Semafori tržišta rada

Objavljeno: 24. studenog 2021.

NEZAPOSLENOST

Zadnji podatak: listopad 2021. (administrativna stopa nezaposlenosti, DZS)

Stanje ciklusa: EKSPANZIJA- stopa nezaposlenosti se ubrzano smanjuje

Komentar za listopad 2021.:

NASTAVAK PADA DESEZONIRANE STOPE NEZAPOSLENOSTI


DZS je objavio da je administrativna stopa nezaposlenosti u listopadu 2021. iznosila 7,2 posto, što je 0,2 postotna boda više u odnosu na prethodni mjesec.

Broj nezaposlenih porastao je za 4,4 tisuće osoba (+3,7 posto) na 123.445 osoba, dok je broj zaposlenih veći za 3,6 tisuća (+0,2 posto) u odnosu na rujan. Gledano na godišnjoj razini, broj nezaposlenih manji je za 30,7 tisuća u odnosu na listopad prethodne godine.

U prethodne tri godine u listopadu stopa nezaposlenosti porasla je za 0,5 postotnih bodova u prosjeku. Nakon što se iz podataka isključi utjecaj sezonskih kretanja, dolazimo do podatka da se stopa nezaposlenosti u listopadu smanjila na 7,4 posto (-0,3pb). Negativan utjecaj epidemije koronavirusa i mjera karantene vidljiv je na sljedećem grafikonu gdje se linija stope nezaposlenosti u prethodnih godinu dana odmakla od uobičajenih sezonskih kretanja. U odnosu na veljaču 2020., stopa nezaposlenosti viša je za 0,4 postotna boda

Stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj

Izvor: DZS, obrada MacroHub

Na sljedećem grafikonu prikazana je godišnja dinamika promjene stope nezaposlenosti. U listopadu 2021. stopa nezaposlenosti pala je za 1,8 postotnih bodova u odnosu na isti mjesec prethodne godine, čime sedmi mjesec zaredom stopa nezaposlenosti pada nakon dvanaest mjeseci rasta na godišnjoj razini.

Promjena stope nezaposlenosti u Hrvatskoj

Izvor: DZS, obrada MacroHub

S blagim padom stope nezaposlenosti krajem 2020., koji se nastavio i ove godine, usporio se pad nezaposlenosti na godišnjoj razini. Time je nezaposlenost prešla vertikalnu os na našem Semaforu tržišta rada, prikazanom na vrhu ove stranice te se nalazila u fazi oporavka. Sa snažnim padom stope nezaposlenosti posljednjih sedam mjeseci nezaposlenost je prešla horizontalnu os te se vratila u fazu ekspanzije, gdje se posljednji put nalazila krajem 2016. godine. Faza ekspanzije znači da se stopa nezaposlenosti ubrzano smanjuje.


*Od rujna 2019. DZS je promijenio metodologiju izračuna broja zaposlenih te je proširio obuhvat zaposlenih u pravnim osobama tako da je uključio mlade osobe prema odredbama Zakona o doprinosima te radnike izaslane ne rad u inozemstvo. Revizijom podataka od siječnja 2016. došlo je do promjena podataka o ukupno broju zaposlenih osoba prema administrativnim izvorima, aktivnom stanovništvu te stopi registrirane nezaposlenosti.

ZAPOSLENOST

Zadnji podatak: rujan 2021. (broj osiguranika pri HZMO-u)

Stanje ciklusa: EKSPANZIJA- zaposlenost ubrzano raste

Komentar za rujan 2021.:

DESEZONIRANI BROJ ZAPOSLENIH VEĆI ZA 12 TISUĆA U ODNOSU NA PRETPANDEMIJSKU RAZINU


Prema podacima HZMO-a broj zaposlenih krajem rujna iznosio je 1,6 milijuna, što je za 4 tisuće manje nego krajem kolovoza.

Blagi pad broja zaposlenih uobičajen je za kraj turističke sezone (u prethodne tri godine broj zaposlenih je pao za 8,9 tisuća u prosjeku u istom mjesecu). Gledano po NKD-u, najveći pad broja zaposlenih zabilježen je u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (-10,2 tisuće) te trgovini na veliko i malo (-2,1 tisuću). Da je ovaj pad dominantno rezultat prestanka sezonskog zapošljavanja vidljivo je iz podataka o broju zaposlenih po županijama. Naime, u svim županijama na Jadranu broj zaposlenih je pao na mjesečnoj razini. Pritom je najveći pad zabilježen u Splitsko-dalmatinskoj (-3 tisuće) i Istarskoj županiji (-2,9 tisuća). S druge strane, u svim županijama u Središnjoj, Sjeverozapadnoj i Istočnoj Hrvatskoj broj zaposlenih je porastao.

Zbog sezonskog karaktera kretanja broja zaposlenih, potrebno je isključiti utjecaj sezone iz podataka kako bismo mogli raditi mjesečne usporedbe. Prema našim podacima, nakon desezoniranja, broj zaposlenih u rujnu porastao je za 6 tisuća te iznosi 1,585 milijuna.

U odnosu na kraj rujna 2020. broj zaposlenih veći je za čak 51,3 tisuće (+3,3 posto). Pritom je najveći rast zabilježen u pružanju smještaja te pripreme i usluživanju hrane (+11,5 tisuća), građevinarstvu (+5,8 tisuća), stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (+4,8 tisuća) te prerađivačkoj industriji (+4,5 tisuća).

Na donjem grafikonu prikazano je kretanje desezoniranog broja zaposlenih (osiguranika prema evidenciji HZMO-a), počevši od siječnja 1998. pa sve do rujna 2021. Na grafikonu je vidljiv preokret trenda rasta desezonirane zaposlenosti od ožujka do svibnja 2020. te oporavak u posljednjih godinu i pol dana. Od srpnja 2021. desezonirani broj zaposlenih nadmašio je pretpandemijsku razinu, a u rujnu je broj zaposlenih bio veći za 12 tisuća u odnosu na veljaču 2020. U odnosu na završetak prethodne recesije (svibanj 2014.) broj zaposlenih veći je za 165,2 tisuće osoba.

Broj zaposlenih u Hrvatskoj (osiguranici pri HZMO-u)

Izvor: HZMO, obrada MacroHub

Valja reći i to da je u odnosu na vrhunac zabilježen krajem 2008., u Hrvatskoj je manjak zaposlenih od 34,5 tisuća osoba.

Na godišnjoj razini desezonirana zaposlenost porasla je za 3,4 posto, čime zaposlenost raste şedmi mjesec zaredom nakon jedanaest mjeseci pada. Sa snažnim rastom zaposlenosti u posljednjih šest mjeseci, zaposlenost je prešla horizontalnu os na našem Semaforu te se sada nalazi u fazi ekspanzije. Sve to vidljivo je na donjem grafikonu, kao i na Semaforu tržišta rada prikazanom na vrhu ove stranice.

Stopa rasta zaposlenosti (osiguranika) u RH

Izvor: HZMO, obrada MacroHub

Što su semafori tržišta rada?

Tržište rada se kroz kvadrante ciklički kreće u smjeru obrnutom od kazaljke na satu. Svaka točka na grafikonu predstavlja jedan mjesec, kronološki u razdoblju od siječnja 2007. do siječnja 2018. Četiri kvadranta na grafikonu opisuju četiri faze ciklusa zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti u odgovarajućim bojama semafora.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.

Grafikoni su interaktivni te se prelaskom mišem preko točaka otkriva period na koji se pojedina točka odnosi.