Pratite nas na Facebooku

Na temelju novih podataka za nezaposlenost i inflaciju u zemljama EU-a za travanj 2020., istražujemo gdje se po ova dva ključna kriterija trenutno nalazi eurozona, kao i sve njene zemlje članice. U travnju inflacija je na razini eurozone usporila za 0,4 postotna boda u odnosu na ožujak uslijed pada cijena energije te je iznosila 0,3 posto. Istovremeno nezaposlenost je porasla na 7,3 posto. Kao odgovor na recesiju ECB je na jučerašnjem sastanku povećao kvotu otkupa obveznica u programu Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) za 600 milijardi eura, čime će ukupna alokacija programa iznositi 1350 milijardi eura. Po novim makroekonomskim projekcijama ECB-a pad BDP-a u 2020. iznosit će 8,7 posto u osnovnom scenariju...

Indikatori fiskalnih rizika stavljaju u kontekst financijske potrebe središnje države za podmirivanje inozemnih obveza koje uskoro dospijevaju te makrofinancijske uvjete u kojima se te potrebe trebaju podmiriti. Razdoblje povećanog rizika refinanciranja nastupilo je od ožujka ove godine uslijed pandemije koronavirusa i mjera karantene u većini svjetskih gospodarstva. Vrijednost našeg indeksa rizika refinanciranja porasla je iznad dvije standardne devijacije od prosjeka te je na razinama nezabilježenim od globalne financijske krize. Hrvatska se nalazi u razdoblju visoke potražnje za kapitalom, dok su se istovremeno makrofinancijski uvjeti značajno pogoršali…

Europska komisija objavila je podatke o indeksu ekonomskog sentimenta (ESI) za svibanj 2020. Nakon rekordnog pada u posljednja dva mjeseca (-39,2 indeksna boda), na razini Europske unije ESI je porastao za 2,9 indeksnih bodova. Ekonomska klima blago se poboljšala u većini članica EU, no i dalje se u većini njih nalazi blizu rekordno niskih razina. U Hrvatskoj je ESI porastao za 6,7 indeksnih bodova, nakon snažnog pada u travnju (-31 indeksni bod) kada je dosegao rekordno nisku razinu, te sada iznosi 79 indeksnih bodova. Pritom je zabilježen blagi oporavak sentimenta u svim sektorima…

Donosimo najnoviji MacroHubov Semafor poslovnog ciklusa, temeljen na podacima za ožujak 2020. Obujam industrijske proizvodnje u ožujku snažno je pao 4,9 posto godišnje prema kalendarski prilagođenim podacima, čime industrijska proizvodnja pada već peti mjesec zaredom. Mjere karantene u drugoj polovici mjeseca snažno su pogodile sektor maloprodaje i turizam. Promet u trgovini na malo pao je 7 posto godišnje u ožujku prema kalendarski prilagođenim podacima, dok je broj noćenja turista pao 69,5 posto. Istovremeno, rast plaća i zaposlenosti značajno su usporili…

Na temelju novih podataka za nezaposlenost i inflaciju u zemljama EU-a za ožujak 2020., istražujemo gdje se po ova dva ključna kriterija trenutno nalazi eurozona, kao i sve njene zemlje članice. U ožujku inflacija je na razini eurozone usporila za 0,5 postotna boda u odnosu na veljaču uslijed pada cijena energije te je iznosila 0,7 posto. Stopa nezaposlenosti blago je porasla na 7,4 posto (+0,1pb). Istovremeno, pandemija koronavirusa i mjere karantene snažnije su djelovale na hrvatsko tržište rada gdje je stopa nezaposlenosti porasla za 0,6 postotna boda u odnosu na veljaču te je iznosila 6,8 posto, čime je stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj ponovno porasla iznad prosjeka EU…

Prema zadnje dostupnim podacima, za sport i rekreaciju u RH izdvojeno je samo 411 milijuna kuna. Dok se u Europskoj uniji u sport i rekreaciju u prosjeku ulaže tri puta više nego u Hrvatskoj, znanstvena istraživanja pokazala su da ulaganja u sport i rekreaciju mogu generirati značajne ekonomske koristi, prvenstveno u području ishoda na tržištu rada...


Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i vizualno atraktivan način pokazuje kretanje različitih indikatora hrvatskog gospodarstva kroz faze poslovnog ciklusa. Cikličnim kretanjem u smjeru obrnutom od kazaljke na satu, Semafor nam govori nalaze li se pojedini indikatori hrvatskog gospodarstva u fazi ekspanzije, usporavanja, recesije ili oporavka.

EKSPANZIJA

Potrošački sentiment


USPORAVANJE

Plaće

Zaposlenost

Maloprodaja

Građevinarstvo

RECESIJA

Turizam

Izvoz roba

Uvoz roba

Industrijska proizvodnja

OPORAVAK

Inflacija
(ažurirano: 27.5.2020.)

EKSPANZIJA - stope rasta su iznad dugoročnog prosjeka i ubrzavaju

USPORAVANJE - stope rasta su iznad dugoročnog prosjeka, ali usporavaju

RECESIJA - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka i usporavaju

OPORAVAK - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka, ali ubrzavaju

Donosimo najnoviji MacroHubov Semafor poslovnog ciklusa, temeljen na podacima za ožujak 2020. Obujam industrijske proizvodnje u ožujku snažno je pao 4,9 posto godišnje prema kalendarski prilagođenim podacima, čime industrijska proizvodnja pada već peti mjesec zaredom. Mjere karantene u drugoj polovici mjeseca snažno su pogodile sektor maloprodaje i turizam. Promet u trgovini na malo pao je 7 posto godišnje u ožujku prema kalendarski prilagođenim podacima, dok je broj noćenja turista pao 69,5 posto. Istovremeno, rast plaća i zaposlenosti značajno su usporili…

Prema podacima HZMO-a broj zaposlenih krajem travnja iznosio je 1,521 milijuna, što je 9,3 tisuće manje nego krajem ožujka. Gledano po NKD-u, u gotovo svim djelatnostima zabilježen je pad broja zaposlenih. Kako bi se kvantificirao puni opseg negativnog utjecaja epidemije koronavirusa i mjera karantene na tržište rada, potrebno je iz podataka isključiti utjecaj sezone. Prema našim podacima, nakon desezoniranja, broj zaposlenih u travnju pao je za 30,5 tisuća te iznosi 1,525 milijuna. Kumulativno, u posljednja dva mjeseca izgubljeno je 54,2 tisuće radnih mjesta. Najveći pad zabilježen je u pružanju smještaja i usluživanja hrane, a prostorno u županijama u kojima se nalaze najveća turistička središta…

Europska komisija objavila je podatke o indeksu ekonomskog sentimenta (ESI) za svibanj 2020. Nakon rekordnog pada u posljednja dva mjeseca (-39,2 indeksna boda), na razini Europske unije ESI je porastao za 2,9 indeksnih bodova. Ekonomska klima blago se poboljšala u većini članica EU, no i dalje se u većini njih nalazi blizu rekordno niskih razina. U Hrvatskoj je ESI porastao za 6,7 indeksnih bodova, nakon snažnog pada u travnju (-31 indeksni bod) kada je dosegao rekordno nisku razinu, te sada iznosi 79 indeksnih bodova. Pritom je zabilježen blagi oporavak sentimenta u svim sektorima…

Indikatori fiskalnih rizika stavljaju u kontekst financijske potrebe središnje države za podmirivanje inozemnih obveza koje uskoro dospijevaju te makrofinancijske uvjete u kojima se te potrebe trebaju podmiriti.

U tu svrhu kreirali smo tri indikatora:

    • Indeks rizika refinanciranja
    • Indeks financijske ponude
    • Indeks financijske potražnje

IRR kvantificira rizičnost refinanciranja javnog duga koji dospijeva u narednih 12 mjeseci. On u omjer stavlja potražnju središnje države za stranim kapitalom te ponudu kapitala u određenom trenutku (mjesecu).

Povećanje vrijednosti IRR ukazuje na povećani rizik refinanciranja, koji može proizlaziti iz povećane potražnje, smanjene ponude ili oboje.

Za detalje o ovome, ali i ostalim indikatorima fiskalnih rizika kliknite ovdje...

Samo na MacroHubu možete redovito pratiti zadovoljava li Hrvatska kriterije za uvođenje eura. Saznajte koliko su naša ekonomska kretanja usklađena s onima u Eurozoni? Odgovara li trenutna politika ECB-a hrvatskim ekonomskim potrebama? Je li nam javni dug i dalje previsok? Kakve su kamatne stope u usporedbi s europskima? Doznajte odgovor na ta i još mnogo drugih pitanja koristeći naše indikatore uvođenja eura...

SEMAFOR ISPUNJENJA KRITERIJA

Deficit proračuna: DA

Javni dug: DA

Inflacija: DA

Kamatne stope: DA

Članstvo u ERM 2: NE

Usklađenost poslovnog ciklusa (neformalni kriterij): DA

Ovaj grafikon pokazuje usklađenost Hrvatske sa svih 19 zemalja Eurozone po pitanju inflacije i nezaposlenosti te, u skladu s time, kakva monetarna politika bi odgovarala pojedinoj zemlji.

Za detalje o ovome, ali i ostalim indikatorima uvođenja eura kliknite ovdje...

U novom izdanju Studentskog kutka Filip Gospodnetić ispituje postoji li povezanost između načina upravljanja državom i upotrebe zabranjenih sredstava na Olimpijskim igrama. Za mjerenje načina upravljanja državom koristi pokazatelje Svjetske banke: vladavinu prava, kontrolu korupcije, učinkovitost upravljanja, odgovornost, kvalitetu regulatornih tijela, političku stabilnost te odsustvo nasilja i terorizma…


U novom izdanju studentskog kutka Luka Sovulj, student treće godine studija Ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu analizira mehanizme izlaska iz recesije u kontekstu pandemije COVID-a 19 i sekularne stagnacije, tj. stanja u tržišnoj ekonomiji gdje postoji neznatan ili čak nikakav ekonomski rast. U tekstu se analizira i utjecaj Krugmanove ideje trajnog izdvajanja 2% BDP-a godišnje na javne investicije (infrastrukturu, R&D, razvoj djece etc.) na ekonomski rast i održivost javnog duga…

Naša MacroHubovka – Lucija Rogić Dumančić dobila je nagradu za najbolje ocijenjenog nastavnika od strane studenata Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Nagrada je posebno vrijedna jer ne obuhvaća samo proteklu godinu, već prosječne ocjene studentskih anketa u posljednjih pet godina za nastavu na sveučilišnom studiju na hrvatskom jeziku, što dokazuje kontinuitet kvalitetne izvedbe nastavnog procesa.

Čestitamo!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Istraživači MacroHuba ponovno su dobitnici vrijednih nagrada za svoj znanstveni rad. Nagradu Mijo Mirković dobili su Tomislav Globan u kategoriji samostalnih radova, a Irena Raguž Krištić, Lucija Rogić Dumančić i Vladimir Arčabić u kategoriji skupnih radova. Također, Tomislav Globan dobitnik je i godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu...