Semafori tržišta rada

Objavljeno: 29. travnja 2022.

NEZAPOSLENOST

Zadnji podatak: ožujak 2022. (administrativna stopa nezaposlenosti, DZS)

Stanje ciklusa: EKSPANZIJA - stopa nezaposlenosti se ubrzano smanjuje

Komentar za ožujak 2022.:

STAGNACIJA STOPE NEZAPOSLENOSTI U OŽUJKU


DZS je objavio da se administrativna stopa nezaposlenosti u ožujku 2022. iznosila 7,5 posto, što je 0,3 postotna boda manje u odnosu na veljaču.

Broj nezaposlenih smanjio se za 4,8 tisuća osoba te je iznosio 125.604 osobe (-3,7 posto), dok je broj zaposlenih porastao za 11,5 tisuća (+0,7 posto) u odnosu na veljaču. Gledano na godišnjoj razini, broj nezaposlenih manji je za 36,8 tisuća u odnosu na ožujak prethodne godine.

U prethodne tri godine u ožujku stopa nezaposlenosti pala je za 0,2 postotna boda u prosjeku. Nakon što se iz podataka isključi utjecaj sezonskih kretanja, dolazimo do podatka da je stopa nezaposlenosti u ožujku stagnirala na razini od 6,8 posto. Stopa nezaposlenosti niža je za 0,2 postotna boda u odnosu na pretpandemijsku razinu (veljaču 2020.) te se nalazi na rekordno niskoj razini.

Stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj

Izvor: DZS, obrada MacroHub

Na sljedećem grafikonu prikazana je godišnja dinamika promjene stope nezaposlenosti. U ožujku 2022. stopa nezaposlenosti pala je za 1,7 postotnih bodova u odnosu na isti mjesec prethodne godine, čime dvanaesti mjesec zaredom stopa nezaposlenosti pada nakon snažnog rasta u 2020. uzrokovanog pandemijom i mjerama suzbijanja.

Promjena stope nezaposlenosti u Hrvatskoj

Izvor: DZS, obrada MacroHub

S blagim padom stope nezaposlenosti krajem 2020., koji se nastavio i prošle godine, usporio se pad nezaposlenosti na godišnjoj razini. Time je nezaposlenost prešla vertikalnu os na našem Semaforu tržišta rada, prikazanom na vrhu ove stranice te se nalazila u fazi oporavka. Sa snažnim padom stope nezaposlenosti posljednjih godinu dana nezaposlenost je prešla horizontalnu os te se vratila u fazu ekspanzije, gdje se posljednji put nalazila krajem 2016. godine. Faza ekspanzije znači da se stopa nezaposlenosti ubrzano smanjuje.


*Od rujna 2019. DZS je promijenio metodologiju izračuna broja zaposlenih te je proširio obuhvat zaposlenih u pravnim osobama tako da je uključio mlade osobe prema odredbama Zakona o doprinosima te radnike izaslane ne rad u inozemstvo. Revizijom podataka od siječnja 2016. došlo je do promjena podataka o ukupno broju zaposlenih osoba prema administrativnim izvorima, aktivnom stanovništvu te stopi registrirane nezaposlenosti.

ZAPOSLENOST

Zadnji podatak: veljača 2022. (broj osiguranika pri HZMO-u)

Stanje ciklusa: EKSPANZIJA - zaposlenost ubrzano raste

Komentar za veljaču 2022.:

DESEZONIRANI BROJ ZAPOSLENIH PREMAŠIO 1,6 MILIJUNA


Prema podacima HZMO-a broj zaposlenih krajem veljače iznosio je 1,573 milijuna, što je za 3,9 tisuća više nego krajem siječnja.

Gledano po NKD-u, u većini djelatnosti broj zaposlenih je blago porastao. Pritom je najveći rast zabilježen u građevinarstvu (+1,1 tisuću) i prerađivačkoj industriji (+1,1 tisuću). U prethodne tri godine u istom mjesecu broj zaposlenih u prosjeku je porastao za 5,2 tisuće.

Zbog sezonskog karaktera kretanja broja zaposlenih, potrebno je isključiti utjecaj sezone iz podataka kako bismo mogli raditi mjesečne usporedbe. Prema našim podacima, nakon desezoniranja broj zaposlenih u veljači porastao je za 1,7 tisuća te iznosi 1,6 milijuna. Time desezonirani broj zaposlenih raste deveti mjesec zaredom. Desezonirana zaposlenost je zadnji puta bila iznad 1,6 milijuna u ožujku 2009. godine.

U odnosu na kraj veljače 2021. broj zaposlenih veći je za 36,6 tisuća (+2,4 posto). Pritom je najveći rast zabilježen u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (+5,1 tisuću), prerađivačkoj industriji (+5 tisuća), građevinarstvu (+4,9 tisuća), informacijama i komunikacijama (+4,4 tisuće) te trgovini na veliko i malo (+4 tisuće).

Na donjem grafikonu prikazano je kretanje desezoniranog broja zaposlenih (osiguranika prema evidenciji HZMO-a), počevši od siječnja 1998. pa sve do veljače 2022. Na grafikonu je vidljiv preokret trenda rasta desezonirane zaposlenosti od ožujka do svibnja 2020. te oporavak u posljednjih godinu i pol dana. Od srpnja 2021. desezonirani broj zaposlenih nadmašio je pretpandemijsku razinu, a u veljači 2022. broj zaposlenih je bio veći za 27,2 tisuće u odnosu na veljaču 2020. U odnosu na završetak prethodne recesije (svibanj 2014.) broj zaposlenih veći je za 180,6 tisuća osoba.

Broj zaposlenih u Hrvatskoj (osiguranici pri HZMO-u)

Izvor: HZMO, obrada MacroHub

Valja reći i to da je u odnosu na vrhunac zabilježen krajem 2008., u Hrvatskoj je manjak zaposlenih od 19,1 tisuću osoba.

Na godišnjoj razini desezonirana zaposlenost porasla je za 2,3 posto, čime zaposlenost raste dvanaesti mjesec zaredom. Sa snažnim rastom zaposlenosti u posljednjih godinu dana, zaposlenost je prešla horizontalnu os na našem Semaforu te se sada nalazi u fazi ekspanzije. Sve to vidljivo je na donjem grafikonu, kao i na Semaforu tržišta rada prikazanom na vrhu ove stranice.

Stopa rasta zaposlenosti (osiguranika) u RH

Izvor: HZMO, obrada MacroHub

Što su semafori tržišta rada?

Tržište rada se kroz kvadrante ciklički kreće u smjeru obrnutom od kazaljke na satu. Svaka točka na grafikonu predstavlja jedan mjesec, kronološki u razdoblju od siječnja 2007. do siječnja 2018. Četiri kvadranta na grafikonu opisuju četiri faze ciklusa zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti u odgovarajućim bojama semafora.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.

Grafikoni su interaktivni te se prelaskom mišem preko točaka otkriva period na koji se pojedina točka odnosi.