Semafori tržišta rada

Objavljeno: 31. listopada 2019.

ZAPOSLENOST

Zadnji podatak: rujan 2019. (broj osiguranika pri HZMO-u)

Stanje ciklusa: EKSPANZIJA - zaposlenost ubrzano raste

Komentar za rujan 2019.:

ZAPOSLENOST U EKSPANZIJI, BROJ ZAPOSLENIH PORASTAO ZA 38,8 TISUĆA NA GODIŠNJOJ RAZINI


Vrhunac sezone je iza nas i nije neobično da broj zaposlenih u Hrvatskoj počinje opadati. Prema podacima HZMO-a broj zaposlenih pao je drugi mjesec zaredom. Krajem rujna broj osiguranika kod HZMO-a iznosio je 1,586 milijuna, što je 9,8 tisuća manje nego krajem kolovoza.

Da je ovaj pad dominantno rezultat prestanka sezonskog zapošljavanja vidljivo je iz podataka o broju zaposlenih po NKD-u, kao i po županijama. Naime, najveći pad broja zaposlenih zabilježen je u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (-12,8 tisuća). Značajniji pad broja zaposlenih bilježe i trgovina na veliko i malo (-2,6 tisuća) te administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (-1,3 tisuće). S druge strane broj zaposlenih značajnije je porastao za 7,5 tisuća u obrazovanju (početak školske godine) te građevinarstvu (+852).

U svim županijama u kontinentalnoj Hrvatskoj broj zaposlenih blago je porastao na mjesečnoj razini. Najveći rast u apsolutnom iznosu bilježi Grad Zagreb (+2,5 tisuće). S druge strane, u županijama na Jadranu, u kojima se nalaze najveća turistička središta broj zaposlenih je pao. Najveći pad zabilježen je u Istarskoj županiji (-4,4 tisuće), nakon koje slijede: Splitsko-dalmatinska (-4,2 tisuće), Primorsko-goranska (-3 tisuće), Zadarska (-2,6 tisuća) te Šibensko-kninska (-1,5 tisuća).

Zbog sezonskog karaktera kretanja broja zaposlenih, potrebno je isključiti utjecaj sezone iz podataka kako bismo mogli raditi mjesečne usporedbe.

Prema našim podacima, nakon desezoniranja, broj zaposlenih u rujnu porastao je za 4,4 tisuće te iznosi 1,567 milijuna. Time su nastavljeni pozitivni trendovi na tržištu rada koji, uz manje prekide, traju od sredine 2014. te je desezonirani broj zaposlenih sada na najvišoj razini od srpnja 2009. godine.

Pozitivni trendovi na tržištu rada očituju se i u rastu broja zaposlenih na godišnjoj razini za 38,8 tisuća. Pritom je najveći rast broja zaposlenih zabilježen u sektorima građevinarstvu za 8,3 tisuće (+7,8 posto) te stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima za 5,9 tisuća (+6,8 posto).

Zaposlenost je snažno porasla i u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane za 4,6 tisuća (+4,0 posto), prijevozu i skladištenju za 4 tisuće (+5,1 posto), zdravstvu i socijalnoj skrbi za 3,7 tisuća (+3,5 posto) te informacijama i komunikacijama za 3,5 tisuća (+8,1 posto). S druge strane broj zaposlenih pada u prerađivačkoj industriji za 2,1 tisuću (-0,9 posto) te financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja gdje je broj zaposlenih manji za 431 (-1,0 posto).

Na donjem grafikonu prikazano je kretanje desezoniranog broja zaposlenih (osiguranika prema evidenciji HZMO-a), počevši od siječnja 1998. pa sve do rujna 2019. Grafikon otkriva da je broj novozaposlenih osoba u odnosu na završetak recesije (svibanj 2014.) sada veći za 147,2 tisuće osoba.

Broj zaposlenih u Hrvatskoj (osiguranici pri HZMO-u)

Izvor: HZMO, obrada MacroHub

Valja reći i to da je u odnosu na vrhunac zabilježen krajem 2008., u Hrvatskoj je još uvijek manjak zaposlenih od 52,5 tisuća osoba.

Na godišnjoj razini zaposlenost je porasla 2,5 posto, 0,1 postotni bod brže nego u kolovozu te brže od prosječne stope rasta u prethodnih 12 mjeseci (+2,3 posto). S ubrzanjem rasta zaposlenosti posljednjih pet mjeseci, trend stope rasta postao je blago pozitivan, te se zaposlenost nalazi u fazi ekspanzije. Sve to vidljivo je na donjem grafikonu, kao i na Semaforu tržišta rada prikazanom na vrhu ove stranice.

Stopa rasta zaposlenosti (osiguranika) u RH

Izvor: HZMO, obrada MacroHub

NEZAPOSLENOST

Zadnji podatak: rujan 2019. (administrativna stopa nezaposlenosti, DZS)

Stanje ciklusa: USPORAVANJE - stopa nezaposlenosti se smanjuje, ali sve sporije

Komentar za rujan 2019.:

STOPA NEZAPOSLENOSTI NA NOVOJ REKORDNO NISKOJ RAZINI

DZS je objavio da je administrativna stopa nezaposlenosti u rujnu 2019. iznosila 6,7 posto, što je 0,1 postotni bod manje u odnosu na prethodni mjesec.

Broj nezaposlenih pao je za 2,1 tisuću (-1,9 posto) na 112 376 osoba, uz istovremeni pad broja zaposlenih za 0,7 posto prema podacima DZS-a.

U prethodne tri godine, stopa nezaposlenosti je stagnirala u prosjeku u istom mjesecu. Nakon što se iz podataka isključi utjecaj sezonskih kretanja, dolazimo do podatka da se stopa nezaposlenosti u rujnu smanjila za 0,2 postotna boda na novu rekordno nisku razinu od 7,6 posto.

Stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj

Izvor: DZS, obrada MacroHub

Dinamika na tržištu rada, mjerena promjenom stope nezaposlenosti, već je neko vrijeme u "silaznoj putanji", odnosno fazi usporavanja. Faza usporavanja znači da se trend nezaposlenosti smanjuje, ali po sve sporijim stopama. Ta je faza započela, prema našoj procjeni, u prosincu 2016.

Usporavanje je vidljivo i na sljedećem grafikonu koji prikazuje godišnju dinamiku promjene u stopama nezaposlenosti. Ona je u rujnu 2019. manja za 1,1 postotni bod u odnosu na isti mjesec prethodne godine, što je sporije od smanjenja zabilježenog u prethodne dvije godine (2,4 postotna boda u prosjeku).

Promjena stope nezaposlenosti u Hrvatskoj

Izvor: DZS, obrada MacroHub

Semafor tržišta rada, prikazan na vrhu ove stranice, potvrđuje da se trend nezaposlenosti nalazi u fazi usporavanja, a tempo usporavanja otprilike je sličan onome iz travnja 2008., no ovoga puta na nižoj razini nezaposlenosti nego što je bila zabilježena prije 11 godina.

*Od rujna ove godine DZS je promijenio metodologiju izračuna broja zaposlenih te je proširio obuhvat zaposlenih u pravnim osobama tako da je uključio mlade osobe prema odredbama Zakona o doprinosima te radnike izaslane ne rad u inozemstvo. Revizijom podataka od siječnja 2016. došlo je do promjena podataka o ukupno broju zaposlenih osoba prema administrativnim izvorima, aktivnom stanovništvu te stopi registrirane nezaposlenosti.

Što su semafori tržišta rada?

Tržište rada se kroz kvadrante ciklički kreće u smjeru obrnutom od kazaljke na satu. Svaka točka na grafikonu predstavlja jedan mjesec, kronološki u razdoblju od siječnja 2007. do siječnja 2018. Četiri kvadranta na grafikonu opisuju četiri faze ciklusa zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti u odgovarajućim bojama semafora.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.

Grafikoni su interaktivni te se prelaskom mišem preko točaka otkriva period na koji se pojedina točka odnosi.