Semafori tržišta rada

Objavljeno: 29. travnja 2021.

ZAPOSLENOST

Zadnji podatak: ožujak 2021. (broj osiguranika pri HZMO-u)

Stanje ciklusa: OPORAVAK - zaposlenost pada, ali sve sporije

Komentar za ožujak 2021.:

NASTAVAK OPORAVKA NA TRŽIŠTU RADA, DESEZONIRANA ZAPOSLENOST PORASLA 1,1 POSTO GODIŠNJE


Prema podacima HZMO-a broj zaposlenih krajem ožujka iznosio je 1,547 milijuna, što je za 10,7 tisuća više nego krajem veljače.

Gledano, po NKD-u, broj zaposlenih blago je porastao u većini sektora, dok je rast bio najizraženiji u pružanju smještaja i usluživanju hrane (+2,4 tisuće), građevinarstvu (+1,7 tisuća) i prerađivačkoj industriji (+ 1,5 tisuća).

Zbog sezonskog karaktera kretanja broja zaposlenih, potrebno je isključiti utjecaj sezone iz podataka kako bismo mogli raditi mjesečne usporedbe. Prethodne godine broj zaposlenih u istom mjesecu pao je za 12,4 tisuća (početak pandemije i mjera karantene). Prema našim podacima, nakon desezoniranja, broj zaposlenih u ožujku porastao je za 2,9 tisuća te iznosi 1,573 milijuna. Time deseti mjesec zaredom broj zaposlenih raste na mjesečnoj razini, nakon snažnog pada uzrokovanog epidemijom koronavirusa i mjerama karantene.

U odnosu na kraj ožujka 2020. broj zaposlenih veći je za 17 tisuća (+1,1 posto). Pritom je najveći rast zabilježen u građevinarstvu (+7,7 tisuća), obrazovanju (+4 tisuće) i informacijama i komunikacijama (+2,4 tisuće). S druge strane, pad bilježe trgovina na veliko i malo (-1,1 tisuću) i javna uprava i obrana (-984).

Na donjem grafikonu prikazano je kretanje desezoniranog broja zaposlenih (osiguranika prema evidenciji HZMO-a), počevši od siječnja 1998. pa sve do ožujka 2021. Na grafikonu je vidljiv preokret trenda rasta desezonirane zaposlenosti od ožujka do svibnja 2020. te rast u posljednjih deset mjeseci. U odnosu na veljaču 2020. prije početka pandemije i mjera karantene broj zaposlenih manji je za samo 3,7 tisuća, dok je u odnosu na završetak prošle recesije (svibanj 2014.) broj zaposlenih veći je za 153,8 tisuća osoba.

Broj zaposlenih u Hrvatskoj (osiguranici pri HZMO-u)

Izvor: HZMO, obrada MacroHub

Valja reći i to da je u odnosu na vrhunac zabilježen krajem 2008., u Hrvatskoj je manjak zaposlenih od 45,9 tisuća osoba.

Na godišnjoj razini desezonirana zaposlenost porasla je za 1,1 posto, čime zaposlenost ponovno raste nakon jedanaest mjeseci pada. S usporavanjem pada u prethodnih nekoliko mjeseci i rastom u ožujku zaposlenost je prešla vertikalnu os na našem Semaforu te se sada nalazi u fazi oporavka. Sve to vidljivo je na donjem grafikonu, kao i na Semaforu tržišta rada prikazanom na vrhu ove stranice.

Stopa rasta zaposlenosti (osiguranika) u RH

Izvor: HZMO, obrada MacroHub

NEZAPOSLENOST

Zadnji podatak: ožujak 2021. (administrativna stopa nezaposlenosti, DZS)

Stanje ciklusa: RECESIJA - stopa nezaposlenosti raste i ubrzava

Komentar za ožujak 2021.:

STAGNACIJA STOPE NEZAPOSLENOSTI U OŽUJKU


DZS je objavio da je administrativna stopa nezaposlenosti u ožujku 2021. iznosila 9,3 posto, što je 0,4 postotna boda manje u odnosu na prethodni mjesec.

Broj nezaposlenih pao je za 6,8 tisuća (-4,2 posto) na 155.588 osoba, dok je broj zaposlenih veći za 11,3 tisuće (+0,8 posto) u odnosu na veljaču. Gledano na godišnjoj razini, broj nezaposlenih veći je za 12,1 tisuću u odnosu na ožujak prethodne godine.

U prethodne tri godine u ožujku stopa nezaposlenosti također pala je za 0,4 postotna boda. Nakon što se iz podataka isključi utjecaj sezonskih kretanja, dolazimo do podatka da je stopa nezaposlenosti u ožujku stagnirala na 8,4 posto, nakon šest mjeseci blagog pada. Negativan utjecaj epidemije koronavirusa i mjera karantene vidljiv je na sljedećem grafikonu gdje se linija stope nezaposlenosti odmakla od uobičajenih sezonskih kretanja. U odnosu na veljaču 2020., stopa nezaposlenosti viša je za 1,5 postotna boda.

Stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj

Izvor: DZS, obrada MacroHub

Negativna kretanja vidljiva su i na sljedećem grafikonu koji prikazuje godišnju dinamiku promjene u stopama nezaposlenosti. Ona je u ožujku 2021. veća za 0,8 postotna boda u odnosu na isti mjesec prethodne godine, čime dvanaesti mjesec zaredom stopa nezaposlenosti raste na godišnjoj razini. U prethodne tri godine, stopa nezaposlenosti u istom mjesecu pala je u prosjeku za 1,7 postotnih bodova na godišnjoj razini.

Promjena stope nezaposlenosti u Hrvatskoj

Izvor: DZS, obrada MacroHub

Dinamika na tržištu rada, mjerena promjenom stope nezaposlenosti od početka 2017. od kraja 2019. nalazila se "silaznoj putanji", odnosno u fazi usporavanja. Sa snažnim rastom nezaposlenosti od ožujka prošle godine, nezaposlenost je prešla horizontalnu os na našem Semaforu tržišta rada, prikazanom na vrhu ove stranice te se nalazi u fazi recesije. Faza recesije znači da se trend nezaposlenosti povećava po sve bržim stopama. Nezaposlenost se zadnji puta nalazila u fazi recesije u veljači 2013., kao što je vidljivo na našem Semaforu.

*Od rujna 2019. DZS je promijenio metodologiju izračuna broja zaposlenih te je proširio obuhvat zaposlenih u pravnim osobama tako da je uključio mlade osobe prema odredbama Zakona o doprinosima te radnike izaslane ne rad u inozemstvo. Revizijom podataka od siječnja 2016. došlo je do promjena podataka o ukupno broju zaposlenih osoba prema administrativnim izvorima, aktivnom stanovništvu te stopi registrirane nezaposlenosti.

Što su semafori tržišta rada?

Tržište rada se kroz kvadrante ciklički kreće u smjeru obrnutom od kazaljke na satu. Svaka točka na grafikonu predstavlja jedan mjesec, kronološki u razdoblju od siječnja 2007. do siječnja 2018. Četiri kvadranta na grafikonu opisuju četiri faze ciklusa zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti u odgovarajućim bojama semafora.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.

Grafikoni su interaktivni te se prelaskom mišem preko točaka otkriva period na koji se pojedina točka odnosi.