Semafori tržišta rada

Objavljeno: 19. veljače 2020.

NEZAPOSLENOST

Zadnji podatak: siječanj 2020. (administrativna stopa nezaposlenosti, DZS)

Stanje ciklusa: USPORAVANJE - stopa nezaposlenosti se smanjuje, ali sve sporije

Komentar za siječanj 2020.:

DESEZONIRANA STOPA NEZAPOSLENOSTI PALA NA 6,9 POSTO

DZS je objavio da je administrativna stopa nezaposlenosti u siječnju 2020. iznosila 8,4 posto, što je 0,5 postotnih bodova više u odnosu na prethodni mjesec.

Broj nezaposlenih porastao je za 8,2 tisuće (+6,2 posto) na 139 924 osoba, dok je broj zaposlenih pao za 1,4 posto prema podacima DZS-a.

Rast stope nezaposlenosti u siječnju u skladu je sa sezonskim kretanjima. U prethodne tri godine administrativna stopa nezaposlenosti porasla je u prosjeku za 0,6 postotna boda u istom mjesecu. Nakon što se iz podataka isključi utjecaj sezonskih kretanja, dolazimo do podatka da se stopa nezaposlenosti u siječnju smanjila za 0,2 postotna boda na rekordno nisku razinu od 6,9 posto.

Stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj

Izvor: DZS, obrada MacroHub

Dinamika na tržištu rada, mjerena promjenom stope nezaposlenosti, već je neko vrijeme u "silaznoj putanji", odnosno fazi usporavanja. Faza usporavanja znači da se trend nezaposlenosti smanjuje, ali po sve sporijim stopama. Ta je faza započela, prema našoj procjeni, u prosincu 2016.

Usporavanje je vidljivo i na sljedećem grafikonu koji prikazuje godišnju dinamiku promjene u stopama nezaposlenosti. Ona je u siječnju 2020. manja za 1,3 postotna boda u odnosu na isti mjesec prethodne godine, što je sporije od smanjenja zabilježenog u prethodne dvije godine (2,4 postotna boda u prosjeku).

Promjena stope nezaposlenosti u Hrvatskoj

Izvor: DZS, obrada MacroHub

Semafor tržišta rada, prikazan na vrhu ove stranice, potvrđuje da se trend nezaposlenosti nalazi u fazi usporavanja. S obzirom na to da se stopa nezaposlenosti nalazi na rekordno niskim razinama, trend pada se smanjuje te se nezaposlenost približava horizontalnoj osi na našem Semaforu.

*Od rujna prošle godine DZS je promijenio metodologiju izračuna broja zaposlenih te je proširio obuhvat zaposlenih u pravnim osobama tako da je uključio mlade osobe prema odredbama Zakona o doprinosima te radnike izaslane ne rad u inozemstvo. Revizijom podataka od siječnja 2016. došlo je do promjena podataka o ukupno broju zaposlenih osoba prema administrativnim izvorima, aktivnom stanovništvu te stopi registrirane nezaposlenosti.

ZAPOSLENOST

Zadnji podatak: prosinac 2019. (broj osiguranika pri HZMO-u)

Stanje ciklusa: EKSPANZIJA - zaposlenost ubrzano raste

Komentar za prosinac 2019.:

BROJ ZAPOSLENIH PORASTAO ZA 38,3 TISUĆE NA GODIŠNJOJ RAZINI


Prema podacima HZMO-a broj zaposlenih krajem prosinca iznosio je 1,545 milijuna, što je 11,6 tisuća manje nego krajem studenog.

Gledano po NKD-u, najveći pad broja zaposlenih zabilježen je u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (-3,6 tisuća), što ukazuje da je nastavak pada broja zaposlenih već peti mjesec zaredom posljedica sezonskih kretanja. Broj zaposlenih manji je i u prerađivačkoj industriji (-2,1 tisuću), javnoj upravi (-1,5 tisuća), pomoćnim uslužnim djelatnostima (-1,4 tisuće) i trgovini na veliko i malo (-820). S druge strane, broj zaposlenih blago je porastao u informacijama i komunikacijama (+376), zdravstvu (+279) i u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (+181).

Ako promatramo broj zaposlenih po županijama, sve su zabilježile pad broja zaposlenih na mjesečnoj razini, no najveći pad u apsolutnom iznosu i dalje bilježe županijama u kojima se nalaze najveća turistička središta: Dubrovačko-neretvanska (-1,7 tisuće), Splitsko-dalmatinska (-1,5 tisuća) i Istarska (-1,3 tisuće).

Zbog sezonskog karaktera kretanja broja zaposlenih, potrebno je isključiti utjecaj sezone iz podataka kako bismo mogli raditi mjesečne usporedbe.

Prema našim podacima, nakon desezoniranja, broj zaposlenih u prosincu porastao je za 3,4 tisuće te iznosi 1,576 milijuna. Time su nastavljeni pozitivni trendovi na tržištu rada koji, uz manje prekide, traju od sredine 2014. te je desezonirani broj zaposlenih sada na najvišoj razini od lipnja 2009. godine.

Pozitivni trendovi na tržištu rada očituju se i u rastu broja zaposlenih na godišnjoj razini za 38,3 tisuće. Pritom je najveći rast broja zaposlenih zabilježen u sektorima građevinarstvu za 8,9 tisuća (+8,3 posto) te trgovini na veliko i malo za 5,7 tisuća (+2,4 posto).

Zaposlenost je snažno porasla i prijevozu i skladištenju za 4,1 tisuću (+5,3 posto), stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima za 3,9 tisuća (+4,4 posto), informacijama i komunikacijama za 3,7 tisuća (+8,5 posto), u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane za 3,3 tisuće (+3,6 posto) te u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2,6 tisuće (+2,4 posto). S druge strane, broj zaposlenih pao je na godišnjoj razini u javnoj upravi i obrani za 1,1 tisuću (-0,9 posto) i prerađivačkoj industriji za 400 (-0,2 posto).

Na donjem grafikonu prikazano je kretanje desezoniranog broja zaposlenih (osiguranika prema evidenciji HZMO-a), počevši od siječnja 1998. pa sve do prosinca 2019. Grafikon otkriva da je broj novozaposlenih osoba u odnosu na završetak recesije (svibanj 2014.) sada veći za 156 tisuća osoba.

Broj zaposlenih u Hrvatskoj (osiguranici pri HZMO-u)

Izvor: HZMO, obrada MacroHub

Valja reći i to da je u odnosu na vrhunac zabilježen krajem 2008., u Hrvatskoj je još uvijek manjak zaposlenih od 43,7 tisuća osoba.

Na godišnjoj razini zaposlenost je porasla 2,5 posto, 0,2 postotna boda brže u odnosu na studeni i prosječnu stopu rasta u prethodnih 12 mjeseci. S ubrzanjem rasta zaposlenosti od sredine 2019., trend stope rasta postao je blago pozitivan, te se zaposlenost nalazi u fazi ekspanzije. Sve to vidljivo je na donjem grafikonu, kao i na Semaforu tržišta rada prikazanom na vrhu ove stranice.

Stopa rasta zaposlenosti (osiguranika) u RH

Izvor: HZMO, obrada MacroHub

Što su semafori tržišta rada?

Tržište rada se kroz kvadrante ciklički kreće u smjeru obrnutom od kazaljke na satu. Svaka točka na grafikonu predstavlja jedan mjesec, kronološki u razdoblju od siječnja 2007. do siječnja 2018. Četiri kvadranta na grafikonu opisuju četiri faze ciklusa zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti u odgovarajućim bojama semafora.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.

Grafikoni su interaktivni te se prelaskom mišem preko točaka otkriva period na koji se pojedina točka odnosi.