Semafori tržišta rada

Objavljeno: 25. veljače 2021.

ZAPOSLENOST

Zadnji podatak: siječanj 2021. (broj osiguranika pri HZMO-u)

Stanje ciklusa: RECESIJA- zaposlenost ubrzano pada

Komentar za siječanj 2021.:

RAST DESEZONIRANE ZAPOSLENOSTI OSMI MJESEC ZAREDOM


Prema podacima HZMO-a broj zaposlenih krajem siječnja iznosio je 1,532 milijuna, što je za 4,6 tisuće manje nego krajem prosinca.

Gledano, po NKD-u, najveći pad broja zaposlenih zabilježen je u trgovini na veliko i malo (-2 tisuće), djelatnosti pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane (-1,3 tisuće) i prijevozu i skladištenju (-564). S druge strane, značajniji rast broja zaposlenih zabilježen je u obrazovanju (+1 tisuću)

Zbog sezonskog karaktera kretanja broja zaposlenih, potrebno je isključiti utjecaj sezone iz podataka kako bismo mogli raditi mjesečne usporedbe. Prethodne godine broj zaposlenih u istom mjesecu pao je za 6,6 tisuća. Prema našim podacima, nakon desezoniranja, broj zaposlenih u siječnju porastao je za 6,7 tisuća te iznosi 1,571 milijuna. Time osmi mjesec zaredom broj zaposlenih raste na mjesečnoj razini, nakon snažnog pada uzrokovanog epidemijom koronavirusa i mjerama karantene. U odnosu na veljaču 2020. desezonirani broj zaposlenih manji je za 7,7 tisuća.

U odnosu na kraj siječnja 2020. broj zaposlenih manji je za 6,9 tisuća (-0,5 posto). Pritom je u djelatnosti najpogođenijom pandemijom koronavirusa, pružanju smještaja i usluživanja hrane, broj zaposlenih pao za 6,5 tisuća na godišnjoj razini (-7,3 posto). Snažan pad broja zaposlenih zabilježen je i u trgovini na veliko i malo (-4,8 tisuće), prerađivačkoj industriji (-3 tisuće) te prijevozu i skladištenju (-2,2 tisuće). S druge strane, broj zaposlenih porastao je u građevinarstvu za 6,3 tisuće (+5,4 posto), informacijama i komunikacijama za 2 tisuće (+4,1 posto) i obrazovanju za 1,7 tisuća (+1,5 posto).

Na donjem grafikonu prikazano je kretanje desezoniranog broja zaposlenih (osiguranika prema evidenciji HZMO-a), počevši od siječnja 1998. pa sve do siječnja 2021. Na grafikonu je vidljiv preokret trenda rasta desezonirane zaposlenosti od ožujka do svibnja 2020. te rast u posljednjih osam mjeseci. U odnosu na završetak prošle recesije (svibanj 2014.) broj zaposlenih veći je za 150,8 tisuća osoba.

Broj zaposlenih u Hrvatskoj (osiguranici pri HZMO-u)

Izvor: HZMO, obrada MacroHub

Valja reći i to da je u odnosu na vrhunac zabilježen krajem 2008., u Hrvatskoj je manjak zaposlenih od 49 tisuća osoba.

Na godišnjoj razini desezonirana zaposlenost pala je za 0,5 posto, čime zaposlenost na godišnjoj razini pada deseti mjesec zaredom. Sa snažnim usporavanje stope rasta u ožujku i padom u posljednjih deset mjeseci zaposlenost je prešla horizontalnu os na našem Semaforu te se sada nalazi u fazi recesije. Sve to vidljivo je na donjem grafikonu, kao i na Semaforu tržišta rada prikazanom na vrhu ove stranice.

Stopa rasta zaposlenosti (osiguranika) u RH

Izvor: HZMO, obrada MacroHub

NEZAPOSLENOST

Zadnji podatak: siječanj 2021. (administrativna stopa nezaposlenosti, DZS)

Stanje ciklusa: RECESIJA - stopa nezaposlenosti raste i ubrzava

Komentar za siječanj 2021.:

PAD DESEZONIRANE NEZAPOSLENOSTI NA POČETKU 2021.


DZS je objavio da je administrativna stopa nezaposlenosti u siječnju 2021. iznosila 9,8 posto, što je 0,3 postotna boda više u odnosu na prethodni mjesec.

Broj nezaposlenih porastao je za 5,5 tisuća (+3,4 posto) na 165.345 osoba, dok je broj zaposlenih manji za 12,4 tisuće (-0,8 posto) u odnosu na prosinac.

U prethodne tri godine u siječnju stopa nezaposlenosti porasla je za 0,6 postotna boda u prosjeku. Nakon što se iz podataka isključi utjecaj sezonskih kretanja, dolazimo do podatka da se stopa nezaposlenosti u siječnju smanjila za 0,3 postotna boda na 8,4 posto, čime peti mjesec zaredom stopa nezaposlenosti blago pada. Negativan utjecaj epidemije koronavirusa i mjera karantene vidljiv je na sljedećem grafikonu gdje se linija stope nezaposlenosti odmakla od uobičajenih sezonskih kretanja. U odnosu na veljaču prethodne godine, stopa nezaposlenosti viša je za 1,5 postotna boda.

Stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj

Izvor: DZS, obrada MacroHub

Negativna kretanja vidljiva su i na sljedećem grafikonu koji prikazuje godišnju dinamiku promjene u stopama nezaposlenosti. Ona je u siječnju 2021. veća za 1,4 postotna boda u odnosu na isti mjesec prethodne godine, čime deseti mjesec zaredom stopa nezaposlenosti raste na godišnjoj razini. U prethodne tri godine, stopa nezaposlenosti u istom mjesecu pala je u prosjeku za 2 postotna boda na godišnjoj razini.

Promjena stope nezaposlenosti u Hrvatskoj

Izvor: DZS, obrada MacroHub

Dinamika na tržištu rada, mjerena promjenom stope nezaposlenosti od početka 2017. od kraja 2019. nalazila se "silaznoj putanji", odnosno u fazi usporavanja. Sa snažnim rastom nezaposlenosti od ožujka prošle godine, nezaposlenost je prešla horizontalnu os na našem Semaforu tržišta rada, prikazanom na vrhu ove stranice te se nalazi u fazi recesije. Faza recesije znači da se trend nezaposlenosti povećava po sve bržim stopama. Nezaposlenost se zadnji puta nalazila u fazi recesije u veljači 2013., kao što je vidljivo na našem Semaforu.

*Od rujna 2019. DZS je promijenio metodologiju izračuna broja zaposlenih te je proširio obuhvat zaposlenih u pravnim osobama tako da je uključio mlade osobe prema odredbama Zakona o doprinosima te radnike izaslane ne rad u inozemstvo. Revizijom podataka od siječnja 2016. došlo je do promjena podataka o ukupno broju zaposlenih osoba prema administrativnim izvorima, aktivnom stanovništvu te stopi registrirane nezaposlenosti.

Što su semafori tržišta rada?

Tržište rada se kroz kvadrante ciklički kreće u smjeru obrnutom od kazaljke na satu. Svaka točka na grafikonu predstavlja jedan mjesec, kronološki u razdoblju od siječnja 2007. do siječnja 2018. Četiri kvadranta na grafikonu opisuju četiri faze ciklusa zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti u odgovarajućim bojama semafora.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.

Grafikoni su interaktivni te se prelaskom mišem preko točaka otkriva period na koji se pojedina točka odnosi.