Semafori tržišta rada

Objavljeno: 29. prosinca 2022.

NEZAPOSLENOST

Zadnji podatak: studeni 2022. (administrativna stopa nezaposlenosti, DZS)

Stanje ciklusa: USPORAVANJE- stopa nezaposlenosti se smanjuje, ali sve sporije

Komentar za studeni 2022.:

USPORAVANJE PADA DESEZONIRANE STOPE NEZAPOSLENOSTI


DZS je objavio da je administrativna stopa nezaposlenosti u studenom 2022. blago porasla u odnosu na listopad na 6,7 posto (+0,2 postotna boda).

Broj nezaposlenih povećao se za 4 tisuće te je iznosio 116.189 osoba (+3,6 posto), dok je broj zaposlenih pao za 10.770 osoba (-0,7 posto) u odnosu na listopad. Gledano na godišnjoj razini, broj nezaposlenih manji je za 9,5 tisuća u odnosu na studeni prethodne godine.

Nakon što se iz podataka isključi utjecaj sezonskih kretanja, dolazimo do podatka da se stopa nezaposlenosti u studenom neznatno promijenila (-0,1 postotni bod) te je iznosila 6,6 posto, čime je pala na novu rekordno nisku razinu. Stopa nezaposlenosti niža je za 0,5 postotnih bodova u odnosu na pretpandemijsku razinu (veljaču 2020.).

Stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj

Izvor: DZS, obrada MacroHub

Na sljedećem grafikonu prikazana je godišnja dinamika promjene stope nezaposlenosti. U studenom 2022. stopa nezaposlenosti pala je za 0,6 postotnih bodova u odnosu na isti mjesec prethodne godine, čime dvadeseti mjesec zaredom stopa nezaposlenosti pada nakon snažnog rasta u 2020. uzrokovanog pandemijom i mjerama suzbijanja.

Promjena stope nezaposlenosti u Hrvatskoj

Izvor: DZS, obrada MacroHub

Sa snažnim padom stope nezaposlenosti u drugoj polovici 2021. i u prvom kvartalu 2022. godine nezaposlenost je prešla horizontalnu os te se nalazila u fazi ekspanzije. No, s usporavanjem pada u posljednjih nekoliko mjeseci, nezaposlenost je u travnju dosegla vertikalnu granicu na našem Semaforu te je prešla u fazu usporavanja. Faza usporavanja znači da se nezaposlenost smanjuje, ali sve sporije.


*Od rujna 2019. DZS je promijenio metodologiju izračuna broja zaposlenih te je proširio obuhvat zaposlenih u pravnim osobama tako da je uključio mlade osobe prema odredbama Zakona o doprinosima te radnike izaslane ne rad u inozemstvo. Revizijom podataka od siječnja 2016. došlo je do promjena podataka o ukupno broju zaposlenih osoba prema administrativnim izvorima, aktivnom stanovništvu te stopi registrirane nezaposlenosti.

ZAPOSLENOST

Zadnji podatak: listopad 2022. (broj osiguranika pri HZMO-u)

Stanje ciklusa: USPORAVANJE - zaposlenost raste, ali sve sporije

Komentar za listopad 2022.:

USPORAVANJE RASTA DESEZONIRANE ZAPOSLENOSTI


Prema podacima HZMO-a broj zaposlenih krajem listopada iznosio je 1,621 milijuna, što je za 16,2 tisuće manje nego krajem rujna.

Blagi pad broja zaposlenih uobičajen je za kraj turističke sezone (u prethodne tri godine broj zaposlenih je pao za 12,8 tisuća u prosjeku u istom mjesecu). Gledano po NKD-u, najveći pad broja zaposlenih zabilježen je u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (-13,7 tisuća) i trgovini na veliko i malo (-2,2 tisuće).

Zbog sezonskog karaktera kretanja broja zaposlenih, potrebno je isključiti utjecaj sezone iz podataka kako bismo mogli raditi mjesečne usporedbe. Prema našim podacima, nakon desezoniranja broj zaposlenih u listopadu porastao je treći mjesec zaredom (+1,4 tisuće) na rekordnu razinu od 1,621 milijuna.

U odnosu na kraj listopada 2021. broj zaposlenih veći je za 35 tisuća (+2,2 posto). Pritom je najveći rast zabilježen u pružanju smještaja i usluživanju hrane (+7,7 tisuća), stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (+5 tisuća), informacijama i komunikacijama (+4,7 tisuća) te u prerađivačkoj industriji (+4,5 tisuća).

Na donjem grafikonu prikazano je kretanje desezoniranog broja zaposlenih (osiguranika prema evidenciji HZMO-a), počevši od siječnja 1998. pa sve do listopada 2022. Na grafikonu je vidljiv preokret trenda rasta desezonirane zaposlenosti od ožujka do svibnja 2020. te oporavak u posljednje dvije godine. Od srpnja 2021. desezonirani broj zaposlenih nadmašio je pretpandemijsku razinu, a u listopadu 2022. broj zaposlenih bio je veći za 47,8 tisuća u odnosu na veljaču 2020. U odnosu na završetak prethodne recesije (svibanj 2014.) broj zaposlenih veći je za 200,5 tisuća osoba.

Broj zaposlenih u Hrvatskoj (osiguranici pri HZMO-u)

Izvor: HZMO, obrada MacroHub

Valja reći i to da je u odnosu na prethodni vrhunac zabilježen krajem 2008., u Hrvatskoj zaposleno 1,6 tisuća osoba više.

Na godišnjoj razini desezonirana zaposlenost porasla je za 2,2 posto, čime zaposlenost raste dvadeseti mjesec zaredom. Sa snažnim rastom zaposlenosti u posljednjih godinu i pol dana, zaposlenost je prešla horizontalnu os na našem Semaforu u veljači 2021. te se nalazila u fazi ekspanzije sve do lipnja ove godine, kada prelazi u fazu usporavanja. U trenutnoj fazi desezonirana zaposlenost raste, ali sve sporije. Sve to vidljivo je na donjem grafikonu, kao i na Semaforu tržišta rada prikazanom na vrhu ove stranice.

Stopa rasta zaposlenosti (osiguranika) u RH

Izvor: HZMO, obrada MacroHub

Što su semafori tržišta rada?

Tržište rada se kroz kvadrante ciklički kreće u smjeru obrnutom od kazaljke na satu. Svaka točka na grafikonu predstavlja jedan mjesec, kronološki u razdoblju od siječnja 2007. do siječnja 2018. Četiri kvadranta na grafikonu opisuju četiri faze ciklusa zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti u odgovarajućim bojama semafora.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.

Grafikoni su interaktivni te se prelaskom mišem preko točaka otkriva period na koji se pojedina točka odnosi.