Semafori tržišta rada

Objavljeno: 31. prosinca 2019.

ZAPOSLENOST

Zadnji podatak: studeni 2019. (broj osiguranika pri HZMO-u)

Stanje ciklusa: EKSPANZIJA - zaposlenost ubrzano raste

Komentar za studeni 2019.:

RAST ZAPOSLENOSTI BLAGO USPORIO NA 2,3 POSTO GODIŠNJE


Prema podacima HZMO-a broj zaposlenih krajem studenog iznosio je 1,557 milijuna, što je 9,6 tisuća manje nego krajem listopada.

Gledano po NKD-u, najveći pad broja zaposlenih zabilježen je u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (-7,6 tisuća), što ukazuje da je nastavak pada broja zaposlenih već četvrti mjesec zaredom posljedica završetka turističke sezone i prestanka sezonskog zapošljavanja. Broj zaposlenih manji je i u javnoj upravi (-1323), administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (-1122), prijevozu i skladištenju (-686) te trgovini na veliko i malo (-293). S druge strane, broj zaposlenih porastao je u građevinarstvu (+974), informacijama i komunikacijama (+328) te stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (+282) .

Ako promatramo broj zaposlenih po županijama, najveći pad u apsolutnom iznosu bilježe županije u kojima se nalaze najveća turistička središta: Splitsko-dalmatinska (-3,5 tisuće), Dubrovačko-neretvanska (-2,8 tisuća), Istarska (-2,4 tisuće), Primorsko-goranska (-1,1 tisuća), Zadarska (-689) te Šibensko-kninska županija (-569), dok u većini županija u kontinentalnoj Hrvatskoj zaposlenost blago raste.

Zbog sezonskog karaktera kretanja broja zaposlenih, potrebno je isključiti utjecaj sezone iz podataka kako bismo mogli raditi mjesečne usporedbe.

Prema našim podacima, nakon desezoniranja, broj zaposlenih u studenom porastao je za 1,8 tisuća te iznosi 1,571 milijuna. Time su nastavljeni pozitivni trendovi na tržištu rada koji, uz manje prekide, traju od sredine 2014. te je desezonirani broj zaposlenih sada na najvišoj razini od lipnja 2009. godine.

Pozitivni trendovi na tržištu rada očituju se i u rastu broja zaposlenih na godišnjoj razini za 34,9 tisuća. Pritom je najveći rast broja zaposlenih zabilježen u sektorima građevinarstvu za 8,2 tisuće (+7,6 posto) te stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima za 6 tisuća (+6,9 posto).

Zaposlenost je snažno porasla i prijevozu i skladištenju za 3,9 tisuća (+5 posto), informacijama i komunikacijama za 3,5 tisuća (+8,1 posto), u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane za 3,3 tisuće (+3,6 posto), zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2,5 tisuće (+2,3 posto) te. S druge strane, broj zaposlenih pada u prerađivačkoj industriji za 1,5 tisuću (-0,6 posto), javnoj upravi i obrani za 1,2 tisuće (-0,9 posto) te financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja gdje je broj zaposlenih manji za 106 (-0,2 posto).

Na donjem grafikonu prikazano je kretanje desezoniranog broja zaposlenih (osiguranika prema evidenciji HZMO-a), počevši od siječnja 1998. pa sve do studenog 2019. Grafikon otkriva da je broj novozaposlenih osoba u odnosu na završetak recesije (svibanj 2014.) sada veći za 151 tisuću osoba.

Broj zaposlenih u Hrvatskoj (osiguranici pri HZMO-u)

Izvor: HZMO, obrada MacroHub

Valja reći i to da je u odnosu na vrhunac zabilježen krajem 2008., u Hrvatskoj je još uvijek manjak zaposlenih od 48,8 tisuća osoba.

Na godišnjoj razini zaposlenost je porasla 2,3 posto, 0,2 postotna boda sporije nego u listopadu, no istom brzinom u odnosu na prosječnu stopu rasta u prethodnih 12 mjeseci (+2,3 posto). S ubrzanjem rasta zaposlenosti posljednjih pola godine, trend stope rasta postao je blago pozitivan, te se zaposlenost nalazi u fazi ekspanzije. Sve to vidljivo je na donjem grafikonu, kao i na Semaforu tržišta rada prikazanom na vrhu ove stranice.

Stopa rasta zaposlenosti (osiguranika) u RH

Izvor: HZMO, obrada MacroHub

NEZAPOSLENOST

Zadnji podatak: studeni 2019. (administrativna stopa nezaposlenosti, DZS)

Stanje ciklusa: USPORAVANJE - stopa nezaposlenosti se smanjuje, ali sve sporije

Komentar za studeni 2019.:

STOPA NEZAPOSLENOSTI NA NOVOJ REKORDNO NISKOJ RAZINI

DZS je objavio da je administrativna stopa nezaposlenosti u studenom 2019. iznosila 7,7 posto, što je 0,5 postotnih bodova više u odnosu na prethodni mjesec.

Broj nezaposlenih porastao je za 6,8 tisuća (+5,6 posto) na 128 450 osoba, dok je broj zaposlenih pao za 0,9 posto prema podacima DZS-a.

Rast stope nezaposlenosti u studenom u skladu je sa sezonskim kretanjima. U prethodne četiri godine administrativna stopa nezaposlenosti porasla je u prosjeku za isti postotak (+0,5 pb). Nakon što se iz podataka isključi utjecaj sezonskih kretanja, dolazimo do podatka da se stopa nezaposlenosti u studenom smanjila za 0,1 postotni bod na novu rekordno nisku razinu od 7,2 posto.

Stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj

Izvor: DZS, obrada MacroHub

Dinamika na tržištu rada, mjerena promjenom stope nezaposlenosti, već je neko vrijeme u "silaznoj putanji", odnosno fazi usporavanja. Faza usporavanja znači da se trend nezaposlenosti smanjuje, ali po sve sporijim stopama. Ta je faza započela, prema našoj procjeni, u prosincu 2016.

Usporavanje je vidljivo i na sljedećem grafikonu koji prikazuje godišnju dinamiku promjene u stopama nezaposlenosti. Ona je u studenom 2019. manja za 1,1 postotni bod u odnosu na isti mjesec prethodne godine, što je sporije od smanjenja zabilježenog u prethodne dvije godine (2,5 postotna boda u prosjeku).

Promjena stope nezaposlenosti u Hrvatskoj

Izvor: DZS, obrada MacroHub

Semafor tržišta rada, prikazan na vrhu ove stranice, potvrđuje da se trend nezaposlenosti nalazi u fazi usporavanja, a tempo usporavanja otprilike je sličan onome iz travnja 2008., no ovoga puta na nižoj razini nezaposlenosti nego što je bila zabilježena prije 11 godina.

*Od rujna ove godine DZS je promijenio metodologiju izračuna broja zaposlenih te je proširio obuhvat zaposlenih u pravnim osobama tako da je uključio mlade osobe prema odredbama Zakona o doprinosima te radnike izaslane ne rad u inozemstvo. Revizijom podataka od siječnja 2016. došlo je do promjena podataka o ukupno broju zaposlenih osoba prema administrativnim izvorima, aktivnom stanovništvu te stopi registrirane nezaposlenosti.

Što su semafori tržišta rada?

Tržište rada se kroz kvadrante ciklički kreće u smjeru obrnutom od kazaljke na satu. Svaka točka na grafikonu predstavlja jedan mjesec, kronološki u razdoblju od siječnja 2007. do siječnja 2018. Četiri kvadranta na grafikonu opisuju četiri faze ciklusa zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti u odgovarajućim bojama semafora.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.

Grafikoni su interaktivni te se prelaskom mišem preko točaka otkriva period na koji se pojedina točka odnosi.