, broj nezaposlenih manji je za 25,9 tisuća u odnosu na kolovoz prethodne godine.

Nakon što se iz podataka isključi utjecaj sezonskih kretanja, dolazimo do podatka da se stopa nezaposlenosti u kolovozu smanjila na 8,0 posto (-0,2pb). Negativan utjecaj epidemije koronavirusa i mjera karantene vidljiv je na sljedećem grafikonu gdje se linija stope nezaposlenosti u prethodnih godinu dana odmakla od uobičajenih sezonskih kretanja. U odnosu na veljaču 2020., stopa nezaposlenosti viša je za 1 postotni bod.

Stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj

Izvor: DZS, obrada MacroHub

Na sljedećem grafikonu prikazana je godišnja dinamika promjene stope nezaposlenosti. U kolovozu 2021. stopa nezaposlenosti pala je za 1,6 postotnih bodova u odnosu na isti mjesec prethodne godine, čime peti mjesec zaredom stopa nezaposlenosti pada nakon dvanaest mjeseci rasta na godišnjoj razini.

Promjena stope nezaposlenosti u Hrvatskoj

Izvor: DZS, obrada MacroHub

S blagim padom stope nezaposlenosti krajem 2020., koji se nastavio i ove godine, usporio se pad nezaposlenosti na godišnjoj razini. Time je nezaposlenost prešla vertikalnu os na našem Semaforu tržišta rada, prikazanom na vrhu ove stranice te se nalazila u fazi oporavka. Sa snažnim padom stope nezaposlenosti posljednjih pet mjeseci nezaposlenost je prešla horizontalnu os te se vratila u fazu ekspanzije, gdje se posljednji put nalazila krajem 2016. godine. Faza ekspanzije znači da se stopa nezaposlenosti ubrzano smanjuje.


*Od rujna 2019. DZS je promijenio metodologiju izračuna broja zaposlenih te je proširio obuhvat zaposlenih u pravnim osobama tako da je uključio mlade osobe prema odredbama Zakona o doprinosima te radnike izaslane ne rad u inozemstvo. Revizijom podataka od siječnja 2016. došlo je do promjena podataka o ukupno broju zaposlenih osoba prema administrativnim izvorima, aktivnom stanovništvu te stopi registrirane nezaposlenosti.

ZAPOSLENOST

Zadnji podatak: srpanj 2021. (broj osiguranika pri HZMO-u)

Stanje ciklusa: EKSPANZIJA- zaposlenost ubrzano raste

Komentar za srpanj 2021.:

BROJ ZAPOSLENIH PORASTAO ZA 52,2 TISUĆE NA GODIŠNJOJ RAZINI


Prema podacima HZMO-a broj zaposlenih krajem srpnja iznosio je 1,607 milijuna, što je za 10,4 tisuće više nego krajem lipnja.

Rast broja zaposlenih ponajviše je posljedica sezonskog zapošljavanja, što je vidljivo iz podataka o broju zaposlenih po NKD-u, kao i županijama. Naime, iako je broj zaposlenih porastao u većini sektora najveći rast zabilježen je u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (+8,2 tisuće) i trgovini na veliko i malo (+1,8 tisuća).

Promatrano po županijama, najveći rast u apsolutnom iznosu bilježe županije u kojima se nalaze najveća turistička središta: Splitsko dalmatinska (+3,5 tisuća), Istarska (+2,5 tisuća), Zadarska (+1,4 tisuće), Primorsko-goranska (+1,3 tisuće) i Dubrovačko-neretvanska županija (+1,2 tisuće).

Zbog sezonskog karaktera kretanja broja zaposlenih, potrebno je isključiti utjecaj sezone iz podataka kako bismo mogli raditi mjesečne usporedbe.

Prethodne godine broj zaposlenih u istom mjesecu porastao je za 18 tisuća, dok je u srpnju 2019. broj zaposlenih porastao za 6,8 tisuće u istom mjesecu. Prema našim podacima, nakon desezoniranja, broj zaposlenih u srpnju porastao je za 4,6 tisuća te iznosi 1,572 milijuna.

U odnosu na kraj srpnja 2020. broj zaposlenih veći je za čak 52,2 tisuće (+3,4 posto). Pritom je najveći rast zabilježen u pružanju smještaja te pripreme i usluživanju hrane (+9 tisuća), građevinarstvu (+6,8 tisuća) i prerađivačkoj industriji (+5 tisuća).

Na donjem grafikonu prikazano je kretanje desezoniranog broja zaposlenih (osiguranika prema evidenciji HZMO-a), počevši od siječnja 1998. pa sve do srpnja 2021. Na grafikonu je vidljiv preokret trenda rasta desezonirane zaposlenosti od ožujka do svibnja 2020. te oporavak u posljednjih godinu dana. U odnosu na veljaču 2020. prije početka pandemije i mjera karantene broj zaposlenih manji je za samo 2,1 tisuću, dok je u odnosu na završetak prethodne recesije (svibanj 2014.) broj zaposlenih veći je za 152,3 tisuće osoba.

Broj zaposlenih u Hrvatskoj (osiguranici pri HZMO-u)

Izvor: HZMO, obrada MacroHub

Valja reći i to da je u odnosu na vrhunac zabilježen krajem 2008., u Hrvatskoj je manjak zaposlenih od 47,4 tisuće osoba.

Na godišnjoj razini desezonirana zaposlenost porasla je za 3,5 posto, čime zaposlenost raste peti mjesec zaredom nakon jedanaest mjeseci pada. Sa snažnim rastom zaposlenosti u posljednja četiri mjeseca, zaposlenost je prešla horizontalnu os na našem Semaforu te se sada nalazi u fazi ekspanzije. Sve to vidljivo je na donjem grafikonu, kao i na Semaforu tržišta rada prikazanom na vrhu ove stranice.

Stopa rasta zaposlenosti (osiguranika) u RH

Izvor: HZMO, obrada MacroHub

Što su semafori tržišta rada?

Tržište rada se kroz kvadrante ciklički kreće u smjeru obrnutom od kazaljke na satu. Svaka točka na grafikonu predstavlja jedan mjesec, kronološki u razdoblju od siječnja 2007. do siječnja 2018. Četiri kvadranta na grafikonu opisuju četiri faze ciklusa zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti u odgovarajućim bojama semafora.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.

Grafikoni su interaktivni te se prelaskom mišem preko točaka otkriva period na koji se pojedina točka odnosi.