Semafori tržišta rada

Objavljeno: 21. siječnja 2022.

NEZAPOSLENOST

Zadnji podatak: prosinac 2021. (administrativna stopa nezaposlenosti, DZS)

Stanje ciklusa: EKSPANZIJA- stopa nezaposlenosti se ubrzano smanjuje

Komentar za prosinac 2021.:

DESEZONIRANA STOPE NEZAPOSLENOSTI SE VRATILA NA PRETPANDEMIJSKU RAZINU


DZS je objavio da je administrativna stopa nezaposlenosti u prosincu 2021. iznosila 7,4 posto, što je ista razina kao u studenom.

Broj nezaposlenih je ostao gotovo nepromijenjen te je iznosio 125.715 osoba, dok je broj zaposlenih blago porastao za 1,2 tisuće (+0,1 posto) u odnosu na studeni. Gledano na godišnjoj razini, broj nezaposlenih manji je za 34,1 tisuću u odnosu na prosinac prethodne godine.

U prethodne tri godine u prosincu stopa nezaposlenosti porasla je za 0,1 postotni bod u prosjeku. Nakon što se iz podataka isključi utjecaj sezonskih kretanja, dolazimo do podatka da se stopa nezaposlenosti u prosincu smanjila na 7,0 posto (-0,2pb). Negativan utjecaj epidemije koronavirusa i mjera karantene vidljiv je na sljedećem grafikonu gdje se linija stope nezaposlenosti u prethodnih dvije godine odmakla od uobičajenih sezonskih kretanja. Ipak s padom desezonirane nezaposlenosti prethodnih sedam mjeseci, stopa nezaposlenosti izjednačila se s pretpandemijskom razinom, odnosno ista je kao i u veljači 2020.

Stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj

Izvor: DZS, obrada MacroHub

Na sljedećem grafikonu prikazana je godišnja dinamika promjene stope nezaposlenosti. U prosincu 2021. stopa nezaposlenosti pala je za 1,8 postotnih bodova u odnosu na isti mjesec prethodne godine, čime deveti mjesec zaredom stopa nezaposlenosti pada nakon dvanaest mjeseci rasta na godišnjoj razini.

Promjena stope nezaposlenosti u Hrvatskoj

Izvor: DZS, obrada MacroHub

S blagim padom stope nezaposlenosti krajem 2020., koji se nastavio i ove godine, usporio se pad nezaposlenosti na godišnjoj razini. Time je nezaposlenost prešla vertikalnu os na našem Semaforu tržišta rada, prikazanom na vrhu ove stranice te se nalazila u fazi oporavka. Sa snažnim padom stope nezaposlenosti posljednjih devet mjeseci nezaposlenost je prešla horizontalnu os te se vratila u fazu ekspanzije, gdje se posljednji put nalazila krajem 2016. godine. Faza ekspanzije znači da se stopa nezaposlenosti ubrzano smanjuje.


*Od rujna 2019. DZS je promijenio metodologiju izračuna broja zaposlenih te je proširio obuhvat zaposlenih u pravnim osobama tako da je uključio mlade osobe prema odredbama Zakona o doprinosima te radnike izaslane ne rad u inozemstvo. Revizijom podataka od siječnja 2016. došlo je do promjena podataka o ukupno broju zaposlenih osoba prema administrativnim izvorima, aktivnom stanovništvu te stopi registrirane nezaposlenosti.

ZAPOSLENOST

Zadnji podatak: studeni 2021. (broj osiguranika pri HZMO-u)

Stanje ciklusa: EKSPANZIJA- zaposlenost ubrzano raste

Komentar za studeni 2021.:

DESEZONIRANI BROJ ZAPOSLENIH VEĆI ZA 15,8 TISUĆA U ODNOSU NA PRETPANDEMIJSKU RAZINU


Prema podacima HZMO-a broj zaposlenih krajem studenog iznosio je 1,583 milijuna, što je za 2,7 tisuća manje nego krajem listopada.

Gledano po NKD-u, najveći pad broja zaposlenih zabilježen je u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (-5,3 tisuće), što ukazuje da je nastavak pada broja zaposlenih već četvrti mjesec zaredom posljedica završetka turističke sezone i prestanka sezonskog zapošljavanja. Broj zaposlenih manji je i u javnoj upravi i obrani (-1,2 tisuće) te administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (-711). S druge strane, broj zaposlenih porastao je u obrazovanju (+1,5 tisuća), građevinarstvu (+1,1 tisuću) te stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (+1 tisuću).

Zbog sezonskog karaktera kretanja broja zaposlenih, potrebno je isključiti utjecaj sezone iz podataka kako bismo mogli raditi mjesečne usporedbe. Prema našim podacima, nakon desezoniranja, broj zaposlenih u studenom porastao je za 3,5 tisuće te iznosi 1,589 milijuna.

U odnosu na kraj studenog 2020. broj zaposlenih veći je za 37,5 tisuća (+2,4 posto). Pritom je najveći rast zabilježen u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (+5,6 tisuća), pružanju smještaja te pripremi i usluživanju hrane (+5,3 tisuće), građevinarstvu (+4,3 tisuće), informacijama i komunikacijama (+4,1 tisuću) i prerađivačkoj industriji (+4,2 tisuće).

Na donjem grafikonu prikazano je kretanje desezoniranog broja zaposlenih (osiguranika prema evidenciji HZMO-a), počevši od siječnja 1998. pa sve do studenog 2021. Na grafikonu je vidljiv preokret trenda rasta desezonirane zaposlenosti od ožujka do svibnja 2020. te oporavak u posljednjih godinu i pol dana. Od srpnja 2021. desezonirani broj zaposlenih nadmašio je pretpandemijsku razinu, a u studenom je broj zaposlenih bio veći za 15,8 tisuća u odnosu na veljaču 2020. U odnosu na završetak prethodne recesije (svibanj 2014.) broj zaposlenih veći je za 169,4 tisuće osoba.

Broj zaposlenih u Hrvatskoj (osiguranici pri HZMO-u)

Izvor: HZMO, obrada MacroHub

Valja reći i to da je u odnosu na vrhunac zabilježen krajem 2008., u Hrvatskoj je manjak zaposlenih od 30,3 tisuće osoba.

Na godišnjoj razini desezonirana zaposlenost porasla je za 2,3 posto, čime zaposlenost raste deveti mjesec zaredom nakon jedanaest mjeseci pada. Sa snažnim rastom zaposlenosti u posljednjih osam mjeseci, zaposlenost je prešla horizontalnu os na našem Semaforu te se sada nalazi u fazi ekspanzije. Sve to vidljivo je na donjem grafikonu, kao i na Semaforu tržišta rada prikazanom na vrhu ove stranice.

Stopa rasta zaposlenosti (osiguranika) u RH

Izvor: HZMO, obrada MacroHub

Što su semafori tržišta rada?

Tržište rada se kroz kvadrante ciklički kreće u smjeru obrnutom od kazaljke na satu. Svaka točka na grafikonu predstavlja jedan mjesec, kronološki u razdoblju od siječnja 2007. do siječnja 2018. Četiri kvadranta na grafikonu opisuju četiri faze ciklusa zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti u odgovarajućim bojama semafora.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.

Grafikoni su interaktivni te se prelaskom mišem preko točaka otkriva period na koji se pojedina točka odnosi.